Eleccions sindicals 2023

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha estat l’únic sindicat que ha posat al centre del debat l’evident devaluació del coneixement en el sistema educatiu. Portem molts anys denunciant l’intent de convertir la nostra tasca en una mena d’assistència social o de lleure “educatiu”.

Cap sindicat, llevat de nosaltres, s’ha atrevit a denunciar que la escola «inclusiva» era una mera mesura d’estalvi que comportaria la desaparició del dret de les famílies a una educació que atengui realment la diversitat, amb mitjans i personal especialitzat. Aquesta mal anomenada inclusió només ha suposat un abandonament de les seves responsabilitats per part de l’administració, un increment abusiu de la dedicació dels docents sense preparació per a aquesta tasca i una burocràcia desmesurada que perjudica la correcta atenció de l’alumnat.

Hem estat l’únic sindicat que ha denunciat que la davallada de l’exigència acadèmica suposa en realitat un greuge per als sectors socials més desfavorits. Una educació pública sense un currículum compartit a tots els centres en nom d’una pretesa «autonomia» representa una discriminació real per a l’alumnat amb menys possibilitats.

No hem permès que ni el Departament ni altres sindicats amaguessin les agressions al professorat. Portem anys demanant que la condició d’autoritat pública dels docents sigui efectiva i que s’afavoreixi un clima de convivència i respecte als centres. Ens hem atrevit a defensar la necessitat de la disciplina a les aules. Ara ja és un clam.

Tots els altres sindicats són partidaris del cos únic. Nosaltres ho tenim clar, els cossos de professors de secundària no poden desaparèixer en un cos únic que iguala primària i secundària a la baixa, esborra les especialitats i concep els alumnes de 16 anys de la mateixa forma que els de 3 anys.

Hem denunciat, en solitari, la burocratització innecessària de la feina docent: menys informes, menys programacions, menys reunions, la nostra energia s’ha de dedicar als nostres alumnes.

Ja fa més de 10 anys vam ser els primers i els únics en denunciar el sistema clientelar que instaurava el Decret de Plantilles. Vam recollir en el seu moment més de 10.000 signatures de docents contra la seva implantació. També hem estat els únic en aconseguir que els tribunals eliminin alguns dels aspectes més lesius del Decret.

Varem denunciar amb més fermesa que ningú la privatització de l’FP. Només nosaltres vam advertir de la pèrdua de professorat que suposava l’FP dual i de la destrucció del coneixement que implicava la nova llei.

Denunciem la privatització de l’ensenyament i la influència de corporacions privades i institucions com la Fundació Bofill i els seus interessos econòmics en el disseny de les polítiques educatives.

Som l’únic sindicat que el Departament no vol veure a la Mesa sectorial: som l’únic sindicat veritablement incòmode per als poders fàctics educatius.

 1. Mantenir l’existència del professorat de secundària com a professió substantiva, som l’únic sindicat que ho defensa sense ambigüitat. No som monitors de lleure.
 2. Defensar la qualificació professional del professorat: estem altament qualificats i mal pagats en comparació a la resta de funcionaris de la nostra categoria i dels treballadors del sector privat amb la nostra qualificació.
 3. Mantenir en el centre del debat educatiu la necessitat d’un sistema d’ensenyament basat en el coneixement i la necessitat de la disciplina a les aules per fer-lo possible.
 4. Que no ens parteixin la vida: vam aconseguir la implantació de la jornada continuada als Instituts a partir del curs 2011-2012. Cap altre sindicat la defensava.
 5. Reduir el temps de permanència al centre: recuperació de les 24 hores de permanència al centre, vam ser el primer sindicat en demanar la reversió i treballar-hi amb campanyes desde l’any 2015.
 6. Retornar als centres la potestat sancionadora a l’alumnat: Derogació judicial de l’article 24.3 d) del Decret d’autonomia que feia necessari l’acord previ de la família (març del 2013).
 7. Mantenir els llocs de treball del professorat interí de secundària i el principi d’especialitat: impedint el pas massiu, indiscriminat i il·legal de mestres a la secundaria que haurien deixat sense feina a 1200 interins cada curs a partir del curs 2018-2019. Som l’únic sindicat que s’hi va oposar i ho va portar als tribunals mentre la resta assessorava els mestres per treballar als instituts.
 8. Evitar la implantació forçosa i total de l’ensenyament per àmbits a la secundària amb l’excusa de les mesures extraordinàries davant la COVID a partir del curs 2020-2021.
 9. Millorar la transparència i les competències professionals de la Inspecció d’Educació obligant el Departament d’Educació a abandonar la política de nomenar inspectors a dit amb la convocatòria de 3 processos de concurs oposició a partir de 2017.
 10. Donar seguretat en el lloc de treball a tot el professorat aconseguint que els tribunals anul·lin tres dels eixos centrals del Decret de Plantilles: el caràcter eliminatori de les entrevistes en els concursos de funcionaris, la possibilitat de remoure un professor del seu lloc de treball per una avaluació negativa i el concurs sobre places perfilades.
 11. Millorar l’atenció educativa i la creació de 2.000 llocs de treball a la secundària amb el retorn a les 18 hores lectives a partir de gener de 2023.
 12. Denunciar que l’escola inclusiva i la reforma de l’FP són fonamentalment mesures d’estalvi.

Abans del dia 14 de març comprova si estàs al cens. Si no estàs al cens però tens nomenament presenta la credencial en la mesa de votació.

No oblidis que:

 1. Cal presentar DNI, passaport, permís de conducció o targeta d'identificació.
 2. Tens dret a permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el dret a vot.
 3. Si no surts al cens i tens nomenament vigent també hauràs de presentar la credencial.

Pots contactar-nos al Centre de Suport per a qualsevol dubte o problema.

 • Darrera modificació: 28/05/2023 12:02