Emprenyats: la secundària, emprenyada per les retallades, pren mesures als centres (curs 2011-2012)

customlogo.gif.jpg

1.- Reclamar públicament la jornada continuada a la secundària. És una mesura d'estalvi innegable, permet una major racionalització de l'organització, de l'alumnat, del professorat i del centre en general. S'està aplicant arreu, menys a Catalunya. Només que s'adoptés la jornada continuada, el Departament ja podria pagar-nos amb escreix el sexenni que ens vol escatimar.

2.- Establir per claustre un reglament disciplinari seriós, que garanteixi la dignitat i la seguretat en les condicions de treball dels docents.

3.- Establir per claustre un reglament per fer horaris equitatius i sense forats.

4.- Exigir, com a claustre, la consideració d'autoritat pública del professorat.

5.- No cobrar als alumnes cap quota de material el proper curs ni realitzar cap despesa que no cobreixi l'assignació del Departament d'Ensenyament.

Mesures de resistència passiva. Tasques que sovint se'ns encomanen i que no ens correspon fer:

6.- Gestions administratives que no ens correspon fer: preinscripció i/o matriculació, documents acadèmics, certificacions, correspondència, elaboració de llistes -ex: d'alumnes de grups flexibles o de participants en excursions-, recepció i comunicació d'avisos o incidències de personal…

7.- Tasques que no ens correspon fer: vigilància i control de les instal·lacions o equipaments; custòdia de material; control dels accessos al centre -tampoc la sortida i entrada d'alumnes- i atenció a les persones que hi accedeixen; obertura i tancament dels accessos; trasllat de mobiliari o aparells; realització d'encàrrecs dins i fora del centre -ex: anar a correus o al banc a recollir els diners d'una excursió…-; primera atenció telefònica i derivació de trucades…

8.- Control del propi horari: les hores de permanència al centre poden arribar fins a 30 per setmana, de les quals 25 hores són d'horari fix i les altres 5 són de reunions que es convoquen dins del marc horari del centre. De vegades, s'ha abusat tant del tòpic que els professors tenim moltes vacances i un horari privilegiat, que ens ho hem acabat creient i no mirem si realment no ens fan treballar més d'aquestes 5 hores setmanals, entre reunions, encàrrecs… És a dir, no tenim obligació de fer tot allò que no està en el nostre horari i que va més enllà de les 5 hores setmanals no sotmeses a horari fix.

9.- No concertar visites -ni de pares ni de cap altra mena- fora de l'horari de permanència al centre i no assistir a les que estan fora del marc horari de l'institut.

10.- Assistir només a les reunions obligatòries i degudament convocades. Tota reunió o acte ha de ser programat dins del marc horari del centre; en cas contrari, no estem obligats a assistir-hi (jornada de portes obertes en dissabte, per exemple). La convocatòria de la reunió, amb l'ordre del dia corresponent, s'ha de fer amb 48 hores d'antelació -llevat de cas d'urgència, valorat pel director, que s'ha de fer constar-.

11.- Demanar per escrit qualsevol ordre que sembli abusiva i/o excessiva, per a consulta jurídica.

12.- No participar en cap activitat que comporti una dedicació superior a les 9h de treball diari (Estatut dels Treballadors, art. 34.3), o si no han transcorregut 12h entre la finalització de l'horari de treball d'un dia i l'inici de l'horari de treball de l'endemà.

13.- No programar excursions ni sortides. Si hi ha alguna sortida programada i ens obliguen a anar-hi, no ens hi podem negar però:

a) S'ha d'ajustar al marc horari del centre. No estem obligats, per exemple, a sortides amb pernocta.

b) Si es tracta d'un grup d'alumnes conflictiu i/o amb antecedents per faltes de disciplina, cal notificar aquest fet per escrit i declinar tota responsabilitat pel que pugui passar en cas de desobediència.

14.- Reduir proporcionalment a l'increment de càrrega lectiva i horària les tasques encomanades als alumnes.

15.- Derivar cap a direcció qualsevol conflicte entre alumnes. No s'ha d'intervenir mai enmig d'una baralla o discussió (altrament correm perill de ser denunciats, tal i com ja ha passat).

16.- No acceptar cap encàrrec de serveis. Els encàrrecs de serveis requereixen l'acord del professorat implicat.

  • Darrera modificació: 21/11/2013 11:05