Campanya per a la implantació de la jornada intensiva a la secundària (des de la tardor de 2011 fins ara)

PROU AGRESSIONS A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

Exigim una organització eficient i l'estalvi de despeses innecessàries

L'Administració redueix els nostres salaris i complements específics, allarga el període necessari per al reconeixement del primer estadi docent i pretén tornar a augmentar el nombre d'hores lectives de cada professor. Per què totes les mesures consisteixen a reduir les retribucions dels treballadors i a empitjorar-ne les condicions de treball? No es podria millorar l'organització del sistema educatiu o reduir algunes despeses supèrflues abans de castigar una i altra vegada el professorat?

El Departament d'Ensenyament pretén tornar a augmentar el tram horari lectiu dels professors en 1 hora. Cada hora lectiva de més suposa en realitat una o dues hores més de treball fora de l'aula, equival a ser tutor sense reducció horària i suposa l'assistència a més reunions. D'altra banda, aquest augment d'hores lectives suposa també la pèrdua de molts llocs de treball: amb la 19a hora ja es van quedar sense feina molts professors interins; amb la 20a, la xifra de treballadors abocats a l'atur es duplicaria.

Els treballadors i les treballadores de l'ensenyament públic veiem com aquestes mesures mai no van acompanyades de millores en el nostre lloc de treball, de mesures adreçades a optimitzar els recursos, a millorar l'eficiència de l'organització dels centres, a reduir despeses innecessàries. Mesures que evitarien les reiterades agressions que està patint l'ensenyament públic per part de l'Administració.

JORNADA INTENSIVA A L'ESO I A BATXILLERAT

La jornada intensiva, o continuada, seria una d'aquestes millores en l'organització dels centres que permetria optimitzar els recursos i destinar despeses totalment evitables a d'altres necessitats.

 Quants diners inverteix l'Administració en dinars gratuïts per a alumnes que estudien l'ESO fora del seu municipi?
 Quants recursos econòmics es destinen a transport escolar per tal què els alumnes d'ESO vagin a dinar a casa i tornin a l'institut a la tarda?
 Quants diners estalviarien les AMPES que contracten monitors per a la vigilància de menjadors i patis al migdia?
 Quant estalviarien els centres en calefacció i electricitat si tanquessin les portes a les tres de la tarda?
 Quant estalviaria cada família si no hagués de pagar el menjador escolar i el transport del migdia?
 Quants conflictes disciplinaris s'evitarien sense les classes de la tarda?
 Quantes faltes d'assistència ja no caldria gestionar sense les classes de la tarda?

Per tot això, exigim que s'imposi el sentit comú i que es comenci a treballar per a la millora dels nostres llocs de treball.

 NO A LA REDUCCIÓ DE LLOCS DE TREBALL
 NO A L'AUGMENT D'HORES LECTIVES
 NO A LA DISMINUCIÓ DE LES NOSTRES RETRIBUCIONS
 NO A LA REDUCCIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS DELS CENTRES MENTRE AUGMENTA EL NOMBRE D'ALUMNES
 LES NOSTRES CONDICIONS DE TREBALL JA HAN EMPITJORAT PROU, ARA TOCA MILLORAR-LES

Per això cada claustre ha d'aprovar quines són aquestes millores d'organització, i la jornada intensiva en pot ser una.

Aprovem la petició de jornada intensiva a cada centre i sol·licitem-la ara a l'Administració per al curs vinent.

Molts centres ja han fet aquest procés. Com més claustres ens hi sumem, més força farem. Molts centres compten amb la iniciativa i el suport del Consell Escolar i dels pares i mares. Perquè la jornada intensiva és també una millora per a l'organització del temps d'estudi i de d'activitats extraescolars dels alumnes. Perquè la jornada intensiva suposaria no només un estalvi econòmic, sinó també una mesura per a millorar l'atenció i el rendiment dels alumnes amb les classes concentrades al matí.

No volem el pla pilot que sols permet la jornada intensiva a molt pocs centres. Volem la jornada intensiva a l'ESO i a Batxillerat per a tots els centres de secundària.

Ja sabeu que ASPEPC-SPS, com a sindicat de secundària, portem força anys treballant perquè el Departament d'Ensenyament es prengui seriosament la possibilitat de racionalitzar els horaris dels nostres centres concedint la jornada continuada tant per al professorat com per als alumnes. Amb la col·laboració dels pares i els alumnes s'ha aconseguit iniciar aquest curs una prova pilot en 5 centres i nosaltres voldríem que l'any vinent fos possible d'ampliar-la o fins i tot aconseguir la jornada intensiva definitivament per a tots els centres. Creiem que, si mantenim la constància en la petició treballant tots junts, és un objectiu que hem d'arribar a assolir.

 Quins camins podem seguir per a aconseguir-la?

La proposta pot sortir del claustre i d'aquí passar al Consell Escolar. Si aquest últim ho aprova es pot organitzar una votació de tots els pares, i així amb el seu suport serà més fàcil que el Departament d'Ensenyament decideixi introduir aquest canvi.

La proposta pot partir també de l'AMPA o del Consell Escolar i fer-se posteriorment les votacions dels pares, el claustre i el Consell Escolar.

En demanar l'opinió dels pares es pot aprofitar per a recollir informació sobre si sol·licitarien servei de menjador i extraescolars per tal de valorar si la demanda de servei de menjador continuaria igual o disminuiria, quina seria la demanda d’extraescolars, etc.

És important, per passar aquest primer escull, treballar la conscienciació dels alumnes i dels pares. És ideal que del propi centre surtin algunes persones responsables que vagin mantenint els contactes necessaris. Al contrari del que sembla a primera vista, molts pares volen uns horaris més lògics per als seus fills adolescents, que moltes vegades tornen a casa de les activitats extraescolars a les 9 i 10 del vespre i tenen molt poc temps per a fer els treballs encomanats pel professorat de l'institut.

La petició té moltes més possibilitats si va acompanyada d'un projecte que inclogui els resultats de les votacions, els arguments, tant pedagògics com econòmics, etc., els horaris proposats i activitats extraescolars suficients per a atendre els alumnes que ho desitgin. A aquest projecte s'hi poden sumar entitats, clubs esportius, escoles de música, etc. de la població per tal de fer una proposta conjunta que beneficiï tothom. Seria interessant la possibilitat que les universitats oferissin crèdits de lliure elecció que consistissin a impartir classes de reforç o activitats extraescolars als instituts de secundària.

Es pot formar un grup municipal, comarcal o de zona per sol·licitar la jornada intensiva de manera col·lectiva amb tots els instituts inclosos i amb un pla municipal d'esport o altres activitats que es poden sumar al projecte.

És fonamental no rendir-se i tornar a demanar jornada intensiva si l'any passat vau ser un dels centres als quals es va denegar la petició tot i haver fet el procés per a aconseguir-la. Alguns centres, amb 80% o més dels pares a favor, estan molt a prop d’obtenir el permís de fer jornada intensiva el curs vinent: difícilment el Departament podrà continuar postposant un canvi que demana tota la comunitat educativa. Com més instituts facin el mateix, més clar li quedarà al Departament d’Ensenyament que la societat està preparada per a aquest canvi.

Us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres perquè us ajudem en tot el procés i feu créixer el nombre d'instituts de Catalunya que treballen per a aconseguir la jornada intensiva a l'ESO i al Batxillerat, pels mitjans habituals o enviant un correu a intensiva@secundaria.info


Ver Centres Jornada Intensiva en un mapa más grande

 • Darrera modificació: 30/08/2022 10:59