Qui som? Breu història del sindicat

La Federació ASPEPC-SPS, avui Professors de Secundària (aspepc·sps), es constitueix al gener de 2006, entre els sindicats ASPEPC -Associació Sindical de Professors de l'Ensenyament Públic de Catalunya- i SPS -Sindicat de Professors de Secundària-, per tal de donar resposta a la necessitat del col·lectiu docent de la Secundària pública catalana, de disposar d'un mitjà per la defensa dels drets i els interessos d'aquest col·lectiu, tradicionalment negligit pel sindicalisme tradicional, i constituir una formació sindical forta que el representés i el defensés.

A les eleccions sindicals de l'any 2023, Professors de Secundària (aspepc·sps) va aconseguir situar-se com a segona força sindical de l'ensenyament públic català . Aquest segon lloc és especialment remarcable si ens atenim al fet que el col·lectiu de professors de Secundària -l'electorat a què ens dirigim- constitueix només un 40% del total del cens electoral del sector, el del Personal Docent no Universitari.

Des d'aleshores, Professors de Secundària (aspepc·sps) va aportar a la Mesa Sectorial la veu d'un col·lectiu tradicionalment marginat. Entre d'altres aspectes destacats, ASPEPC·SPS va signar amb l'Administració un acord per a la convocatòria de tres concursos de mèrits per a l'accés al cos de Catedràtics, que no es convocava a Catalunya des de feia més de 15 anys. També es va aconseguir un acord d'estabilitat del professorat interí, en el marc d'un calendari de convocatòria d'oposicions que permetés compensar les plantilles docents, ja que al llarg dels darrers anys, fins aleshores, i atès que a penes s'havien convocat places d'oposició, les jubilacions de funcionaris i l'augment de places degut a les necessitats d'escolarització s'havien cobert amb personal interí. Aquest acord va ser parcialment incomplert per Departament d'Ensenyament.

Igualment, i des del moment en què van aparèixer els primers esborranys de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), Professors de Secundària (aspepc·sps) va participar activament a totes les accions de protesta que es van dur a terme contra aquesta llei. Es van aconseguir algunes coses, com ara la supressió d'un article d'aquesta llei que preveia la possibilitat de gestió privada dels centres públics. I vam seguir lluitant contra les seqüeles en forma de decrets de la LEC, el Decret d'Autonomia de Centres i el Decret de Direccions, que va impugnar davant dels Tribunals de Justícia, aconseguint algunes sentències amb estimacions parcials. També es va impugnar la resolució del Departament d'Ensenyament que bloquejava la publicitat del llocs de treball d'interins i substituts, que es va guanyar per desistiment de l'Administració.

Durant aquest període, ASPEPC·SPS va iniciar les Escoles d'estiu i d'hivern per a la formació del professorat, oferint cursos telemàtics homologats pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat; cursos que van tenir, i segueixen tenint, una molt bona acceptació per part el professorat.

A les eleccions sindicals del febrer del 2011, la candidatura d'ASPEPC·SPS es va consolidar com a tercera força de l'ensenyament públic català i, amb 47 delegats electes -en tenia 20- va aconseguir representació a les 10 demarcacions catalanes, va ser el sindicat més votat entre el professorat de Secundària i va se l'única formació que va augmentar linealment en nombre de vots.

Entre els fets més destacats d'aquest període, cal remarcar, fins a hores d'ara, haver aturat un projecte, anunciat en el seu moment pel Departament, que pretenia traslladar 4000 mestres de Primària a la Secundària. Això hauria significat la pràctica extinció del col·lectiu com a cos administratiu.

L'octubre del 2011, va tenir lloc el congrés constituent de SPES -Sindicats de Professors d'Ensenyament Secundari- una federació d'àmbit estatal amb sindicats de secundària, homologables al nostre, d'altres Comunitats Autònomes, que ens ha de permetre incidir en aspectes que es decideixen a nivell estatal i que afecten col·lectivament tot el professorat de Secundària de l'Estat espanyol. En aquests moments, la presidència d'SPES correspon a Professors de Secundària (aspepc·sps).

Al llarg del curs 2011-2012, Professors de Secundària (aspepc·sps) va iniciar una campanya per aconseguir la implantació de la jornada intensiva als instituts de Secundària, que vam dur a terme en solitari, entre la indiferència i l'oposició, implícita i explícita, de la resta de sindicats docents. Es va aconseguir un ampli suport del professorat i es va parlar amb el Departament d'Ensenyament. Per al curs següent, el 2012-2013, el 73% dels instituts catalans van implantar la jornada intensiva, que actualment segueix vigent i ampliada.

Professors de Secundària (aspepc·sps) s'ha oposat frontalment a les retallades econòmiques i a l'empitjorament de les condicions de treball que el professorat ha estat patint, de forma progressiva, en els darrers anys.

Entre els mesos de maig i juny del 2013, es va produir el congrés d'unificació d'ASPEPC·SPS, que passà de federació sindical a convertir-se en un únic sindicat, Professors de Secundària (aspepc·sps). Immediatament, ens vam plantejar una millora i augment de serveis a l'afiliació, que es va concretar en un fons de solidaritat, sense cap cost afegit per a l'afiliació, que indemnitzava parcialment per les detraccions salarials en cas de baixa per malaltia. Entenem que un sindicat professional, modern i independent ha de cobrir també, en benefici de l'afiliació, i en la mesura que ens sigui possible, aquells aspectes de les retallades practicades pel Departament que estiguin, si més no, al nostre abast.

Així és com hem estat treballant i com pensem seguir fent-ho. Som un sindicat professional i independent, l'única servitud del qual és el seu compromís amb aquells que representem, el professorat de Secundària.

  • Darrera modificació: 12/06/2023 10:24