Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:quisom [08/11/2013 14:14]
xavier.masso@secundaria.info
sindicat:quisom [06/04/2015 19:39] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 2: Línia 2:
  
  
-~~NOTOC~~+La Federació ASPEPC-SPS, avui **ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària**,​ es constitueix al gener de 2006, entre els sindicats ASPEPC -Associació Sindical de Professors de l'​Ensenyament Públic de Catalunya- i SPS -Sindicat de Professors de Secundària-,​ per tal de donar resposta a la necessitat del col·lectiu docent de la Secundària pública catalana, de disposar d'un mitjà per la defensa dels drets i els interessos d'​aquest col·lectiu,​ tradicionalment negligit per al sindicalisme tradicional,​ i constituir una formació sindical forta que el representés i el defensés.
  
-FIXME +A les eleccions sindicals de l'any 2006, ASPEPC·SPS va aconseguir situar-se com a **tercera força sindical** de l'​ensenyament públic català i va accedir a le Mesa Sectorial de Negociació amb l'​Administració. Aquest tercer lloc és especialmente remarcable si ens atenim al fet que el col·lectiu de professors de Secundària -l'​electorat a què ens dirigim- constitueix només un 40% del total del cens electoral del sector, el del Personal Docent no Universitari.
- +
-La Federació ASPEPC-SPS, avui ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària,​ es constitueix al gener de 2006, entre els sindicats ASPEPC -Associació Sindical de Professors de l'​Ensenyament Públic de Catalunya- i SPS -Sindicat de Professors de Secundària-,​ per tal de donar resposta a la necessitat del col·lectiu docent de la Secundària pública catalana, de disposar d'un mitjà per la defensa dels drets i els interessos d'​aquest col·lectiu,​ tradicionalment negligit per al sindicalisme tradicional,​ i constituir una formació sindical forta que el representés i el defensés. +
- +
-A les eleccions sindicals de l'any 2006, ASPEPC·SPS va aconseguir situar-se com a tercera força sindical de l'​ensenyament públic català i va accedir a le Mesa Sectorial de Negociació amb l'​Administració. Aquest tercer lloc és especialmente remarcable si ens atenim al fet que el col·lectiu de professors de Secundària -l'​electorat a què ens dirigim- constitueix només un 40% del total del cens electoral del sector, el del Personal Docent no Universitari.+
  
 Des d'​aleshores,​ ASPEPC·SPS va aportar a la Mesa Sectorial la veu d'un col·lectiu tradicionalment marginat. Entre d'​altres aspectes destacats, ASPEPC·SPS va signar amb l'​Administració un acord per a la convocatòria de tres concursos de mèrits per a l'​accés al cos de Catedràctics,​ que no es convocava a Catalunya des de feia més de 15 anys. També es va aconseguir un acord d'​estabilitat del professorat interí, en el marc d'un calendari de convocatoria d'​oposicions que permetés compensar les plantilles docents, ja que al llarg dels darrers anys, fins aleshores, i atès que a penes s'​havien convocat places d'​oposició,​ les jubilacions de funcionaris i l'​augment de places degut a les necessitats d'​escolarització s'​havien cobert amb personal interí. Aquest acord va ser parcialment incomplert per Departament d'​Ensenyament. Des d'​aleshores,​ ASPEPC·SPS va aportar a la Mesa Sectorial la veu d'un col·lectiu tradicionalment marginat. Entre d'​altres aspectes destacats, ASPEPC·SPS va signar amb l'​Administració un acord per a la convocatòria de tres concursos de mèrits per a l'​accés al cos de Catedràctics,​ que no es convocava a Catalunya des de feia més de 15 anys. També es va aconseguir un acord d'​estabilitat del professorat interí, en el marc d'un calendari de convocatoria d'​oposicions que permetés compensar les plantilles docents, ja que al llarg dels darrers anys, fins aleshores, i atès que a penes s'​havien convocat places d'​oposició,​ les jubilacions de funcionaris i l'​augment de places degut a les necessitats d'​escolarització s'​havien cobert amb personal interí. Aquest acord va ser parcialment incomplert per Departament d'​Ensenyament.
  
-Igualment, i des del moment en què van aparèixer els primers esborranys de la LLei d'​Educació de Catalunya (LEC), ASPEPC·SPS va participar activament a totes les accions de protesta que es van dur a terme contra aquesta llei. Es van aconseguir algunes coses, com ara la supressió d'un article d'​aquesta llei que preveía la possibilitat de gestió privada dels centres públics. I vam seguir lluitant contra les seqüel·les en forma de decrets de la  LEC, el Decret d'​Autonomia de Centres i el Decret de Direccions, que va impugnar davant dels Tribunals de Justicia, aconseguint algunes sentències amb estimacions parcials. També es va impugnar la resolució del Departament d'​Ensenyament que bloquejava la publicitat del llocs de treball d'​interins i substituts, que es va guanyar per desistiment de l'​Administració.+Igualment, i **des del moment en què van aparèixer els primers esborranys de la LLei d'​Educació de Catalunya (LEC), ASPEPC·SPS va participar activament a totes les accions de protesta que es van dur a terme contra aquesta llei**. Es van aconseguir algunes coses, com ara la supressió d'un article d'​aquesta llei que preveía la possibilitat de gestió privada dels centres públics. I vam seguir lluitant contra les seqüel·les en forma de decrets de la  LEC, el Decret d'​Autonomia de Centres i el Decret de Direccions, que va impugnar davant dels Tribunals de Justicia, aconseguint algunes sentències amb estimacions parcials. També es va impugnar la resolució del Departament d'​Ensenyament que bloquejava la publicitat del llocs de treball d'​interins i substituts, que es va guanyar per desistiment de l'​Administració.
  
 Durant aquest període, ASPEPC·SPS va iniciar les Escoles d'​estiu i d'​hivern per a la formació del professorat,​ oferint cursos telemàtics homologats pel Departament d'​Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat;​ cursos que van tenir, i segueixen tenint, una molt bona acceptació per part el professorat. Durant aquest període, ASPEPC·SPS va iniciar les Escoles d'​estiu i d'​hivern per a la formació del professorat,​ oferint cursos telemàtics homologats pel Departament d'​Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat;​ cursos que van tenir, i segueixen tenint, una molt bona acceptació per part el professorat.
  
-A les eleccions sindicals del febrer del 2011, la candidatura d'​ASPEPC·SPS es va consolidar com a tercera força de l'​ensenyament públic català i, amb 47 delegats electes -en tenia 20- va aconseguir representació a les 10 demarcacions catalanes, va ser el sindicat més votat entre el professorat de Secundària i va se l'​única formació que va augmentar linealment en nombre de vots. +A les eleccions sindicals del febrer del 2011, **la candidatura d'​ASPEPC·SPS es va consolidar com a tercera força de l'​ensenyament públic català i, amb 47 delegats electes -en tenia 20- va aconseguir representació a les 10 demarcacions catalanes, va ser el sindicat més votat entre el professorat de Secundària i va se l'​única formació que va augmentar linealment en nombre de vots**
  
 Entre els fets més destacats d'​aquest període, cal remarcar, fins a hores d'ara, l'​aturament d'un projecte, anunciat en el seu moment pel Departament,​ que pretenia traslladar 4000 mestres de Primària a la Secundària. Això hauria significat la pràctica extinció del col·lectiu com a cos administratiu. Entre els fets més destacats d'​aquest període, cal remarcar, fins a hores d'ara, l'​aturament d'un projecte, anunciat en el seu moment pel Departament,​ que pretenia traslladar 4000 mestres de Primària a la Secundària. Això hauria significat la pràctica extinció del col·lectiu com a cos administratiu.
Línia 22: Línia 18:
 L'​octubre del 2011, va tenir lloc el congrés constituent de SPES -Sindicats de Professors d'​Ensenyament Secundari- una federació d'​àmbit estatal amb sindicats de secundària,​ homologables al nostre, d'​altres Comunitats Autònomes, que ens ha de permetre incidir en aspectes que es decideixen a nivell estatal i que afecten col·lectivament tot el professorat de Secundària de l'​Estat espanyol. En aquests moments, la presidencia d'SPES correspon a ASPEPC·SPS. L'​octubre del 2011, va tenir lloc el congrés constituent de SPES -Sindicats de Professors d'​Ensenyament Secundari- una federació d'​àmbit estatal amb sindicats de secundària,​ homologables al nostre, d'​altres Comunitats Autònomes, que ens ha de permetre incidir en aspectes que es decideixen a nivell estatal i que afecten col·lectivament tot el professorat de Secundària de l'​Estat espanyol. En aquests moments, la presidencia d'SPES correspon a ASPEPC·SPS.
  
-Al llarg del curs 2011/2012, ASPEPC·SPS va iniciar una campanya per aconseguir la implantació de la jornada intensiva als instituts de Secundària,​ que vam dur a terme en solitari, entre la indiferència i l'​oposició,​ implícita i explícita, de la resta de sindicats docents. Es va aconseguir un ampli suport del professorat i es va parlar amb el Departament d'​Ensenyament. Per al curs següent, el 2012/2013, el 73% dels instituts catalans van implantar la jornada intensiva, que actualmente segueix vigent i ampliada.+**Al llarg del curs 2011-2012, ASPEPC·SPS va iniciar una campanya per aconseguir ​**la implantació de la jornada intensiva als instituts de Secundària**, que vam dur a terme en solitari, entre la indiferència i l'​oposició,​ implícita i explícita, de la resta de sindicats docents**. Es va aconseguir un ampli suport del professorat i es va parlar amb el Departament d'​Ensenyament. Per al curs següent, el 2012-2013, el 73% dels instituts catalans van implantar la jornada intensiva, que actualmente segueix vigent i ampliada.
  
-ASPEPC·SPS s'ha oposat frontalment a les retallades econòmiques i a l'​empitjorament de les condicions de treball que el professorat ha estat patint, de forma progressiva,​ en els darrers anys. En aquests moments, juntament amb les retallades, la pitjor amenaça que planeja sobre el professorat és el projecte de Decret de Plantilles, contra el qual lluitarem amb tots els mitjans legals al nostre abast+ASPEPC·SPS s'ha oposat frontalment a les retallades econòmiques i a l'​empitjorament de les condicions de treball que el professorat ha estat patint, de forma progressiva,​ en els darrers anys. 
  
-Entre els mesos de maig i juny del 2013, es va produir el congrés d'​unificació d'​ASPEPC·SPS,​ que passà de federació sindical a convertir-se en un únic sindicat, ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundaria. Immediatament,​ ens vam plantejar una millora i augment de serveis a l'​afiliació,​ que es va concretar en una pòlissa d'​assegurança, sense cap cost afegit per a l'​afiliació,​ que indemnitza parcialment per les detraccions salarials en cas de baixa per malaltia. Entenem que un sindicat profesional,​ modern i independent ha de cobrir també, en benefici de l'​afiliació,​ i en la mesura que ens sigui posible, aquells aspectes de les retallades practicades pel Departament que estiguin, si més no, al nostre abast. ​+**Entre els mesos de maig i juny del 2013, es va produir el congrés d'​unificació d'​ASPEPC·SPS,​ que passà de federació sindical a convertir-se en un únic sindicat, ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundaria. Immediatament,​ ens vam plantejar una millora i augment de serveis a l'​afiliació**, que es va concretar en unfons de solidaritat, sense cap cost afegit per a l'​afiliació,​ que indemnitza parcialment per les detraccions salarials en cas de baixa per malaltia. Entenem que un sindicat profesional,​ modern i independent ha de cobrir també, en benefici de l'​afiliació,​ i en la mesura que ens sigui posible, aquells aspectes de les retallades practicades pel Departament que estiguin, si més no, al nostre abast. ​
  
 Així és com hem estat treballant i com pensem seguir fent-ho. Som un sindicat profesional i independent,​ l'​única servitud del qual és el seu compromís amb aquells que representem,​ el professorat de Secundària. Així és com hem estat treballant i com pensem seguir fent-ho. Som un sindicat profesional i independent,​ l'​única servitud del qual és el seu compromís amb aquells que representem,​ el professorat de Secundària.
- 
-_________________________________________________________________________________ 
- 
- 
- 
- 
-    
-Cadascun dels dos sindicats ha dut a terme una tasca pròpia en defensa de l'​ensenyament secundari durant molts anys i la Federació pretén, al mateix temps, conservar l'​especificitat d'​ambdós i la necessitat de contribuir a consolidar un sindicat exclusivament de secundària prou fort com per fer front a la degradació de les nostres condicions laborals i de l'​ensenyament secundari públic. 
- 
-ASPEPC és un sindicat de professors i professores de l'​ensenyament secundari públic de Catalunya que sorgeix al 1993 arran de la necessitat de recollir la veu i assumir la defensa i les reivindicacions del col·lectiu de secundària,​ tradicionalment negligides pels sindicats unitaris. A l'any 2003 es va refundar, tot mantenint els seus principis programàtics,​ per tal de respondre a les demandes del professorat de secundària mitjançant la introducció de mecanismes totalment transparents i democràtics de funcionament així com noves exigències de dedicació i organització. 
- 
-Constituït des de la independència i la professionalitat,​ defensa un ensenyament públic català de qualitat, l'​ensenyament secundari com a etapa específica,​ la naturalesa de la qual ve donada pel caràcter especialista del professorat,​ i reivindica la funció pública docent i el dret a la promoció professional del professorat. 
-ASPEPC és un sindicat amb estructures obertes i transparents,​ que garanteixen la lliure expressió i el debat intern, així com el caràcter democràtic dels mecanismes d'​elecció dels seus càrrecs i de presa de decisions. 
- 
-ASPEPC fonamenta la seva línia sindical en la defensa dels interessos professionals del professorat de secundària,​ rebutja la concertació generalitzada i indiscriminada dels centres privats, tant pel que fa a les escoles d'​èlit i al nombre d'​aules com al nivell post-obligatori,​ així com el minimalisme acadèmic que l'​Administració està imposant en els centres públics. 
- 
-Reivindica el caràcter especialista del professorat de secundària,​ i refusa la idea del docent generalista que s'ha estat intentant imposar des de l'​Administració. 
-Vol fer sentir la veu del col·lectiu de secundària en les negociacions amb l'​Administració:​ amb aquesta finalitat, proposa la separació de les Meses de primària i secundària,​ amb Juntes de Personal i eleccions sindicals diferenciades. 
- 
-ASPEPC sempre va denunciar els abusos de la LOGSE i va interposar els recursos pertinents en defensa del professorat de secundària i de la qualitat de l'​ensenyament. 
-Actualment continua aquesta tasca de cara a la implantació,​ abans, de la LOCE, de la LOE i ara de la LOMCE. 
- 
-Per la seva banda, El Sindicat de Professors de Secundària (SPS), va néixer al 1999 fruit del treball conjunt de professors d'​ensenyament secundari de diferents provinences. ​ 
- 
-Era un sindicat independent,​ professional i progressista,​ el principal objectiu del qual és la defensa de les condicions laborals del professorat,​ fent les propostes adients per tal d'​aconseguir la solució dels problemes que actualment pateix el professorat,​ i servint de vincle d'​unió i debat entre tots els professors i professores d'​ensenyament secundari que pensen que cal introduir reformes urgents i profundes tant en els principis del sistema educatiu actual com en la seva aplicació concreta. ​ 
- 
-Per això, SPS va proposar un Decàleg del Professorat de Secundària que recull les següents reivindicacions:​ 
-1. Departaments per especialitats:​ 
-Amb possibilitats d'​agrupar-les per decisió dels propis departaments afectats. ​ 
-2. No als nomenaments a dit, ni de titulars, ni d'​interins:​ 
-No a l'​arbitrarietat. Sí al concurs de trasllat i a l'​ocupació legítima de les places. 
-No als Plans Estratègics. ​ 
-3. Solució a la problemàtica dels desplaçats forçosos: 
-No als desplaçaments forçosos. No a la pèrdua de punts. ​ 
-4. Solucions a la violència escolar i la indisciplina:​ Auxiliars de docència: 
-Agilitar les mesures contra la indisciplina. ​ 
-Assignació als centres d'​auxiliars de docència amb tasques de suport al professorat:​ 
-guàrdies, vigilància,​ acompanyament d'​alumnes,​ etc. 
-Veritable atenció mèdica als alumnes psíquicament malalts o amb greu rebuig a la institució escolar, si és necessari en centres dependents de Justícia. 
-5. Itineraris oberts 2n Cicle d'ESO. No promoció automàtica:​ 
-Els 3 itineraris seran orientats cap al Batxillerat,​ Cicles Formatius i Garantia Social. 
-No hi haurà promoció automàtica per passar curs en cap d'​ells,​ però sí la possibilitat de passar d'un itinerari a un altre amb proves corresponents (itineraris oberts). 
-6. Prou de discriminació encoberta dels centres públics respecte els privats: 
-Distribució rigorosament equitativa dels alumnes conflictius o amb necessitats educatives especials. No a les subvencions a les escoles d'​élite. ​ 
-7. Batxillerat de 3 o 4 anys i manteniment del nocturn: 
-Equiparar el Batxillerat a la resta d'​Europa. No al Quadrimestre 0 a la Universitat! Impartició del 2n Cicle d'ESO i cursos d'​accés als Cicles Mitjans i Sup. en règim nocturn i presencial als IES.  
-8. Interins: condicions d'​accés dignes. ​ 
-Reconeixement de la tasca docent d'​interins i substituts. Condicions d'​accés justes. 
-9. Reducció de jornada i jubilació 
-Reducció gradual de la jornada lectiva a partir dels 50 anys, possibilitant una veritable atenció a les biblioteques i a l'​Orientació Professional. Manteniment indefinit de la jubilació voluntària a partir dels 55 anys en les condicions de la LOGSE. ​ 
-10. Horari intensiu al Batxillerat 
-Com es fa a altres comunitats autònomes. Possibilitat d'​extensió a l'ESO per acord del Claustre. ​ 
- 
  • Darrera modificació: 08/11/2013 14:14