Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:quisom [08/11/2013 17:26]
jorge@secundaria.info
sindicat:quisom [06/04/2015 19:39] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Qui som? Breu història del sindicat ====== ====== Qui som? Breu història del sindicat ======
  
- 
-~~NOTOC~~ 
- 
-FIXME 
  
 La Federació ASPEPC-SPS, avui **ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària**,​ es constitueix al gener de 2006, entre els sindicats ASPEPC -Associació Sindical de Professors de l'​Ensenyament Públic de Catalunya- i SPS -Sindicat de Professors de Secundària-,​ per tal de donar resposta a la necessitat del col·lectiu docent de la Secundària pública catalana, de disposar d'un mitjà per la defensa dels drets i els interessos d'​aquest col·lectiu,​ tradicionalment negligit per al sindicalisme tradicional,​ i constituir una formació sindical forta que el representés i el defensés. La Federació ASPEPC-SPS, avui **ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària**,​ es constitueix al gener de 2006, entre els sindicats ASPEPC -Associació Sindical de Professors de l'​Ensenyament Públic de Catalunya- i SPS -Sindicat de Professors de Secundària-,​ per tal de donar resposta a la necessitat del col·lectiu docent de la Secundària pública catalana, de disposar d'un mitjà per la defensa dels drets i els interessos d'​aquest col·lectiu,​ tradicionalment negligit per al sindicalisme tradicional,​ i constituir una formació sindical forta que el representés i el defensés.
Línia 12: Línia 8:
 Des d'​aleshores,​ ASPEPC·SPS va aportar a la Mesa Sectorial la veu d'un col·lectiu tradicionalment marginat. Entre d'​altres aspectes destacats, ASPEPC·SPS va signar amb l'​Administració un acord per a la convocatòria de tres concursos de mèrits per a l'​accés al cos de Catedràctics,​ que no es convocava a Catalunya des de feia més de 15 anys. També es va aconseguir un acord d'​estabilitat del professorat interí, en el marc d'un calendari de convocatoria d'​oposicions que permetés compensar les plantilles docents, ja que al llarg dels darrers anys, fins aleshores, i atès que a penes s'​havien convocat places d'​oposició,​ les jubilacions de funcionaris i l'​augment de places degut a les necessitats d'​escolarització s'​havien cobert amb personal interí. Aquest acord va ser parcialment incomplert per Departament d'​Ensenyament. Des d'​aleshores,​ ASPEPC·SPS va aportar a la Mesa Sectorial la veu d'un col·lectiu tradicionalment marginat. Entre d'​altres aspectes destacats, ASPEPC·SPS va signar amb l'​Administració un acord per a la convocatòria de tres concursos de mèrits per a l'​accés al cos de Catedràctics,​ que no es convocava a Catalunya des de feia més de 15 anys. També es va aconseguir un acord d'​estabilitat del professorat interí, en el marc d'un calendari de convocatoria d'​oposicions que permetés compensar les plantilles docents, ja que al llarg dels darrers anys, fins aleshores, i atès que a penes s'​havien convocat places d'​oposició,​ les jubilacions de funcionaris i l'​augment de places degut a les necessitats d'​escolarització s'​havien cobert amb personal interí. Aquest acord va ser parcialment incomplert per Departament d'​Ensenyament.
  
-Igualment, i des del moment en què van aparèixer els primers esborranys de la LLei d'​Educació de Catalunya (LEC), ASPEPC·SPS va participar activament a totes les accions de protesta que es van dur a terme contra aquesta llei. Es van aconseguir algunes coses, com ara la supressió d'un article d'​aquesta llei que preveía la possibilitat de gestió privada dels centres públics. I vam seguir lluitant contra les seqüel·les en forma de decrets de la  LEC, el Decret d'​Autonomia de Centres i el Decret de Direccions, que va impugnar davant dels Tribunals de Justicia, aconseguint algunes sentències amb estimacions parcials. També es va impugnar la resolució del Departament d'​Ensenyament que bloquejava la publicitat del llocs de treball d'​interins i substituts, que es va guanyar per desistiment de l'​Administració.+Igualment, i **des del moment en què van aparèixer els primers esborranys de la LLei d'​Educació de Catalunya (LEC), ASPEPC·SPS va participar activament a totes les accions de protesta que es van dur a terme contra aquesta llei**. Es van aconseguir algunes coses, com ara la supressió d'un article d'​aquesta llei que preveía la possibilitat de gestió privada dels centres públics. I vam seguir lluitant contra les seqüel·les en forma de decrets de la  LEC, el Decret d'​Autonomia de Centres i el Decret de Direccions, que va impugnar davant dels Tribunals de Justicia, aconseguint algunes sentències amb estimacions parcials. També es va impugnar la resolució del Departament d'​Ensenyament que bloquejava la publicitat del llocs de treball d'​interins i substituts, que es va guanyar per desistiment de l'​Administració.
  
 Durant aquest període, ASPEPC·SPS va iniciar les Escoles d'​estiu i d'​hivern per a la formació del professorat,​ oferint cursos telemàtics homologats pel Departament d'​Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat;​ cursos que van tenir, i segueixen tenint, una molt bona acceptació per part el professorat. Durant aquest període, ASPEPC·SPS va iniciar les Escoles d'​estiu i d'​hivern per a la formació del professorat,​ oferint cursos telemàtics homologats pel Departament d'​Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat;​ cursos que van tenir, i segueixen tenint, una molt bona acceptació per part el professorat.
Línia 22: Línia 18:
 L'​octubre del 2011, va tenir lloc el congrés constituent de SPES -Sindicats de Professors d'​Ensenyament Secundari- una federació d'​àmbit estatal amb sindicats de secundària,​ homologables al nostre, d'​altres Comunitats Autònomes, que ens ha de permetre incidir en aspectes que es decideixen a nivell estatal i que afecten col·lectivament tot el professorat de Secundària de l'​Estat espanyol. En aquests moments, la presidencia d'SPES correspon a ASPEPC·SPS. L'​octubre del 2011, va tenir lloc el congrés constituent de SPES -Sindicats de Professors d'​Ensenyament Secundari- una federació d'​àmbit estatal amb sindicats de secundària,​ homologables al nostre, d'​altres Comunitats Autònomes, que ens ha de permetre incidir en aspectes que es decideixen a nivell estatal i que afecten col·lectivament tot el professorat de Secundària de l'​Estat espanyol. En aquests moments, la presidencia d'SPES correspon a ASPEPC·SPS.
  
-Al llarg del curs 2011/2012, ASPEPC·SPS va iniciar una campanya per aconseguir la implantació de la jornada intensiva als instituts de Secundària,​ que vam dur a terme en solitari, entre la indiferència i l'​oposició,​ implícita i explícita, de la resta de sindicats docents. Es va aconseguir un ampli suport del professorat i es va parlar amb el Departament d'​Ensenyament. Per al curs següent, el 2012/2013, el 73% dels instituts catalans van implantar la jornada intensiva, que actualmente segueix vigent i ampliada.+**Al llarg del curs 2011-2012, ASPEPC·SPS va iniciar una campanya per aconseguir ​**la implantació de la jornada intensiva als instituts de Secundària**, que vam dur a terme en solitari, entre la indiferència i l'​oposició,​ implícita i explícita, de la resta de sindicats docents**. Es va aconseguir un ampli suport del professorat i es va parlar amb el Departament d'​Ensenyament. Per al curs següent, el 2012-2013, el 73% dels instituts catalans van implantar la jornada intensiva, que actualmente segueix vigent i ampliada.
  
-ASPEPC·SPS s'ha oposat frontalment a les retallades econòmiques i a l'​empitjorament de les condicions de treball que el professorat ha estat patint, de forma progressiva,​ en els darrers anys. En aquests moments, juntament amb les retallades, la pitjor amenaça que planeja sobre el professorat és el projecte de Decret de Plantilles, contra el qual lluitarem amb tots els mitjans legals al nostre abast+ASPEPC·SPS s'ha oposat frontalment a les retallades econòmiques i a l'​empitjorament de les condicions de treball que el professorat ha estat patint, de forma progressiva,​ en els darrers anys. 
  
-Entre els mesos de maig i juny del 2013, es va produir el congrés d'​unificació d'​ASPEPC·SPS,​ que passà de federació sindical a convertir-se en un únic sindicat, ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundaria. Immediatament,​ ens vam plantejar una millora i augment de serveis a l'​afiliació,​ que es va concretar en una pòlissa d'​assegurança, sense cap cost afegit per a l'​afiliació,​ que indemnitza parcialment per les detraccions salarials en cas de baixa per malaltia. Entenem que un sindicat profesional,​ modern i independent ha de cobrir també, en benefici de l'​afiliació,​ i en la mesura que ens sigui posible, aquells aspectes de les retallades practicades pel Departament que estiguin, si més no, al nostre abast. ​+**Entre els mesos de maig i juny del 2013, es va produir el congrés d'​unificació d'​ASPEPC·SPS,​ que passà de federació sindical a convertir-se en un únic sindicat, ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundaria. Immediatament,​ ens vam plantejar una millora i augment de serveis a l'​afiliació**, que es va concretar en unfons de solidaritat, sense cap cost afegit per a l'​afiliació,​ que indemnitza parcialment per les detraccions salarials en cas de baixa per malaltia. Entenem que un sindicat profesional,​ modern i independent ha de cobrir també, en benefici de l'​afiliació,​ i en la mesura que ens sigui posible, aquells aspectes de les retallades practicades pel Departament que estiguin, si més no, al nostre abast. ​
  
 Així és com hem estat treballant i com pensem seguir fent-ho. Som un sindicat profesional i independent,​ l'​única servitud del qual és el seu compromís amb aquells que representem,​ el professorat de Secundària. Així és com hem estat treballant i com pensem seguir fent-ho. Som un sindicat profesional i independent,​ l'​única servitud del qual és el seu compromís amb aquells que representem,​ el professorat de Secundària.
  • Darrera modificació: 08/11/2013 17:26