Serveis d'ASPEPC·SPS

Com a afiliat a ASPEPC·SPS, gaudiràs d'assessoria laboral i professional, de forma directa i personalitzada, a través del servei de consultes via web (Centre d'Atenció al Professorat), per telèfon a les hores d'oficina i també de manera presencial. Atendrem qualsevol dubte o consulta que tinguis i, si s'escau, et passarem als serveis jurídics. Si ens consultes mitjançant correu electrònic, rebràs una resposta personalitzada en un termini d'entre 24 i 48 hores.

Condicions

 • Ser afiliat/da

La condició d'afiliat/da a ASPEPC·SPS dóna dret a l'assistència i representació jurídica gratuïta per part dels serveis jurídics del sindicat. La representació i defensa jurídica requereix d'una antiguitat mínima d'un any d'afiliació i cobreix tots els conceptes referents als honoraris d'advocat. Si es tracta de procediments en els quals calgui contractar els serveis d'un procurador, les despeses aniran a càrrec de l'afiliat/da. Igualment, les eventuals costes judicials, taxes o qualsevol altre concepte relacionat amb el procediment, exclòs el servei de representació jurídica a través de l'advocat, correran a càrrec de l'afiliat/da.

ASPEPC·SPS assumeix la representació jurídica en defensa de la seva afiliació en tots aquells procediments en què, prèvia petició de la persona afectada, l'Administració instrueixi un procediment de sanció o expedient disciplinari. En aquells procediments que, atesa la seva naturalesa, no es tracti d'expedients o procediments sancionadors en general, sinó de la interposició d'algun tipus de demanda contra l'Administració, per qualsevol d'irregularitat o perjudici, directe o indirecte, que afecti els drets laborals i/o professionals de la persona afiliada, la interposició del recurs judicial i la representació jurídica restaran supeditats al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas. Igualment, les costes, taxes judicials o qualsevol altre tipus de despesa econòmica relacionada amb el procediment, fora dels honoraris d'advocat, aniran a càrrec de l'afiliat/da.

En el cas d'aquelles persones afiliades que precisin dels serveis jurídics del sindicat i no tinguin l'antiguitat requerida d'un any d'afiliació, la representació jurídica comportarà, per part de l'afiliat/da, el pagament en concepte d'honoraris d'advocat, durant el període de carència, del 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi d'Advocats. En aquest supòsit, l'assumpció per part d'ASPEPC·SPS de la defensa jurídica restarà supeditada al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas i a l'aprovació per part del Comitè Executiu del sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS).

El servei de representació i defensa jurídica de l'afiliació del sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS) inclou tots els àmbits laborals i/o professionals relacionats amb la funció docent a l'ensenyament públic.

Com a servei complementari, el sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS) posa també a disposició de l'afiliació els seus serveis juridics per a supòsits no laborals i/o professionals (jurisdicció civil, familiar…). Les condicions en aquests casos seran les següents: la primera visita de consulta a l'advocat serà gratuïta; si, a partir d'aquí, es decideix prosseguir amb el procediment, s'hauran d'abonar, en concepte d'honoraris d'advocat, el 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi d'Advocats, així com la resta de despeses que el procediment generi.

El servei de representació i defensa jurídica del sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS) està condicionat al fet d'estar al corrent del pagament de la quota d'afiliació al sindicat.

Condicions

 • Afiliat/da sènior amb més d'un any d'antiguitat

Cada any, ASPEPC·SPS organitza cursos de formació i jornades de secundària reconeguts pel Departament d'Ensenyament.

Condicions

 • Afiliat/da sènior1): preu molt reduït.
 • Afiliat/da júnior2): preu reduït.
 • Professorat en general: preu normal.

El Sindicat Professors de Secundària ofereix als seus afiliats els temaris desenvolupats del concurs-oposició als cossos de professors d’ensenyament secundari corresponents a diverses especialitats de secundària i FP, amb un descompte del 30% sobre el PVP.

Els afiliats interessats poden trobar l'accés al formulari de comanda al vostre Espai Personal (https://secundaria.info/personal) a l'Accés Ràpid «Compra temari oposicions».

El pagament es farà únicament contra reembossament, en el moment de rebre la comanda, que hauria d’arribar en el termini màxim de 3 dies laborables des del moment que el sindicat us notifiqui que ha efectuat la comanda a l’editorial. Si passat aquest termini no heu rebut la comanda, cal que ens ho comuniqueu immediatament per tal de fer la reclamació corresponent.

Condicions

 • Ser afiliat/da

Pots participar en l'elaboració de la línia sindical, fer un seguiment de la mesa sectorial, proposar, opinar…

Condicions

L'actualitat sobre l'ensenyament secundari de Catalunya al teu mòbil o tauleta.

Aquesta app substitueix amb la seva missatgeria interna el servei d'Alertes SMS

Condicions

 • Ser professor/a
 • Més informació i instal·lació de l'app gratuïta aquí.

Atès que les disposicions actuals del Departament ens obliguen a concursar «a cegues» en tots els sentits, ASPEPC·SPS us ofereix un aplicatiu basat en les dades subministrades pel Departament sobre els centres per tal que aquesta ceguesa no sigui, en la mesura del possible, també física.

L'aplicatiu consta d'un Cercador de centres, que permet fer cerques de centres per diferents criteris (municipi, nom del centre, comarca…), situa els resultats a un plànol i, entre altres dades del centre, us facilita un itinerari per arribar-hi, un Generador de peticions que genera un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra i una sèrie de Mapes de Centres per categoria, Servei Territorial, etc.

Condicions

Llista de correu amb informació sobre la normativa i sobre tots els aspectes de la nostra feina i del món de l'ensenyament en general.

Condicions

 • Ser professor/a
 • Gestió de la subscripció3) des del teu perfil o enviant una petició aquí.

1)
de més de sis mesos
2)
de menys de sis mesos
3)
els afiliats són donats d'alta automàticament
 • Darrera modificació: 16/05/2023 10:30