Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:serveis [22/03/2017 13:53]
jorge@secundaria.info [Temaris d'oposició]
sindicat:serveis [24/02/2020 14:04] (actual)
jorge@secundaria.info [Temaris d'oposicions]
Línia 1: Línia 1:
 ====== Serveis d'​ASPEPC·SPS====== ====== Serveis d'​ASPEPC·SPS======
  
-===== Fons de solidaritat per a incapacitats temporals ===== 
  
-ASPEPC.SPS, d’acord amb l’article 6.h) dels Estatuts d’ASPEPC·SPS,​ que preveu la possibilitat de constituir un fons de solidaritat com a mitjà de reequilibri econòmic per a tots els afiliats que puguin veure reduïts els seus havers per trobar-se en situació d'​Incapacitat Laboral Transitòria ha constituït el Fons de Solidaritat d’ASPEPC·SPS,​ que es dotarà per a cada curs escolar amb la quantitat aprovada pel Secretariat Nacional. 
- 
-Tots els afiliats a ASPEPC·SPS ​que compleixin els requisits establerts al reglament del fons ​tenen dret a sol·licitar l'ajut 
-sense que això comporti cap cost afegit​.​ 
- 
-Així doncs, en cas de baixa per malaltia, els afiliats a ASPEPC·SPS p​odran percebre, en concepte d​'​ajut,​ 12 € diaris a partir del quart dia de baixa fins al vintè, i fins a un  màxim de 30 dies l'any. 
-  
-  
-=== Condicions === 
-  * Afiliat/da sènior ((de més d'un any)) 
-  * [[;​sindicat:​serveis:​protocolfons|Protocol d'​actuació per a la sol·licitud de l'ajut del fons de solidaritat]] 
-  * **Important**:​ {{:​sindicat:​reglamentfonssolidaritat.pdf|​Delimitacions del fons de solidaritat}} 
 ===== Assessoria laboral ===== ===== Assessoria laboral =====
 Com a afiliat a ASPEPC·SPS,​ gaudiràs d'​assessoria laboral i professional,​ de forma directa i personalitzada,​ a través del servei de consultes via web ([[sindicat:​atencio|Centre d'​Atenció al Professorat]]),​ telefònicament a les hores d'​oficina i també de manera presencial. Atendrem qualsevol dubte o consulta que tinguis i, si s'​escau,​ et passarem als serveis jurídics. Si ens consultes mitjançant correu electrònic,​ rebràs una resposta personalitzada en un termini d'​entre 24 i 48 hores. Com a afiliat a ASPEPC·SPS,​ gaudiràs d'​assessoria laboral i professional,​ de forma directa i personalitzada,​ a través del servei de consultes via web ([[sindicat:​atencio|Centre d'​Atenció al Professorat]]),​ telefònicament a les hores d'​oficina i també de manera presencial. Atendrem qualsevol dubte o consulta que tinguis i, si s'​escau,​ et passarem als serveis jurídics. Si ens consultes mitjançant correu electrònic,​ rebràs una resposta personalitzada en un termini d'​entre 24 i 48 hores.
Línia 25: Línia 12:
  
 ===== Assistència jurídica ===== ===== Assistència jurídica =====
 +
 La condició d'​afiliat/​da a ASPEPC·SPS dóna dret a l'​assistència i representació jurídica gratuïta a través dels serveis jurídics del sindicat. La representació i defensa jurídica requereix d'una antiguitat mínima d'un any d'​afiliació i cobreix tots els conceptes referents als honoraris d'​advocat. Si es tracta de procediments en els quals calgui contractar els serveis d'un procurador, les despeses aniran a càrrec de l'​afiliat/​da. Igualment, les eventuals costes judicials, taxes o qualsevol altre concepte relacionat amb el procedimet, exclòs el servei de representació jurídica a través de l'​advocat,​ correran a càrrec de l'​afiliat/​da. La condició d'​afiliat/​da a ASPEPC·SPS dóna dret a l'​assistència i representació jurídica gratuïta a través dels serveis jurídics del sindicat. La representació i defensa jurídica requereix d'una antiguitat mínima d'un any d'​afiliació i cobreix tots els conceptes referents als honoraris d'​advocat. Si es tracta de procediments en els quals calgui contractar els serveis d'un procurador, les despeses aniran a càrrec de l'​afiliat/​da. Igualment, les eventuals costes judicials, taxes o qualsevol altre concepte relacionat amb el procedimet, exclòs el servei de representació jurídica a través de l'​advocat,​ correran a càrrec de l'​afiliat/​da.
  
Línia 42: Línia 30:
   * Afiliat/da sènior ((de més d'un any))   * Afiliat/da sènior ((de més d'un any))
  
-===== Descomptes i avantatges ===== 
- 
-[[:​sindicat:​serveis:​descomptes:​inici|Llista actualitzada]] d'​establiments i institucions que ofereixen descomptes i avantatges per a l'​afiliació d'​ASPEPC·SPS. 
- 
- 
- 
-=== Condicions === 
- 
-  * Ser afiliat/da 
  
 ===== Cursos de formació i jornades de secundària ===== ===== Cursos de formació i jornades de secundària =====
Línia 62: Línia 41:
   * Professorat en general: preu normal.   * Professorat en general: preu normal.
  
 +===== Temaris d'​oposicions =====
 +
 +El Sindicat Professors de Secundària ofereix als seus afiliats els temaris desenvolupats del concurs-oposició als cossos de professors d’ensenyament secundari corresponents a diverses especialitats de secundària i FP, amb un descompte del 30% sobre el PVP. 
 +
 +Els afiliats interessats podeu trobar l'​accés al formulari de comanda al votre Espai Personal (https://​secundaria.info/​personal) a l'​Accés Ràpid "​Compra temari oposicions"​.
 +
 +El pagament es farà únicament contra reembossament,​ en el moment de rebre la comanda, que hauria d’arribar en el termini màxim de 3 dies laborables des del moment que el sindicat us notifiqui que ha efectuat la comanda a l’editorial. Si passat aquest termini no heu rebut la comanda, cal que ens ho comuniqueu immediatament per tal de fer la reclamació corresponent.
 +
 +=== Condicions ===
 +
 +  * Ser afiliat/da
  
 ===== Espai afiliats ===== ===== Espai afiliats =====
Línia 99: Línia 89:
  
   * D'​accés lliure a http://​secundaria.info/​centres.php ​   * D'​accés lliure a http://​secundaria.info/​centres.php ​
- 
- 
-===== Temaris d'​oposició===== 
- 
-{{  :​sindicat:​logo_ed_mad.jpg?​200|}} 
- 
-El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix als seus afiliats temaris de qualitat completament actualitzats i a preus reduïts. 
- 
- 
-=== Condicions === 
- 
-  * Ser afiliat/da. 
-  * La compra s'ha de fer a través del sindicat seguint [[sindicat:​serveis:​instruccionsmad|aquestes instruccions]]. 
-  * [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​temaris/​|Temaris vigents]] 
  
 ===== Butlletí electrònic ===== ===== Butlletí electrònic =====
  • Darrera modificació: 22/03/2017 13:53