Aquesta és una revisió antiga del document


Serveis d'ASPEPC·SPS

ASPEPC.SPS, d’acord amb l’article 6.h) dels Estatuts d’ASPEPC·SPS, que preveu la possibilitat de constituir un fons de solidaritat com a mitjà de reequilibri econòmic per a tots els afiliats que puguin veure reduïts els seus havers per trobar-se en situació d'Incapacitat Laboral Transitòria ha constituït el Fons de Solidaritat d’ASPEPC·SPS, que es dotarà per a cada curs escolar amb la quantitat aprovada pel Secretariat Nacional.

Tots els afiliats a ASPEPC·SPS ​que compleixin els requisits establerts al reglament del fons ​tenen dret a sol·licitar l'ajut sense que això comporti cap cost afegit​.​

Així doncs, en cas de baixa per malaltia, els afiliats a ASPEPC·SPS p​odran percebre, en concepte d​'ajut, 12 € diaris a partir del quart dia de baixa fins al vintè, i fins a un màxim de 30 dies l'any.

Condicions

Com a afiliat a ASPEPC·SPS, gaudiràs d'assessoria laboral i professional, de forma directa i personalitzada, a través del servei de consultes via web (Centre d'Atenció al Professorat), telefònicament a les hores d'oficina i també de manera presencial. Atendrem qualsevol dubte o consulta que tinguis i, si s'escau, et passarem als serveis jurídics. Si ens consultes mitjançant correu electrònic, rebràs una resposta personalitzada en un termini d'entre 24 i 48 hores.

Condicions

 • Ser afiliat/da

La condició d'afiliat/da a ASPEPC·SPS dóna dret a l'assistència i representació jurídica gratuïta a través dels serveis jurídics del sindicat. La representació i defensa jurídica requereix d'una antiguitat mínima d'un any d'afiliació i cobreix tots els conceptes referents als honoraris d'advocat. Si es tracta de procediments en els quals calgui contractar els serveis d'un procurador, les despeses aniran a càrrec de l'afiliat/da. Igualment, les eventuals costes judicials, taxes o qualsevol altre concepte relacionat amb el procedimet, exclòs el servei de representació jurídica a través de l'advocat, correran a càrrec de l'afiliat/da.

ASPEPC·SPS assumeix la representació jurídica en defensa de la seva afiliació en tots aquells procediments en què, prèvia petició de la persona afectada, l'Administració instrueixi un procediment de sanció o expedient disciplinari. En aquell procediments que, atesa la seva naturalesa, no es tracti d'expedients o procediments sancionadors en general, sinó d'interposar algun tipus de demanda contra l'Administració, per qualsevol d'irregularitat o perjudici, directe o indirecte, que afecti els drets laborals i/o professionals de la persona afiliada, la interposició del recurs judicial i la representació jurídica restaran supeditats al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas. Igualment, les costes, taxes judicials o qualsevol altre tipus de despesa econòmica relacionada amb el procediment, fora dels honoraris d'advocat, aniran a càrrec de l'afiliat/da.

En el cas d'aquelles persones afiliades que precisin dels serveis jurídics del sindicat i no tinguin l'antiguitat requerida d'un any d'afiliació, la representació jurídica comportarà, per part de l'afiliat/da, el pagament en concepte d'honoraris d'advocat, durant el període de carència, del 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi d'Advocats. En aquest supòsit, l'assumpció per part d'ASPEPC·SPS de la defensa jurídica restarà supeditada al dictamen dels serveis jurídics sobre la viabilitat processal del cas i a l'aprovació per part del Comitè Executiu d'ASPEPC·SPS.

El servei de representació i defensa jurídica de l'afiliació d'ASPEPC·SPS inclou tots els àmbits laborals i/o professionals relacionats amb la funció docent a l'ensenyament públic.

Com a servei complementari, ASPEPC·SPS posa també a disposició de l'afiliació els seus serveis juridics per a supòsits no laborals i/o professionals (jurisdicció civil, familiar…). Les condicions en aquests casos serán les següents: la primera visita de consulta a l'advocat serà gratuïta; si, a partir d'aquí, es decideix tirar endavant el procediment, s'hauran d'abonar, en concepte d'honoraris d'advocat, el 50% de les tarifes orientatives establertes pel Col·legi d'Advocats, així com la resta de despeses que el procediment generi.

El servei de representació i defensa jurídica d'ASPEPC·SPS està codicionat al fet d'estar al corrent del pagament de la quota d'afiliació al sindicat.

Condicions

 • Afiliat/da sènior 2)

Llista d'establiments i institucions que ofereixen descomptes i avantatges per a l'afiliació d'ASPEPC·SPS.

Condicions

 • Ser afiliat/da

Cada any, ASPEPC·SPS organitza cursos de formació i jornades de secundària reconeguts pel Departament d'Ensenyament.

Condicions

 • Afiliat/da sènior3): preu molt reduït.
 • Afiliat/da júnior4): preu reduït.
 • Professorat en general: preu normal.

Pots participar en l'elaboració de la línia sindical, fer un seguiment de la mesa sectorial, proposar, opinar…

Condicions

Condicions

 • Ser afiliat/da

L'actualitat sobre l'ensenyament secundari de Catalunya al teu mòbil o tauleta.

Aquesta app substitueix amb la seva missatgeria interna el servei d'Alertes SMS

Condicions

 • Ser professor/a
 • Més informació i instal·lació de l'app gratuïta aquí.

Atès que les disposicions actuals del Departament ens obliguen a concursar “a cegues” en tots els sentits, ASPEPC·SPS us ofereix un aplicatiu basat en les dades subministrades pel Departament sobre els centres per tal que aquesta ceguesa no sigui, en la mesura del possible, també física.

L'aplicatiu consta d'un Cercador de centres, que permet fer cerques de centres per diferents criteris (municipi, nom del centre, comarca…), situa els resultats a un plànol i, entre altres dades del centre, us facilita un itinerari per arribar-hi, un Generador de peticions que genera un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra i una sèrie de Mapes de Centres per categoria, Servei Territorial, etc.

Condicions

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix als seus afiliats temaris de qualitat completament actualitzats i a preus reduïts.

Nota (08/03/2018): A causa de nombroses incidències amb l'editorial que ens servia els temaris per a la preparació d'oposicions, que han comportat demores importants i injustificades en el seu lliurament, i fins i tot algunes cancel·lacions de comandes, ens veiem obligats a interrompre el servei amb descompte que oferíem als nostres afiliats. Esperem poder reprendre el servei amb una altra editorial abans de la convocatòria de les properes oposicions. Lamentem les molèsties ocasionades.

Per a gaudir d'aquest servei cal posar-se en contacte amb el sindicat mitjançant el Centre d'Atenció al Professorat

Condicions

Llista de correu amb informació sobre la normativa i sobre tots els aspectes de la nostra feina i del món de l'ensenyament en general.

Condicions

 • Ser professor/a
 • Gestió de la subscripció5) des del teu perfil o enviant una petició aquí.

1) , 2)
de més d'un any
3)
de més de sis mesos
4)
de menys de sis mesos
5)
els afiliats són donats d'alta automàticament
 • Darrera modificació: 28/06/2018 17:57