SAU (Servei d'atenció unificada)

Descripció

El SAU dóna resposta i és l'entrada de les incidències, consultes, peticions o queixes relacionades amb els serveis TIC que proporciona la Generalitat de Catalunya.

Accés

Mitjançant l'usuari corporatiu ATRI.

Serveis

  • Suport al treball amb les aplicacions d'us comú en el sistema educatiu, molt especialment en l'àmbit de gestió acadèmica

  • La resolució de les avaries, incidències i gestions de les línies de comunicacions, veu i dades, dotades per la Generalitat de Catalunya.