professorat:interins:inici

Interins i substituts

Disponibles els llistats definitius i els tribunals assignats: a les persones aspirants admeses se les assigna el tribunal de l’especialitat per la que han participat en primera opció.


Llistat definitiu d’admesos


Llistat definitiu d’exclosos


Ja es pot consultar l'estat de la sol·licitud a l'Espai Personal:

Espai Personal (GICAR)

Espai Personal (certificat digital)

Nova data de nomenaments corresponents a la reducció de l'hora lectiva:


D’acord amb la informació que ens ha facilitat la unitat administrativa corresponent us comunico que el dia 22 de desembre de 2022 (dijous) tornarem a fer els nomenaments telemàtics corresponents a la incorporació de la reducció de l’hora lectiva (1 de gener de 2023).

Concurs de mèrits: actualització del calendari previst per part del Departament


Llista provisional de valoració de mèrits: a partir de febrer de 2023


  • Darrera modificació: 31/01/2023 08:41