Concurs de mèrits: Barem i persones seleccionades

Barem definitiu publicat el 31 de març de 2023.

Pots consultar els llistats ordenats per puntuació i/o les teves dades de participació (torn, especialitat, posició, puntuació, nota de tall, comparatives amb altres participants...)