II Congrés d'experts docents per a una anàlisi crítica de l'educació: La necessitat social del coneixement

Aclariments sobre la recuperació de les 18h lectives el proper 1 de gener

L’acord: una treva que ens dóna avantatge


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Nomenaments telemàtics 2022-2023: darrers convocats i places adjudicades per especialitat i servei territorial0

4357 28/09/2022, 13:54       #Interins i substituts,

28/09

Adjudicacions per especialitat, número d'ordre, centres adjudicats, llistats per especialitat, gràfics...

Incidències

28.09.2022. Catalunya Central no ha publicat el resultat de l'adjudicació.

23.09.2022. Tarragona no ha publicat el resultat de l'adjudicació.

19.09.2022. Barcelona Comarques no ha publicat el resultat de l'adjudicació.

05.09.2022. Barcelona Comarques, Terres Ebre i Vallès Occidental no han publicat el resultat de l'adjudicació.

20.07.2022. No hi ha nomenaments: Barcelona Consorci, Baix Llobregat, Maresme i Terres Ebre.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: Preguntes Freqüents (actualització)0

448 28/09/2022, 10:15       #Concurs de mèrits,

 • Com puc assegurar-me que la sol·licitud s'ha enviat correctament?
 • Tinc problemes per accedir a la sol·licitud de participació o falla l'aplicació. Què puc fer?
 • L'aplicació no em permet adjuntar un document
 • Què faig si hi ha un error en les dades que consten a la sol·licitud?
 • Puc sol·licitar la devolució de la taxa?
 • Puc anul·lar la meva sol·licitud de participació i fer-ne una nova?
 • Tens dubtes o no estàs d'acord amb la puntuació de l'autobarem que apareix en la teva sol·licitud?
 • La puntuació total de l'apartat de l'experiència docent no és correspon a la suma dels subapartats
 • El que consta al meu expedient electrònic és incorrecte i, per això, l'autobarem no em puntua correctament. Puc modificar-ho?
 • Puntua la meva experiència docent en una llar d'infants?
 • Tinc serveis prestats a l'especialitat de Cultura Clàssica. A quina especialitat em puntua?
 • No puc seleccionar el cos al qual vull optar. Què puc fer?
 • No puc introduir el meu postgrau a l'apartat de titulacions. Què puc fer?
 • No puc incloure el diploma d'estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora. Què faig?
 • Puntua el meu certificat d'ACTIC?
 • Per què no puntua el meu certificat de nivell avançat (B2)?
 • Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  II Congrés d'experts docents per a una anàlisi crítica de l'educació: La necessitat social del coneixement0

  244 26/09/2022, 17:51       #Mobilitzacions, #Formació,

  Barcelona acollirà el pròxim dissabte 26 de novembre la segona edició  del «Congrés d’experts docents per a una anàlisi crítica de l’educació», en aquesta ocasió dedicat a informar i conscienciar sobre la urgent necessitat de reclamar una educació de qualitat que contrarresti els efectes nocius d’una ciutadania en vies de mercantilització.
  “La necessitat social del coneixement”, comptarà amb la lliçó inaugural de l’ex-ministre d’Educació de Portugal (2011-2015) Nuno Crato i  amb quinze reconeguts experts educatius organitzats entorn a tres taules d’anàlisis: “Educació i Societat”, “Docència i Societat” i “Propostes”.

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Resum de la Mesa sectorial de 22 de setembre de 2022: Concurs de trasllats 2022-2023...0

  596 23/09/2022, 13:25       #Mesa sectorial, #Concurs de trasllats,

  Ordre del dia

  1.- Concurs de trasllats:

  • Resolució EDU/XXXX/2022, de XX de XXX, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola
  • Resolució EDU/xxxx/2022, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny

  2.- Resolució de modificació de la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023.

  3.- Torn obert de paraules.

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Concurs de mèrits: més aclariments i incidències4

  1148 22/09/2022, 11:49       #Concurs de mèrits,

  Diversos aclariments i incidències:

  El professorat de religió ha de rebre puntuació pel temps de serveis prestats al Departament d’Educació per l’apartat 7.1.2 o 7.1.3 en funció de si l'experiència professional és del grup professional equivalent a l’especialitat demanada o d’una altra. Si l’experiència és d'un altre grup professional, en altres centres (concertats-privats, dependents d’altres entitats, ajuntaments, etc...), la puntuació s’atorga pel 7.1.4.

  Ara mateix s'ha detectat la incidència de què en alguns d'aquests casos l'aplicació de presentació de sol·licituds no calcula correctament el barem. Els serveis informàtics hi estan treballant i es resoldrà en breu. Un cop resolta, quan les persones interessades tornin a entrar a la sol·licitud hauran de veure el barem calculat correctament. Aleshores ja podran seguir amb la seva tramitació.

  Oposicions 2021: correcció d'errades a la regulació de la fase de pràctiques0

  318 22/09/2022, 10:59       #Oposicions, #DOGC,

  CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/2283/2022, de 15 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Concurs de mèrits: correcció d'errades a la convocatòria0

  1009 22/09/2022, 10:41       #DOGC, #Concurs de mèrits,

  CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Decret d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat0

  1293 22/09/2022, 09:58       #Normativa i legislació, #LOMLOE, #DOGC,

  DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat. (Decret indexat)

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Resum de la Mesa sectorial de 14 de setembre de 2022: l'horari de permanència no pot superar les 24 h0

  631 16/09/2022, 10:11       #Mesa sectorial,

  Ordre del dia:
  1.- Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.
  2.- Complement retributiu de major dedicació lectiva.
  3.- Prendre coneixement de l’Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè de vaga del personal docent no universitari, per tal de desconvocar la vaga prevista per als dies 7 i 28 de setembre de 2022 que integrarà l’expedient per tramitar l’Acord de Govern.
  4.- Torn obert de paraules

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Nova sentència judicial contra el Decret de plantilles0

  1660 15/09/2022, 09:50       #Mobilitzacions, #Decret de plantilles,

  Professors de Secundària (aspepc·sps) acaba d’aconseguir en solitari una nova victòria judicial, importantíssima, contra el Decret de Plantilles (DECRET 39/2014, de 25 de març).

  La convocatòria ENS/2611/18, de 6 de novembre, de concurs de mèrits específics, emparada en el Decret de plantilles, adjudicava places definitives en funció de criteris arbitraris i opacs, com ara l’entrevista eliminatòria, i entrava en concurrència amb el concurs de trasllats, convocatòria ENS/2502/2018, de 23 d’octubre. La sentència 228/2022 del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 17, de Barcelona, anul·la aquella convocatòria i la seva corresponent resolució, que queda revocada i sense efecte.

  En el seu moment vam avisar el Departament de les il·legalitats que, al marge del nostre rebuig al decret de plantilles, hi havia en aquesta convocatòria:

   1.- L’entrevista eliminatòria estava pendent de sentència judicial en el procediment interposat per ACESC i per Professors de Secundària (aspepc·sps) contra el decret de plantilles. Recentment, el TS ha fallat també a favor nostre contra el recurs en cassació presentat pel Departament: una entrevista amb caràcter eliminatori en qualsevol procediment d’adjudicació d’un lloc de treball a l’administració pública és il·legal.
   2.- La convocatòria coincidia sincrònicament amb la del concurs de trasllats general, i això podia originar problemes, disfuncions i perjudici a tercers en concurrència.

  No se’ns va escoltar. Es va mantenir de manera temerària la entrevista eliminatòria, i la simultaneïtat amb el concurs de trasllats es va «resoldre» potinerament, amb la introducció del punt 26.2 a les bases, que permetia renunciar a una de les dues destinacions, un cop obtingudes ambdues, en el cas d’haver concursat en ambdós procediments, amb el consegüent perjudici de tercers.

  La sentència anul·la TOT el concurs de mèrits específics ENS/2611/18, i la base 26.2 del concurs de trasllats general. Altrament dit, queda sense efecte.

  Això significa que les places atorgades mitjançant el concurs «digital» del Departament queden revocades. I a veure com s’ho fa ara el Departament amb aquells que van renunciar a la plaça obtinguda al concurs de trasllats, en favor de l’obtinguda en un concurs anul·lat.

  El Departament d’Educació és l’únic culpable del caos i els perjudicis que això pot generar, amb centenars de places definitives assignades il·legalment, que ara queden sense efecte. Ha actuat, una vegada més, amb una temeritat imperdonable en una administració pública. El decret de plantilles comença a estar seriosament tocat.

  La sentència és ferma i està fonamentada en jurisprudència del Tribunal Suprem a partir d'una demanda de Professors de Secundària (aspepc·sps) que ja va considerar que l'entrevista eliminatòria, un dels nuclis del Decret de plantilles, no pot formar part d'un procediment selectiu.

  Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

  Qui som i què fem

  Contacta'ns

  Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

  Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

  Política de privacitat i avís legal