DOGC...


Concurs de trasllats 2022-2023: publicació al DOGC de la resolució definitiva0

670 30/11/2023, 10:33       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d'11 d'octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

També, publicació de la RESOLUCIÓ EDU/4000/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3086/2022, d'11 d'octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Plantilles de personal docent per al curs 2023-20240

2323 10/11/2023, 10:15       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3741/2023, de 3 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2023-2024.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Modificació de les instruccions sobre el curs d'iniciació del personal interí docent0

1787 09/11/2023, 10:13       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3721/2023, de 3 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Creació del complement retributiu per al càrrec COCOBE0

719 03/11/2023, 10:31       #Retribucions, #DOGC,

ACORD GOV/220/2023, de 31 d'octubre, pel qual es crea el complement retributiu associat al càrrec de coordinació de Coeducació, Convivència i Benestar de l'alumnat en els centres educatius públics de la Generalitat.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2024: dates d'inscripció i places (modificació)0

3706 31/10/2023, 09:22       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3643/2023, de 27 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

(...)
Atès que no ha finalitzat el concurs oposició extraordinari convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, i que cal incorporar places d'aquesta oferta pública, a la convocatòria publicada per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats;
A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Modificar la base 3.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, que queda redactada de la manera següent:
“3.2 Termini de presentació de sol·licituds
Abans de finalitzar el mes de desembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de la data d'inici que es determini a la Resolució esmentada.”

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B al professorat d'FP0

995 30/10/2023, 08:33       #DOGC, #Cicles Formatius,

RESOLUCIÓ EDU/3591/2023, de 24 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i s’obre convocatòria de concurs públic per a l’any 2024.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria de concurs de mèrits per a llocs vacants en comissió de serveis a Inspecció0

1232 28/09/2023, 08:12       #Inspecció, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Més informació: web del Departament.
Enllaç al formulari de sol·licitud d'inscripció.

Comunicat: Per una inspecció transparent.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Acord de govern de manteniment de la retallada per als majors de 55 anys0

569 31/08/2023, 11:40       #DOGC,

ACORD GOV/176/2023, de 29 d'agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Educació.
Resolució que estableix el procediment que ha de seguir el personal docent que té entre 55 i 64 anys per reduir dues hores d’activitats complementàries setmanals:

"Establir tant el procediment per reduir en 2hores les activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari i laboral docent que té entre 55 i 64 anys, com les condicions especifiques de l’horari setmanal per a aquest col·lectiu, les quals consten a l’annex d’aquesta Resolució".

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Publicació de la llista única del procés d'integració de PTFP en el cos de PS0

232 31/08/2023, 11:37       #DOGC, #Cicles Formatius,

RESOLUCIÓ EDU/2998/2023, de 30 d'agost, per la qual s'aprova la llista única per especialitats del procés d'integració en el cos de professors d'ensenyament secundari, convocat per Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d'ensenyament secundari (DOGC núm. 8940, de 20.6.2023).
Més informació: Web del Departament

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: publicació al DOGC dels tribunals i les comissions de selecció0

4778 29/06/2023, 08:57       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2319/2023, de 26 de juny, per la qual es fa pública la composició dels tribunals i les comissions de selecció dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu del concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal