Concurs de trasllats. Curs 2022-2023. Aplicatiu de Professors de Secundària (aspepc·sps)0

3133 05/05/2023, 12:12       #Concurs de trasllats,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha processat les dades de la Resolució definitiva del concurs de trasllats 2022-2023 publicada el 4 de maig. Podeu filtrar les dades per especialitat, servei territorial i població amb accés a la fitxa de centre.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball: bases per a l'actualització i modificació de dades1

5494 04/05/2023, 19:35       #Interins i substituts,

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.
(...)
"Una vegada escollida l'área territorial preferent, es poden demanar, per ordre de preferéncia, municipis (en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona districtes), comarques o l'área territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori. El fet de sol·licitar, dins els ámbits territorials, l'área territorial sencera, implica demanar tot el territori deis serveis territorials i comporta l'obligatorietat d'acceptar els llocs de treball adjudicats en tot el territori.
Está previst que durant el curs 2023-2024 es produirá una modificació en la forma de prioritzar la selecció per a cada jornada de treball en l'ámbit de cada Servei Territorial.
En el moment en qué l'aplicació informática estigui habilitada per realitzar aquestes modificacions en les preferéncies territorials, s'obrirá un termini de consulta i modificació de dades per tal que les persones que tinguin informats municipis entrin a modificar la seva sol-licitud i escullin prioritáriament una comarca, com a mínim, ordenant prioritáriament tots els municipis d'aquella comarca, districte en cas del Consorci d'Educació de Barcelona; sens perjudici de que puguin escollir altres comarques del mateix Servei Territorial, en les quals també podran escollir municipis, sense l'obligació de inclourels tots. L'anunci d'aquest termini de consulta i modificació de dades es comunicará mitjan9ant la publicació a la página web del Departament"...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: resolució definitiva0

6796 04/05/2023, 09:18       #Concurs de trasllats,

Publicada la resolució definitiva d'adjudicacions. Disponible aplicació de consulta i llistats MECD

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Adjudicacions provisionals. Curs 2023-2024. Publicades les instruccions0

13846 03/05/2023, 08:51       #DOGC, #Adjudicacions d'estiu,

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Utilitza els aplicatius de Professors de Secundària (aspepc·sps):

Generador de peticions. Crea un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra.
Fitxa del centre: complexitat, plantilla, forma d'ocupació, substitucions, ensenyaments, adreça, telèfon…

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud
De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores
Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores
(Avís: L'aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s'obre)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria dels premis extraordinaris de Batxillerat curs 2022-20230

699 03/05/2023, 08:47   

Poden optar al Premi els alumnes que compleixin els requisits següents:

  • Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
  • Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2022-2023.
  • Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 5 de juny de 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial de 26 d'abril de 2023: juliol, oposicions 2023, plantilles curs vinent...1

3786 02/05/2023, 09:54       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau d'actes.
2.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2023-2024 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
3.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2023-2024 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
4.- Retorn de la proposta del Departament d’Educació en relació al calendari escolar.
5.- Adequació Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
6.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: data d'inici del procés d'estabilització0

8284 27/04/2023, 10:59       #Oposicions,

RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d'abril, per la qual es fa pública la data d'inici del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Hi ha alumnes que arriben a l'ESO sense saber llegir1

1994 26/04/2023, 09:49       #Mobilitzacions,

A les eleccions sindicals d'educació, que es van realitzar el març passat, el sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) v a donar la sorpresa. Van doblar el nombre de representats i va passar...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Actualitzades les fitxes de centres amb les plantilles del curs 2022-20230

10219 25/04/2023, 11:52       #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

Actualitzades les fitxes de centre amb les plantilles dels centres per al curs 2022-2023. Inclou plantilles dels dos darrers cursos (2020-2021 i 2021-2022), índex de "salut democràtica", substitucions durant el curs 2022-2023...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Aula Episteme: Cursos de primavera (telemàtics) - Fundació Episteme0

520 21/04/2023, 13:30       #Formació,

Relació de cursos:

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal