Oposicions 2020: publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos1

7638 02/03/2020, 08:46       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/514/2020, de 26 de febrer, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.
(...)
Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i fer-la pública al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://educacio.gencat.cat), així com a la pàgina d'Internet: educació.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant.
(...)
Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional poden formular les reclamacions que creguin oportunes, davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.
Accés a la consulta (Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador.)
Termini de presentació d'esmenes: del 3 al 16 de març de 2020.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatoria profesores interinos en Suiza y Austria para el curso 2020-20210

1372 28/02/2020, 11:09       #Places a l'exterior,

Convocatoria profesorado interino Suiza y Austria 2020-2021.
Plazo de presentación de solicitudes:ABIERTO desde el 26 de febrero de 2020 a las 00:00 hasta el 10 de marzo de 2020 a las 23:59.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2020: correcció d'errades a la convocatòria0

2640 28/02/2020, 09:11       #Oposicions, #DOGC,

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/52/2020, de 16 de gener.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Incorporació de mestres als EAP0

1132 25/02/2020, 09:07       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/449/2020, de 14 de febrer, sobre la composició dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Funcionarios docentes en el exterior. Listas provisionales de admitidos y excluidos0

1317 24/02/2020, 13:24       #Places a l'exterior,

Candidatos que participan desde el Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

CONSULTA D.N.I.Sede

Causas de exclusión y forma de subsanación PDF (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

Códigos que aparecen en los listados como observaciones al candidato PDF (Publicado en la web el 13 de febrero de 2020)

Datos provisionales de admitidos y excluidos PDF (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

Nota informativa PDF sobre fechas de publicación de las listas definitivas y de realización de la prueba de la fase específica (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Asesores docentes en el exterior. Listas provisionales de admitidos y excluidos0

1252 24/02/2020, 13:22       #Places a l'exterior,

Candidatos que participan desde el Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

CONSULTA D.N.I. Sede

Causas de exclusión y forma de subsanación PDF (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

Códigos que aparecen en los listados como observaciones al candidatoPDF (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

Datos provisionales de admitidos y excluidos PDF (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

Nota informativa PDF sobre fechas de publicación de las listas definitivas y de realización de la prueba de la fase específica (Publicado en la web el 21 de febrero de 2020)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


[Vídeo] Volem el nostre horari #18i24. Que ens el tornin!0

1302 24/02/2020, 08:55       #Mobilitzacions, #18i24,

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Profesores interinos en programas educativos en el exterior (Portugal, Italia y Andorra)0

1550 20/02/2020, 10:16       #Places a l'exterior, #Interins i substituts,

Profesores interinos en programas educativos en el exterior :
Portugal. Plazo de presentación de solicitudes: desde el 18 de febrero de 2020 a las 00:00 hasta el 03 de marzo de 2020 a las 23:00.
Italia. Plazo de presentación de solicitudes: desde el 10 de febrero de 2020 a las 08:00 hasta el 28 de febrero de 2020 a las 17:30.
Andorra. Plazo de presentación de solicitudes: desde el 17 de febrero de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Professorat substitut: nomenament corresponent al mes de juliol de 20160

2030 18/02/2020, 18:16       #Retribucions, #Interins i substituts,

Les persones que durant el curs 2015-2016 complien el requisit de serveis prestats per obtenir un nomenament durant el mes de juliol i vulguin que se'ls reconegui, han de presentar la justificació que acrediti la formació de 30 hores rebuda durant el mes de juliol de 2016, o bé la participació en el procés selectiu corresponent, durant el termini per presentar la justificació que és el comprès entre els dies 19 de febrer i 4 de març de 2020, ambdós inclosos.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Retribucions 20200

2456 17/02/2020, 12:57       #Retribucions,

Taules retributives actualitzades.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal