Concurs de mèrits. Aplicació barem definitiu.0

9484 03/04/2023, 18:13       #Concurs de mèrits,

Hem informatitzat les dades de la baremació definitiva del concurs de mèrits per a què els participants puguin accedir als llistats ordenats de puntuació per especialitats així com estimacions de puntuacions de tall, variació de la puntuació provisional i comparacions. Amb la precaució de que aquestes dades poden contenir errors, pot ser una eina útil

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Seleccionats al concurs de mèrits. Ara què?1

9959 03/04/2023, 09:57       #Concurs de mèrits,

1. Esperar a la publicació al DOGC del llistat de seleccionats per presentar documentació acreditativa dels requisits (normalment no s’ha de presentar el que ja té el Departament)

2. Participar a les adjudicacions de destinacions provisionals (com a funcionari) per aconseguir destinació provisional

3. Participar als concursos de trasllats (quan es convoquin) per intentar aconseguir una destinació definitiva

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial 31 de març sobre el calendari: el Departament segueix enrocat0

788 31/03/2023, 14:38       #Mobilitzacions, #Comunicats,

Avui el Departament d’Educació ha presentat a la Mesa Sectorial el calendari que ja havia anunciat ahir a tort i a dret, amb una manca de respecte cap a la negociació sindical francament insultant. Hom diria que no saben, o no volen, llegir la realitat. Fan un pas enrere parcial en situar el començament de l’FP i el Batxillerat el 12 de setembre, on ja hi eren abans que comencessin a complicar la troca amb els seus invents, però l’ESO començarà el 6 de setembre, amb la qual cosa els problemes organitzatius segueixen assegurats. Tot plegat, res. I de negociació, encara menys.

Pel que fa al mes de juliol, el Departament ha presentat un document amb trampa. Obligació d’assistir al centre els quatre primers dies laborables de juliol, amb el règim horari de 7,5 hores diàries. Però, a continuació, diu que només serà horari de matins i que per la tarda es podrà fer formació (?). La resta del mes de juliol queda també per a formació. Això segons el document en paper, però s’ha dit verbalment que la disponibilitat durant la resta del mes dependrà del règim d’organització intern de cada centre. És a dir, que la direcció podrà seguir reclamant el professorat quan ho desitgi. I això és jugar amb les cartes marcades.

El tema del mes de juliol queda pendent de negociació. Ho diem ben clar: no ho admetrem en els termes d’ara, ni de bon tros. I si cal tornar a les mobilitzacions, hi tornarem.

Concurs de mèrits: valoració definitiva i proposta de persones seleccionades1

10175 31/03/2023, 13:47       #Concurs de mèrits,

Des de l'Espai personal pots consultar el detall de la valoració definitiva dels mèrits de les especialitats en què participes.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Pots presentar recurs d'alçada des de l'1 d'abril al 2 de maig de 2023.

Model de recurs d'alçada:
- en PDF
- en ODT

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits i Oposicions 2023 0

22639 30/03/2023, 10:36       #Oposicions, #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

Informacions "oficioses".
Concurs de mèrits

- Demà surten els llistats definitius del concurs de mèrits.
- També sortirà I la llista ordenada per especialitat.
- Els seleccionats ja sortiran de la borsa.
- I s’adjudicaran com a funcionaris a lea adjudicacions de destinacions provisionals.
- Des que publiquem fins que totes les comunitats publiquin hi haurà renúncies i aniran adjudicant les places que deixin per ordre.

Concurs oposició d’estabilització

- El procés començarà el 30 de juny.
- Hi haurà 300 tribunals.
- Les proves seran dissabte i diumenge.

Inici de curs 2023-20240

912 30/03/2023, 09:57       #Mobilitzacions,

Avui, a la Junta de Directors, abans del tràmit a la Mesa sectorial en el qual s'ha de negociar amb els sindicats, el Departament ha anunciat que el curs començarà el 6 de setembre per a ESO i Primària, el 12 per Batxillerat i FP. La seva voluntat negociadora ha quedat palesa un cop més.

Acord de govern sobre la creació del programa Sensei0

3896 30/03/2023, 09:55       #Interins i substituts, #DOGC,

ACORD GOV/69/2023, de 28 de març, pel qual es crea el Programa temporal de residència inicial docent en centres educatius, Sensei.

2. Destinataris

El Programa s'adreça al personal docent novell que reuneix els requisits següents:

a) Disposar de la titulació que habilita per a la docència, d'acord amb el que estableix la legislació vigent: grau d'Educació Infantil, grau d'Educació Primària i màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

b) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

c) Ésser personal docent de la borsa de treball del Departament d'Educació amb una experiència inferior a 3 mesos i que no ha participat en el curs d'iniciació a la tasca docent ni ha estat avaluat.

d) Manifestar la voluntat de participar en el Programa durant un curs.

La participació en el Programa té caràcter voluntari i una durada d'un curs escolar.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: resultat del sorteig per determinar l'ordre d'actuació1

7125 29/03/2023, 10:40       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2023.

Resolc:

 

Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l'any 2023 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: publicació de les vacants definitives0

9449 29/03/2023, 10:29       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/1000/2023, de 22 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Resolc:

 

-1 Elevar a definitiva la relació de les vacants provisionals de llocs de treball de la Inspecció d'Educació, dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, fetes públiques en els annexos 1 i 2 de la Resolució EDU/55/2023, de 12 de gener, amb les modificacions que es detallen a l'annex, en els termes següents:

Apartat a: llocs de treball que no apareixien a la Resolució de vacants provisionals i dels quals ara hi ha alguna vacant.

Apartat b: llocs de treball que constaven a la Resolució de vacants provisionals i que han deixat de tenir vacants.

Apartat c: llocs de treball en què es produeix una variació en relació amb el nombre de vacants publicat en la Resolució de vacants provisionals.

Es publiquen els centres ordenats per Serveis Territorials, mantenint els mateixos criteris que en els annexos de la Resolució EDU/3085/2022, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats.

 

-2 Amb la publicació d'aquesta Resolució es consideren contestades, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la Resolució EDU/55/2023, de 12 de gener.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: Llista provisional d'admesos i exclosos0

11609 28/03/2023, 12:19       #Oposicions,

Publicada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Reclamacions: del 29 de març al 13 d'abril de 2023

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal