Oposicions 2018: tots els torns. Admesos i exclosos definitius per especialitat0

2032 09/03/2018, 08:58       #Oposicions,

Admesos i exclosos definitius per torns i especialitats

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2018: ràtios definitives per especialitat torn lliure0

3057 08/03/2018, 08:56       #Oposicions,

Ràtios, segons la resolució definitiva d'admesos i exclosos, del torn lliure per especialitats.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2018: llista definitiva d'admesos i exclosos i data de començament de les proves0

3496 07/03/2018, 08:08       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
(...)

—3 En totes les especialitats, el dia 13 d'abril de 2018, a les 16 hores, es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi han d'assistir.

Els aspirants poden presentar la documentació acreditativa per tal d'estar exempts de realitzar la prova del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, davant del tribunal, el mateix dia 13 d'abril de 2018.

—4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 14 d'abril de 2018, a les 9 hores. Aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, la seva assistència serà obligada. Els que no hi compareguin personalment seran exclosos del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. En el mateix acte de presentació, tots els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, així com els que participin en el procediment d'accés a un cos del mateix grup que participin per la mateixa especialitat, hauran de lliurar la programació didàctica.

Accés a la consulta

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria d'interinitats a Andorra. Curs 2018-20190

2641 06/03/2018, 10:54       #Places a l'exterior,

Convocatoria de la Consejería de Educación en Andorra para la formación de lista de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes de Maestros y Profesores de Educación Secundaria contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros y programas de la acción educativa española en el Principado de Andorra para el curso 2018-2019.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Continuació de la Mesa Tècnica de 31 de gener de 2018: oposicions en els propers anys, jubilació i vacances0

1819 01/03/2018, 09:10       #Mesa sectorial, #Jubilacions,

Continuació de la Reunió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria d'interinitats a Itàlia. Curs 2018-20190

1219 28/02/2018, 18:02       #Places a l'exterior,

Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad Italia curso 2018 -2019

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball de personal docent: llista definitiva d'admesos i exclosos0

1406 28/02/2018, 10:54       #Interins i substituts,

Accés a l'aplicatiu de consulta

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Funcionarios docentes y asesores tècnicos en el exterior: listados provisionales de admitidos y excluidos0

670 28/02/2018, 09:56       #Places a l'exterior,

Funcionarios docentes:
Candidatos que participan desde el Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional (Publicado en la web el 27 de febrero de 2018)

Oposicions 2018: nomenament dels tribunals que han de jutjar el concurs oposició0

5651 28/02/2018, 08:26       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/292/2018, de 21 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resposta del Departament a petició del Sindicat Professors de Secundària sobre la modificació del Reial Decret d'accés als cossos docents0

2483 27/02/2018, 14:12       #Oposicions,

Arran de la consulta plantejada per una organització sindical representada a la Mesa Sectorial relativa a la publicació en el BOE del RD 84/2018, de 23 de febrer pel qual es modifica el RD 276/2007, de 23 de febrer pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que es refereix a la LO 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i que regula el règim transitori d'ingrés a que es refereix la disposició transitòria 17a. de l'esmentada llei, en el sentit de si aquestes modificacions afectarien a l'actual convocatòria, us comuniquen que aquestes no tenen efectes en la ara vigent, ja que la present convocatòria es va publicar al novembre 2017 i correspon a la taxa de reposició de 2016. Les modificacions que incorpora el RD 84/2018 s'aplicaran en les properes convocatòries del procés d'estabilització i consolidació.
Salutacions cordials,

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal