Novetats en la justificació de les absències per malaltia del professorat0

Lectures (4836) 20/06/2014, 09:17  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Comunicats,

El Departament ha anunciat, en la darrera Mesa Sectorial, que adaptarà al col·lectiu docent la Instrucció 2/2013 de Funció Pública, de 30 de desembre, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i que s'inclourà en els Documents per a l'organització i la gestió dels centres, curs 2014-2015: Gestió del personal docent.

Decret dels ensenyaments artístics superiors0

Lectures (706) 12/06/2014, 09:19  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #DOGC,

DECRET 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Real Decreto que regula el acceso a las enseñanzas de Grado0

Lectures (756) 11/06/2014, 08:34  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #BOE,

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Desplaçaments (Professorat afectat per la disminució del lloc de treball)0

Lectures (919) 05/06/2014, 09:26  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Decret de plantilles,

El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació, i ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals que preveu la resolució RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d'abril.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Real Decreto por el que se establecen siete títulos de FP básica0

Lectures (676) 29/05/2014, 09:26  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #BOE,

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Consideració de l'IOC com una EOI0

Lectures (1470) 29/05/2014, 08:11  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #DOGC,

DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Criteris per a la confecció de plantilles i supressió o transformació dels llocs de treball en els Instituts per al curs 2014-20150

Lectures (1362) 27/05/2014, 18:06  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Interins i substituts,

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Reconeixement de continguts curriculars d'ensenyaments d'FP d'arts plàstiques o esportius cursats a l'estranger0

Lectures (605) 27/05/2014, 18:03  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d'ensenyaments de formació professional inicial d'arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Modificació en la relació de centres d'especial dificultat0

Lectures (4197) 22/05/2014, 09:40  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Decret de plantilles, #Concurs de trasllats,

Per resolució de 14 de maig de 2014, es va fer pública la relació d’escoles i instituts que tenen la consideració de dificultat especial per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits classificats com de complexitat màxima.
Atès que s’ha observat una incidència en el tractament de les dades referides als indicadors de context emprats en alguns centres, a proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Baix Llobregat i dels Serveis Territorials de Tarragona, procedeix afegir alguns centres classificats com de complexitat màxima als inclosos a l’annex de l’esmentada Resolució.

Per tot això,

RESOLC:
1- Fer pública la nova relació d’escoles i instituts que tenen la consideració de dificultat especial per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits classificats com de complexitat màxima, que figuren a l’annex.
2- Deixar sense efecte l’annex de centres que figuraven a la Resolució de 14 de maig de 2014.
Barcelona, 21 de maig de 2014

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Terminis i bases per a l'actualització i modificació de dades de la Borsa de treball de personal docent per al curs 2014-20150

Lectures (2286) 20/05/2014, 14:01  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/1083/2014, de 14 de maig, dels terminis i les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal