Convocatoria de Profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa Central, Oriental, Turquía y China0

1535 15/03/2018, 08:41       #Places a l'exterior, #BOE,

A través de este programa se puede obtener una plaza de profesor de distintas materias en Secciones Bilingües de español de centros de enseñanza reglada no universitaria en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía.
Plazo de presentación: desde el 15 de marzo de 2018 hasta el 5 de abril de 2018.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Decret Llei de recuperació d'una part de la paga extraordinària del 20120

2047 13/03/2018, 13:22       #Retribucions, #DOGC,

DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).
El pagament serà d'ofici per a tots els que van percebre elo tercer abonament (34,42%) del mateix concepte a l'abril de 2017.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatoria profesores interinos en Portugal. Curso 2018-20190

1093 13/03/2018, 11:33       #Places a l'exterior,

Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad en el Instituto Español "Giner de los Ríos" de Lisboa para el curso 2018/2019.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2018: tots els torns. Admesos i exclosos definitius per especialitat0

2055 09/03/2018, 08:58       #Oposicions,

Admesos i exclosos definitius per torns i especialitats

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2018: ràtios definitives per especialitat torn lliure0

3112 08/03/2018, 08:56       #Oposicions,

Ràtios, segons la resolució definitiva d'admesos i exclosos, del torn lliure per especialitats.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2018: llista definitiva d'admesos i exclosos i data de començament de les proves0

3530 07/03/2018, 08:08       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
(...)

—3 En totes les especialitats, el dia 13 d'abril de 2018, a les 16 hores, es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi han d'assistir.

Els aspirants poden presentar la documentació acreditativa per tal d'estar exempts de realitzar la prova del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, davant del tribunal, el mateix dia 13 d'abril de 2018.

—4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 14 d'abril de 2018, a les 9 hores. Aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, la seva assistència serà obligada. Els que no hi compareguin personalment seran exclosos del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. En el mateix acte de presentació, tots els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, així com els que participin en el procediment d'accés a un cos del mateix grup que participin per la mateixa especialitat, hauran de lliurar la programació didàctica.

Accés a la consulta

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria d'interinitats a Andorra. Curs 2018-20190

2671 06/03/2018, 10:54       #Places a l'exterior,

Convocatoria de la Consejería de Educación en Andorra para la formación de lista de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes de Maestros y Profesores de Educación Secundaria contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros y programas de la acción educativa española en el Principado de Andorra para el curso 2018-2019.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Continuació de la Mesa Tècnica de 31 de gener de 2018: oposicions en els propers anys, jubilació i vacances0

1851 01/03/2018, 09:10       #Mesa sectorial, #Jubilacions,

Continuació de la Reunió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria d'interinitats a Itàlia. Curs 2018-20190

1249 28/02/2018, 18:02       #Places a l'exterior,

Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad Italia curso 2018 -2019

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball de personal docent: llista definitiva d'admesos i exclosos0

1442 28/02/2018, 10:54       #Interins i substituts,

Accés a l'aplicatiu de consulta

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal