Resum de la Mesa sectorial de 22 de febrer de 2023: pressupost educació i concurs de mèrits0

5052 28/02/2023, 11:30       #Mesa sectorial, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau, d'actes.
2.- Projecte de pressupost 2023. Departament d’Educació.
3.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits (DEA/Suficiència investigadora)0

2777 27/02/2023, 20:24       #Concurs de mèrits,

Des d’aquesta tarda el Departament ha corregit l’errada que hi havia a l’aplicatiu i ja apareix la titulació “Suficiència investigadora o Diploma d’estudis avançats”, amb el codi “SUF/DEA”.

Oposicions 2023: pròrroga d'un mes del termini de publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos0

4482 27/02/2023, 09:48       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. (...)
Vista l'alta participació, la carrega de gestió de la validació de les corresponents sol·licituds presentades i amb la finalitat de facilitar a les persones aspirants el tràmit d'esmenes i possibles reclamacions. (...)
Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, per proveir 14.238 places docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: nota del Departament sobre les reclamacions0

4518 24/02/2023, 16:28       #Concurs de mèrits,

Us informo, que s’ha actualitzat la pàgina web per tal que els aspirants vegin, on poden escriure les observacions que considerin en relació a la reclamació presentada, a part que sempre poden adjuntar com a document un pdf on poden argumentar allò que doni suport a la seva petició. Cal tenir en compte, però, que si presenten documentació i volen, a més, detallar l’argumentari que considerin, ho tindran que adjuntar a l’aplicatiu en un únic document en pdf.
Us adjunto enllaç: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/valoracio-provisional/reclamacio/

Borsa de treball: llista provisional de persones admeses i excloses0

849 24/02/2023, 10:12       #Interins i substituts,

Es poden presentar reclamacions del 22 de febrer al 3 de març 2023.
Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat.
Les sol·licituds s'han d'entrar indicant com a ens destinatari el Departament (especificant els serveis territorials) Departament: Educació; Serveis territorials: el demanat a la sol·licitud d'inscripció a la borsa.
Accés a l'aplicatiu de consulta

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: resolució provisional d'adjudicacions i reclamacions i desistiments0

5535 24/02/2023, 09:17       #Concurs de trasllats,

En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d'Educació.
Per accedir a l'aplicació de consulta de les adjudicacions provisionals us heu d'identificar amb el mateix codi d'usuari amb què vau presentar la sol·licitud: codi d'usuari GICAR (ATRI) o codi d'usuari temporal.

Presentació de reclamacions i desistiments

Cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció d'Educació: del 27 de febrer al 10 de març de 2023.

Reclamacions i desistiments

Reclamacions
Per presentar reclamació, cal complir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l'aplicació Presentació de reclamació i/o desistiment.

Presentació de reclamació i/o desistiment amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)
Presentació de reclamació i/o desistiment amb el codi d'usuari temporal

Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom que identifiqui la persona participant al concurs (nom, cognoms i DNI) per poder-ho adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.
Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l'aplicació.
Cal recordar que no es pot reclamar la revisió del barem de mèrits establert si prèviament i expressament no s’han al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.
Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la reclamació.
En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.
Totes les reclamacions presentades fora dels terminis indicats seran denegades per extemporànies.

Desistiments
Tal com preveuen les convocatòries del concurs general de trasllats del personal docent, amb la publicació de la resolució provisional, els i les concursant poden presentar desistiments per participar en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment siguin voluntàries (per tant, en queden excloses les persones que hi participen obligatòriament per obtenir una destinació definitiva).
Per poder presentar el desistiment a la participació, cal emplenar la Sol·licitud de desistiment i gestionar-la com una reclamació.

Model de reclamació
Sol·licitud de desistiment

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits per a seleccionar director o directora de diversos centres públics: llista d'admesos i exclosos0

1020 23/02/2023, 11:39       #DOGC,

Resolució, de 22 de febrer de 2023, per la qual es publica la llista de persones aspirants admeses i excloses que participen en el concurs de mèrits per seleccionar el director/a de diversos centres docents públics dependents del Departament d’Educació.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Torn extraordinari del curs Estratègies per a la programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional0

3138 23/02/2023, 11:05       #Oposicions,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix, en un segon torn extraordinari, el curs telemàtic asíncron de 30 hores i reconegut pel Departament d'Educació com a activitat de Formació Permanent del Professorat especialment dirigit al professorat que vol presentar-se a les oposicions de cicles formatius i centrat en el currículum LOE.
El curs començarà el 20/3/2023 i finalitzarà el 8/5/2023. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació o l'Activitat d'Ensenyament Aprenentatge, 23/05/2023.

Matrícula:

De 22 de febrer de 2023 a 18 de març de 2023.
Afiliats torn preferent: de 22 de febrer a 28 de febrer de 2023.
No afiliats: a partir d'1 de març de 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: aplicatiu de consulta i comparació de dades0

7254 22/02/2023, 13:05       #Concurs de mèrits,

Hem informatitzat les dades de la baremació provisional del concurs de mèrits perquè els participants puguin accedir als llistats ordenats de puntuació per especialitats així com a possibles estimacions de places, puntuacions provisionals de tall i comparacions. Amb la precaució de que aquestes dades, a partir d'allò facilitat pel Departament, poden contenir errors i que tot pot variar amb les reclamacions, pot ser una eina útil.
Accés a l'aplicatiu

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: guia per reclamar el barem de mèrits provisional1

4353 22/02/2023, 11:53       #Concurs de mèrits,

Després de la publicació de la valoració provisional dels mèrits del Concurs excepcional de mèrits estem rebent un allau de consultes sobre possibles errades en aquestes puntuacions. Entre altres hem detectat errades al calcular la puntuació total en l’apartat 7.1 "Experiència docent", que pot afectar a molts aspirants que tenen puntuació als diferents subapartats d’aquest apartat i ja ho hem notificat al Departament per tal que ho revisin.
És per això que us recomanem que reviseu les puntuacions que us han assignat en cada subapartat i els mèrits que no us han tingut en compte i, si s'escau, presenteu la corresponent reclamació.
Hem preparat una guia per a orientar-vos:
Per presentar les reclamacions heu d'accedir al vostre espai personal des de la pàgina web del concurs de mèrits
El termini de reclamacions és del 22 de febrer al 7 de març de 2023. Pots presentar reclamació contra un mèrit no acceptat i contra la puntuació atorgada.
Només s'admeten reclamacions de mèrits que consten a la teva sol·licitud de participació.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal