Convocatòria concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis a l'IOC 2022-230

533 22/02/2023, 10:19       #DOGC,

S'ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l'Institut Obert de Catalunya.
La sol·licitud s'ha de formalitzar a través de la pàgina web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/ on les persones aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.
Termini de presentació de la sol·licitud és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució de convocatòria al DOGC. Del 22 de febrer al 14 de març de 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: errades i reclamacions0

2460 21/02/2023, 20:09       #Concurs de mèrits,

Després de la publicació aquest matí de la valoració provisional dels mèrits del Concurs excepcional de mèrits estem rebent un allau de consultes sobre possibles errades en aquestes puntuacions.
És per això que us recomanem que reviseu les puntuacions que us han assignat en cada subapartat i els mèrits que no us han tingut en compte i, si s'escau, presenteu la corresponent reclamació.
El termini de presentació de reclamacions comença demà 22 de febrer i tan aviat com hi tinguem accés prepararem una petita guia de com reclamar.

Concurs de Trasllats 2022-2023: Professors de Secundària (aspepc·sps) presenta recurs contra les vacants provisionals0

2917 21/02/2023, 17:53       #Serveis Jurídics, #Concurs de trasllats,

Els serveis jurídics de Professors de Secundària (aspepc·sps) han presentat recurs de reposició contra la RESOLUCIÓ EDU/55/2023, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats als cossos d'ensenyaments secundaris.
Segons la diversa normativa que regula els concursos de trasllats, aquests tenen l’objectiu de proveir les places vacants. A més, el concurs ha de ser el procediment normal de provisió dels llocs vacants, i s’hi han d’oferir si més no els que es produeixin fins al 31 de desembre, amb l’única condició que estiguin previstos en la planificació educativa.
Segons les dades del propi Departament d’Educació hi ha un total de 31.486 llocs de treball vacants, però les resolucions que determinen les places dels diversos cossos docents només ofereixen 11.687 vacants, amb la qual cosa es reserva una majoria de llocs de treball que s’hauran de cobrir de manera provisional, amb l’objectiu de generalitzar els nomenaments a dit per tal que les direccions dels centres puguin col·locar-hi els seus adeptes.
Professors de Secundària (aspepc·sps) continuarà lluitant als tribunals per tal que tots els llocs de treball docents públics es proveeixin amb total respecte als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Concurs de mèrits (estabilització): publicació de la valoració provisional dels mèrits0

4087 21/02/2023, 09:41       #Concurs de mèrits,

El tribunal farà públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat.
Disposes d'un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l'espai personal de l'aplicació.
El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s'incorporaran a l'espai personal de l'aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d'alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

El termini de reclamacions és del 22 de febrer al 7 de març de 2023. Pots presentar reclamació contra un mèrit no acceptat i contra la puntuació atorgada.
Només s'admeten reclamacions de mèrits que consten a la teva sol·licitud de participació.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Eleccions sindicals 2023: Volem ensenyar! Defensa la secundària!0

595 17/02/2023, 11:31       #Eleccions Sindicals,

A les eleccions sindicals del 14 de març vota per la Secundària, per la defensa del coneixement a l'ensenyament públic, per la llibertat de càtedra, per l'estabilitat dels docents, per un salari just, per la disciplina i el respecte als centres... VOTA Professors de Secundària (aspepc·sps).

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 14 de febrer de 2023: calendari escolar (setembre, juliol...)0

1872 15/02/2023, 13:45       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Debat i propostes en relació a l’Avaluació de la implementació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius.
2.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits i Concurs de Trasllats 2022-2023: modificació de dates previstes0

5226 15/02/2023, 12:57       #Concurs de trasllats, #Concurs de mèrits,

Concurs de mèrits (estabilització)
Segons sembla, la data inicialment prevista per a la publicació del llistat provisional de valoració dels mèrits, demà dia 16, s'ajorna a la setmana del 20 al 24 de febrer.
Es publicarà la puntuació total així com la puntuació per apartats de cada aspirant, que es podrà consultar a l'espai personal de l’aplicatiu. Les reclamacions s'hauran de fer al mateix aplicatiu i a cada apartat hi haurà la possibilitat de fer l'al·legació corresponent tot adjuntat la documentació si s'escau. No es respondran individualment les reclamacions, sinó que quan es publiqui el llistat definitiu, es podrà comprovar si les reclamacions han estat acceptades.
Així mateix, es publicaran també llistats ordenats alfabèticament per especialitat amb la informació de cada aspirant de la puntuació total, per apartats i segons s'ha dit, l'ordre de prioritat de petició de l'especialitat.

Concurs de trasllats 2022-2023
Data prevista de publicació de les adjudicacions provisionals dels cossos de secundària: 24 de febrer de 2023.
Data prevista de publicació de les adjudicacions definitives dels cossos de secundària: 4 de maig de 2023

Concurs de mèrits: actualització del calendari previst0

3831 10/02/2023, 16:10       #Concurs de mèrits,

  • Llista provisional de valoració de mèrits: (previst) 16 de febrer de 2023
  • Termini de presentació de reclamacions contra la valoració de mèrits: (previst) del 17 de febrer al 2 de març de 2023

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 9 de febrer de 2023: Avançament de l'inici de curs, places IOC...0

1751 10/02/2023, 13:29       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Avaluació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius.
2.- Projecte de pressupost 2023 Departament d’Educació.
3.- RESOLUCIÓ EDU/ /2023, de xxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.
4.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


[Vídeo] La lluita judicial de Professors de Secundària1

839 10/02/2023, 10:33       #Serveis Jurídics, #Mobilitzacions,

Les accions judicials dels darrers anys de Professors de Secundària. Un seguit de procediments i sentències, amb notables èxits en la defensa de la secundària.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal