Profesores visitantes en EE.UU. y Canadá -Listados Provisionales-0

Lectures (535) 21/03/2007, 08:15  |   |  Etiquetes: #BOE,

Se publican los listados provisionales de la convocatòria de Profesores Visitantes para el Curso 2007/2008.

BOE núm 68. Programa de intercambio puesto por puesto0

Lectures (525) 20/03/2007, 09:16  |   |  Etiquetes: #BOE,

ORDEN ECI/655/2007, de 26 de febrero, por la que se convocan plazas, dentro del programa de intercambio puesto por puesto, de profesores alemanes, británicos, franceses, austriacos y suizos, con profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2007/2008.

DOGC núm. 4843. Concurs mèrits selecció de Director0

Lectures (684) 16/03/2007, 10:55  |   |  Etiquetes: #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/716/2007, de 15 de març, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció de director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 9441)

DOGC núm. 4843. Llicències retribuïdes a la Gran Bretanya0

Lectures (689) 16/03/2007, 09:44  |   |  Etiquetes: #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/715/2007, de 7 de març, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a la Gran Bretanya durant el curs 2007-2008, destinades al funcionariat de carrera de cossos docents. (Pàg. 9437)

DOGC núm. 4842. Selecció del director/a i altres òrgans de govern0

Lectures (1801) 15/03/2007, 10:01  |   |  Etiquetes: #DOGC,

DECRET 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics. (Pàg. 9311)

DOGC núm. 4839. Ajuts per a activitats fora dels centres0

Lectures (662) 12/03/2007, 08:46  |   |  Etiquetes: #Retribucions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/628/2007, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2005-2006. (Pàg. 8854)

BOE núm 59. Asesores técnicos en el exterior -admitidos al concurso-0

Lectures (563) 09/03/2007, 19:53  |   |  Etiquetes: #Places a l'exterior, #BOE,

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocadas por Orden ECI/3788/2006, de 29 de noviembre, y se convoca a los candidatos.

BOE núm 59. Funcionarios docentes en el exterior -admitidos al concurso-0

Lectures (533) 09/03/2007, 19:38  |   |  Etiquetes: #Places a l'exterior, #BOE,

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre, y se convoca a los candidatos.

BOE núm. 53. Acceso función pública docente0

Lectures (2196) 02/03/2007, 09:46  |   |  Etiquetes: #Oposicions, #BOE,

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Reglamento de ingreso -informaciones y borrador definitivo-0

Lectures (1775) 27/02/2007, 10:34  |   |  Etiquetes: #Oposicions, #LOE, #BOE,

REGLAMENTO DE INGRESO, ACCESOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES A LOS QUE SE REFIERE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal