Provisió de vacants a l'Institut Obert de Catalunya (IOC)0

1503 14/05/2023, 11:27       #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

D'acord amb el punt 6 de la RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023, publiquem les vacants sense proposta de l'IOC.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Meet secundària: Xerrades informatives sobre adjudicacions provisionals0

2325 12/05/2023, 17:33       #Adjudicacions d'estiu,Xerrades informatives sobre adjudicacions provisionals.

Professorat interí:

  • Dimarts 9 de maig de 2023, 18:00
  • Divendres 12 de maig de 2023, 10:00
Professorat funcionari de carrera -inclosos seleccionats concurs de mèrits- i en pràctiques
  • Divendres 19 de maig de 2023, 10:00
  • Dilluns 22 de maig de 2023, 18:00.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial d'11 de maig de 2023: avançament respecte al tema del mes de juliol0

1712 11/05/2023, 14:07       #Mesa sectorial,

Com ja vam dir al seu moment "El tema del mes de juliol queda pendent de negociació. Ho diem ben clar: no ho admetrem en els termes d’ara, ni de bon tros. I si cal tornar a les mobilitzacions, hi tornarem."
Avui el Departament ha fet marxa enrere (davant l'amenaça de les mobilitzacions en època electoral?) i ha tornat al redactat dels Documents d'Organització i Gestió dels Centres del curs 2020-2021: el juliol no s'haurà d'anar al centre sinó hi ha circumstàncies excepcionals que ho justifiquin.

El redactat anterior (2020-2021) deia:
"Tot i que amb caràcter general el mes de juliol es reserva perquè el personal docent pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir-ne la presència els primers dies de juliol, en cas que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho facin necessari."

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: barem definitiu de les places convocades per les administracions educatives de l'Acord de la Conferència sectorial d'Educació0

6331 10/05/2023, 10:34       #Concurs de mèrits,


De acuerdo con la informaciones oficiales recibidas de las administraciones educativas hasta las 15:00 del 11 de mayo de 2023, se publica, el 11 de mayo 2023, el baremo definitivo ordenado del Concurso de Méritos, por Cuerpo especialidad, turno de ingreso y, en su caso, idioma.

Baremo definitivo.


A efectos informativos, se publica el baremo definitivo de las convocatorias del Concurso de méritos de aquellas administraciones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación. Estos listados generales se ordenan por Cuerpo, especialidad, turno de ingreso y, en su caso, idioma.

Observaciones:

  • Las peticiones erróneas, por no haber acreditado los requisitos exigidos para esa plaza o no haberse ofertado en esa CA, aparecen señaladas en rojo y con un asterisco y no serán tenidas en cuenta a efectos de adjudicación.
  • Las peticiones con diferente puntuación a la baremada por la CA donde se presentó la solicitud aparecen en azul. Esta puntuación es diferente debido a los certificados EOI del apartado 2.4.2 que no son requisito lingüístico en otras CC. AA.
  • La participación por el turno libre aparece señalada con la letra L y la partcipación por el turno de reserva aparece señalada con la letra D.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Comunicat de la Plataforma de Docents Substituts/es per l'Ordenació de Municipis0

677 10/05/2023, 10:29       #Mobilitzacions,

A finals d’abril de 2023 el senyor conseller d’educació, Josep Gonzàlez- Cambray, com a resposta a la suposada “manca de professorat a les borses docents”, imposa unilateralment que a partir del setembre de 2023, tot el professorat substitut /interí haurà d’estar disponible per poder desplaçar-se per tot el territori comarcal (comarques que aquest mateix professorat hagi escollit prèviament) sense opció a poder escollir, com fins ara, la tria per municipis (podrà ordenar els municipis dins de la comarca però haurà estarà obligat a desplaçar-se per la comarca si així es requereix).

Ni una retallada més, fem-hi front! Organitzem-nos per trencar l’enrocament del Departament d'Educació0

467 10/05/2023, 09:17       #Mobilitzacions, #Comunicats,

Les organitzacions sindicals sotasignants fem una crida a reprendre les mobilitzacions i l’organització als centres educatius per fer front a la nova imposició del calendari i per exigir la reversió de totes les retallades.

El passat mes de gener el Departament d’Educació va fer a la part social una darrera oferta derivada de les negociacions que s’havien produït al llarg del 1r trimestre i dins del context de vaga convocada conjuntament amb sanitat pels dies 25 i 26 del mateix mes, des d’aleshores no s’ha fet cap avançament. La proposta, encaminada a la recuperació del primer estadi als sis anys i l’equiparació salarial del professorat de formació professional, va ser valorada positivament per la part social, però alhora presentava importants mancances en la seva concreció (ni calendari de retorn del deute, ni garantia de l’equiparació plena per a tot el col·lectiu) i deixava fora elements molt rellevants de la plataforma reivindicativa impulsada el darrer curs.

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)2

7112 09/05/2023, 13:11       #Adjudicacions d'estiu,

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.
Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu. Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.
Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.
Termini de presentació: del 19 al 22 de maig de 2023.
El 19 de maig de 2023 s'activaran la Comunicació i els enllaços a les vacants per àrees territorials.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Les llicències d’estudis retribuïdes: una retallada oblidada 1

1660 08/05/2023, 13:09       #Comunicats,

El 6 d’abril de 2010 la Generalitat convocava l’últim concurs públic per a la concessió de llicències d'estudis retribuïdes per a dur a terme treballs de recerca educativa i elaboració de materials curriculars directament relacionats amb els llocs de treball. Des de llavors, que nosaltres coneguem, els docents catalans no han tingut ocasió de sortir a l’exterior per a conèixer altres realitats, acarar i comparar sistemes, propostes i metodologies diferents i enriquir amb autonomia els seus coneixements i experiències pedagògiques.

Concurs de trasllats. Curs 2022-2023. Aplicatiu de Professors de Secundària (aspepc·sps)0

2869 05/05/2023, 12:12       #Concurs de trasllats,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha processat les dades de la Resolució definitiva del concurs de trasllats 2022-2023 publicada el 4 de maig. Podeu filtrar les dades per especialitat, servei territorial i població amb accés a la fitxa de centre.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball: bases per a l'actualització i modificació de dades1

1021 04/05/2023, 19:35       #Interins i substituts,

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.
(...)
"Una vegada escollida l'área territorial preferent, es poden demanar, per ordre de preferéncia, municipis (en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona districtes), comarques o l'área territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori. El fet de sol·licitar, dins els ámbits territorials, l'área territorial sencera, implica demanar tot el territori deis serveis territorials i comporta l'obligatorietat d'acceptar els llocs de treball adjudicats en tot el territori.
Está previst que durant el curs 2023-2024 es produirá una modificació en la forma de prioritzar la selecció per a cada jornada de treball en l'ámbit de cada Servei Territorial.
En el moment en qué l'aplicació informática estigui habilitada per realitzar aquestes modificacions en les preferéncies territorials, s'obrirá un termini de consulta i modificació de dades per tal que les persones que tinguin informats municipis entrin a modificar la seva sol-licitud i escullin prioritáriament una comarca, com a mínim, ordenant prioritáriament tots els municipis d'aquella comarca, districte en cas del Consorci d'Educació de Barcelona; sens perjudici de que puguin escollir altres comarques del mateix Servei Territorial, en les quals també podran escollir municipis, sense l'obligació de inclourels tots. L'anunci d'aquest termini de consulta i modificació de dades es comunicará mitjan9ant la publicació a la página web del Departament"...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal