Oposicions 2023: calendari un cop publicades les puntuacions de les proves0

2605 13/09/2023, 09:27       #Oposicions,

12/09/23 - 15/09/23
Publicació de la llista provisional amb la puntuació de les proves
13/09/23 - 19/09/23
Termini de reclamacions de la llista provisional puntuació (2 dies hàbils en funció de la data de publicació de la llista)
Primera setmana d'octubre
Publicació de la llista definitiva amb la puntuació de les proves i aspirants que passen al concurs de mèrits (mínim 5 punts)
02/10/23 - 03/10/23
Publicació de la convocatòria de presentació de mèrits (amb 14 hores d’antelació)
03/10/23 - 09/10/23
Presentació de mèrits (5 dies hàbils a través de l’aplicació)
06/11/23
Publicació de la llista provisional de valoració de mèrits
07/11/23 - 08/11/23
Termini de reclamacions de la llista provisional de mèrits (2 dies hàbils)
21/11/23
Publicació de la llista definitiva de mèrits
29/11/23
Publicació seleccionats provisional
30/11/23 - 01/12/23
Termini de reclamacions de la llista provisional de seleccionats (2 dies hàbils)
05/12/23
Publicació de la llista definitiva de seleccionats

Per uns horaris justos als centres. El claustre té molt a dir0

1527 12/09/2023, 10:50       #Normativa i legislació,

Com cada inici de curs, rebem moltes consultes sobre els nostres drets respecte a la jornada laboral. Malauradament, la regulació existent no és prou clara i això s’aprofita per no respectar els drets del professorat.

Professors de Secundària (aspepc.sps) posa a l’abast del claustre i dels docents la normativa que la regula. A més a més, desglosa alguns dels aspectes principals a tenir en compte, per tal d’evitar propostes abusives per part d’algunes direccions.

Els nostres horaris estan regulats en dos documents inclosos als Documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC):

Aquestes instruccions tenen com a límit la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), que en la seva disposició addicional 31.4, estableix que l’horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de 24 h setmanals i el pacte sindicats/govern que va recollir el retorn a les 18 h lectives setmanals.

Cal també tenir presents els art. 94.1 i 146.1 i 2 a), també de la LEC, que recullen la participació del claustre en l’elaboració i modificació del PEC (Projecte Educatiu del Centre): https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=480169

Aquests articles es desenvolupen al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius que en el seu art. 5.1 d) inclou com a contingut del PEC els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia, i en els arts.18, 19, 20, 22 i 48 la participació del claustre en l’elaboració de les NOFC i en els criteris d’organització pedagògica. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=545262

Borsa de treball: modificació de dades del 12 al 19 de setembre0

1457 12/09/2023, 09:50       #Interins i substituts,

Del 12 al 19 de setembre les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del curs 2023-2024.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Protocol d'actuació davant de qualsevol tipus de violència en l'àmbit educatiu0

650 08/09/2023, 11:12       #Violència escolar,

El Departament d'Educació ha elaborat el Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu, amb l’objectiu de dotar els centres educatius d'eines per a la prevenció, detecció i intervenció davant situacions de violència a l'àmbit educatiu que afecten l'alumnat. Les actuacions previstes en aquest document s'adrecen a millorar l'atenció als infants i joves i s'aplica a les múltiples formes de violència que puguin estar vivint dins l'àmbit educatiu exercides per alumnat, tant si succeeixen dins com fora del centre educatiu ja que afecten l'alumnat i les relacions que s'hi estableixen. El present protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics que conformen el servei d'educació de Catalunya.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 6 de setembre de 2023: constitució de la nova Mesa i inici de curs0

859 07/09/2023, 12:13       #Mesa sectorial, #Eleccions Sindicals,

Ordre del dia:
1.- Constitució de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Funcionari Docent arran de les eleccions sindicals que es van dur a terme el 14 de març de 2023.
2.- Inici de curs 2023-2024.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Preinscripció EOI curs 2023-20240

1034 04/09/2023, 11:39       #Formació,

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 4 de setembre (a partir de les 9 hores) al 13 de setembre (a les 14 hores) de 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Incidència tècnica als nomenaments telemàtics d'avui 1 de setembre0

2187 01/09/2023, 12:01       #Interins i substituts,

Hi ha una incidència tècnica que afecta els nomenaments telemàtics d’avui 1 de setembre. Us informem que ha calgut modificar les franges horàries de connexió. Els docents dels serveis territorials que hàgiu rebut un nomenament telemàtic, us heu de connectar entre les 12 i les 13.30 hores per acceptar-lo. Si la incidència persisteix i cal tornar a modificar la franja horària de connexió, us n’informarem al més aviat possible.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Obertura del termini extraordinari per a la integració del PTFP en el cos de PS0

484 31/08/2023, 17:40       #Cicles Formatius,

Resolució per la qual s’anuncia l’obertura del termini extraordinari per al procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari, a l’empara de la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari.
(...)
"Anunciar l’obertura del termini extraordinari perquè el personal que compleixi els requisits de la base 4 que no hagi sol·licitat la integració durant el termini ordinari, pugui sol·licitar-la a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució i finalitzarà el dia 19 de gener de 2026"

Informació a la pàgina del Departament.
Enllaç a la inscripció.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Acord de govern de manteniment de la retallada per als majors de 55 anys0

532 31/08/2023, 11:40       #DOGC,

ACORD GOV/176/2023, de 29 d'agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Educació.
Resolució que estableix el procediment que ha de seguir el personal docent que té entre 55 i 64 anys per reduir dues hores d’activitats complementàries setmanals:

"Establir tant el procediment per reduir en 2hores les activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari i laboral docent que té entre 55 i 64 anys, com les condicions especifiques de l’horari setmanal per a aquest col·lectiu, les quals consten a l’annex d’aquesta Resolució".

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Publicació de la llista única del procés d'integració de PTFP en el cos de PS0

178 31/08/2023, 11:37       #DOGC, #Cicles Formatius,

RESOLUCIÓ EDU/2998/2023, de 30 d'agost, per la qual s'aprova la llista única per especialitats del procés d'integració en el cos de professors d'ensenyament secundari, convocat per Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d'ensenyament secundari (DOGC núm. 8940, de 20.6.2023).
Més informació: Web del Departament

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal