Mesa sectorial...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Resum de la Mesa sectorial de 17 de maig: Borsa de treball, Concurs de mèrits...0

9708 22/05/2023, 10:28       #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
2.- Resolució xx de xx de 2023, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
3.- Modificació de la resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
4.- Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024.
5.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial d'11 de maig de 2023: calendari juliol, horaris i matèries, concurs de mèrits, equiparació PTFP0

3076 15/05/2023, 18:23       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, d'actes.
2.- Ordre de calendari escolar del curs 2023-2024.
3.- Documents per a l’organització i la gestió dels centres:

  • Gestió del Personal docent
  • Personal Docent
  • Òrgans Unipersonals de direcció i de coordinació
4.- Adequació del Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
5.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial d'11 de maig de 2023: avançament respecte al tema del mes de juliol0

2456 11/05/2023, 14:07       #Mesa sectorial,

Com ja vam dir al seu moment "El tema del mes de juliol queda pendent de negociació. Ho diem ben clar: no ho admetrem en els termes d’ara, ni de bon tros. I si cal tornar a les mobilitzacions, hi tornarem."
Avui el Departament ha fet marxa enrere (davant l'amenaça de les mobilitzacions en època electoral?) i ha tornat al redactat dels Documents d'Organització i Gestió dels Centres del curs 2020-2021: el juliol no s'haurà d'anar al centre sinó hi ha circumstàncies excepcionals que ho justifiquin.

El redactat anterior (2020-2021) deia:
"Tot i que amb caràcter general el mes de juliol es reserva perquè el personal docent pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir-ne la presència els primers dies de juliol, en cas que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho facin necessari."

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial de 26 d'abril de 2023: juliol, oposicions 2023, plantilles curs vinent...1

3786 02/05/2023, 09:54       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau d'actes.
2.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2023-2024 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
3.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2023-2024 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
4.- Retorn de la proposta del Departament d’Educació en relació al calendari escolar.
5.- Adequació Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
6.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 19 d'abril de 2023: adjudicacions provisionals curs 2023-2024, borsa de treball, dades concurs de mèrits...0

9262 21/04/2023, 10:05       #Mesa sectorial, #Adjudicacions d'estiu,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d'acta.
2.- Resolució EDU/ xx /2023, de xx d’abril per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament.
3.- Resolució de xx de xxx de xxx de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.
4.- Dades concurs de mèrits.
5.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial de 19 d'abril: avançament sobre l'ordenació de col·lectius en les adjudicacions provisionals0

3041 19/04/2023, 11:52       #Mesa sectorial, #Adjudicacions d'estiu,

El Departament ha presentat l'esborrany de la Resolució que regula les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 i ha comunicat l'ordenació de col·lectius en les diferents fases d'adjudicació:

  • Personal funcionari de carrera afectat per pèrdua de destinació
  • Propietaris provisionals d'oposicions anteriors a 2022
  • Funcionaris que sol·liciten Comissió de Serveis
  • Funcionaris en pràctiques inclosos aquells que les tenen ajornades
  • Funcionaris de carrera seleccionats al concurs de mèrits
  • Funcionaris interins

Resum de la Mesa sectorial de 31 de març de 2023: segons el Departament són les direccions les que demanen que el professorat treballi el juliol0

3196 05/04/2023, 11:06       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació d'actes.
2.- Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics de XXXXXXX de 2023, que habilita algunes titulacions per impartir determinades especialitats amb caràcter excepcional i provisional del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional amb els annexos.
3.- Proposta del Departament d’Educació en relació al calendari escolar.
4.- Adequació del Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
5.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 28 de febrer de 2023: recuperació condicions laborals, concurs de mèrits i trasllats, pacte d'estabilitat...0

9176 28/02/2023, 18:38       #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Concurs de trasllats, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia:
1.- Reivindicacions laborals (a petició de les organitzacions sindicals).

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 22 de febrer de 2023: pressupost educació i concurs de mèrits0

5053 28/02/2023, 11:30       #Mesa sectorial, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau, d'actes.
2.- Projecte de pressupost 2023. Departament d’Educació.
3.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 14 de febrer de 2023: calendari escolar (setembre, juliol...)0

1874 15/02/2023, 13:45       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Debat i propostes en relació a l’Avaluació de la implementació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius.
2.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal