Concurs de mèrits...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Concurs de mèrits: llista provisional de seleccionats per les administracions educatives de l'Acord de la Conferència sectorial d'Educació0

4851 29/05/2023, 19:40       #Concurs de mèrits,

Resolución de las adjudicaciones provisionales (publicado en la web el 29 de mayo de 2023).
A efectos informativos, se publica la adjudicación provisional de las plazas de las convocatorias del Concurso de méritos de aquellas administraciones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación publicado por Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Estos listados generales se ordenan por Cuerpo, especialidad, turno de ingreso, idioma y puntuación.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 17 de maig: Borsa de treball, Concurs de mèrits...0

9708 22/05/2023, 10:28       #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
2.- Resolució xx de xx de 2023, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
3.- Modificació de la resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
4.- Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024.
5.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: revisió de la valoració definitiva dels mèrits i proposta de persones seleccionades0

6248 19/05/2023, 18:09       #Concurs de mèrits,

Nova valoració d'algunes persones (19.5.2023)

Resolució que fa públic el contingut dels acords dels tribunals de revisió de les valoracions definitives de les persones proposades com a seleccionades i de revocació de la proposta d’algunes d’elles com a seleccionades en el concurs excepcional de mèrits.
Resolució (PDF).
Només es notifica a les persones que se'ls revoca la condició de ser proposades com a seleccionades per la Resolució publicada el 31 de març 2023.
Pròximament, es publicaran les noves llistes, com a conseqüència de la revisió del tribunal de l'apartat 7.1 del barem, amb la nova valoració dels mèrits, per cossos i especialitats, el nou ordre de puntuació i la nova proposta de persones seleccionades.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: barem definitiu de les places convocades per les administracions educatives de l'Acord de la Conferència sectorial d'Educació0

8661 10/05/2023, 10:34       #Concurs de mèrits,


De acuerdo con la informaciones oficiales recibidas de las administraciones educativas hasta las 15:00 del 11 de mayo de 2023, se publica, el 11 de mayo 2023, el baremo definitivo ordenado del Concurso de Méritos, por Cuerpo especialidad, turno de ingreso y, en su caso, idioma.

Baremo definitivo.


A efectos informativos, se publica el baremo definitivo de las convocatorias del Concurso de méritos de aquellas administraciones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación. Estos listados generales se ordenan por Cuerpo, especialidad, turno de ingreso y, en su caso, idioma.

Observaciones:

  • Las peticiones erróneas, por no haber acreditado los requisitos exigidos para esa plaza o no haberse ofertado en esa CA, aparecen señaladas en rojo y con un asterisco y no serán tenidas en cuenta a efectos de adjudicación.
  • Las peticiones con diferente puntuación a la baremada por la CA donde se presentó la solicitud aparecen en azul. Esta puntuación es diferente debido a los certificados EOI del apartado 2.4.2 que no son requisito lingüístico en otras CC. AA.
  • La participación por el turno libre aparece señalada con la letra L y la partcipación por el turno de reserva aparece señalada con la letra D.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles): Soc a la llista de proposta de persones seleccionades. I ara què?0

5685 19/04/2023, 13:09       #Concurs de mèrits,

Si ets una de les persones seleccionades en el concurs excepcional de mèrits properament rebràs un correu, a l'adreça electrònica que vas indicar a la sol·licitud de participació, on t'informarem de què has de fer i quan.

Però per si de cas vols que Professors de Secundària t'expliqui amb claredat aquest "I ara què?" apunta't a les nostres xerrades informatives

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: sense data concreta de publicació al DOGC de la llista de seleccionats0

7092 18/04/2023, 17:48       #Concurs de mèrits,

Arran de la consulta feta per una organització sindical respecte a la previsió de calendari per la publicació en el DOGC dels que siguin nomenats funcionaris de carrera pel concurs de mèrits, d’acord amb la informació que ens ha proporcionat la unitat administrativa corresponent en relació al concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent us informo que està pendent de publicació al DOGC de la resolució de l’Hble. Conseller d’Educació de publicació de les llistes úniques de persones aspirants seleccionades per cossos i especialitats prèvia a la resolució que es publicarà al BOE per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional com a funcionaris de carrera amb efectes d’1 de setembre de 2023. Com sigui que hores d’ara estem en termini de presentació de recursos contra la resolució de la Directora General de Professorat i Personal de Centres Públics que dona publicitat als acords dels tribunals amb les valoracions definitives així com a la proposta de persones seleccionades, i, a la vegada, s’estan començant a rebre renúncies a les propostes de seleccionats, no podem donar una data de publicació al DOGC de la Resolució esmentada.
No obstant això, es mantindrà actualitzada la pàgina web per donar informació a totes les persones seleccionades.

Meet secundària: xerrada informativa. Seleccionats al concurs de mèrits: I ara què?12

11297 11/04/2023, 14:15       #Concurs de mèrits,Xerrada informativa sobre quins són els passos següents per als nous funcionaris de carrera?

  • Dijous 20 d'abril, 10:30 i 17:30.
Obertes les inscripcions per a afiliats i, per a tot el professorat, en Live Stream.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits. Aplicació barem definitiu.0

9484 03/04/2023, 18:13       #Concurs de mèrits,

Hem informatitzat les dades de la baremació definitiva del concurs de mèrits per a què els participants puguin accedir als llistats ordenats de puntuació per especialitats així com estimacions de puntuacions de tall, variació de la puntuació provisional i comparacions. Amb la precaució de que aquestes dades poden contenir errors, pot ser una eina útil

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Seleccionats al concurs de mèrits. Ara què?1

9958 03/04/2023, 09:57       #Concurs de mèrits,

1. Esperar a la publicació al DOGC del llistat de seleccionats per presentar documentació acreditativa dels requisits (normalment no s’ha de presentar el que ja té el Departament)

2. Participar a les adjudicacions de destinacions provisionals (com a funcionari) per aconseguir destinació provisional

3. Participar als concursos de trasllats (quan es convoquin) per intentar aconseguir una destinació definitiva

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: valoració definitiva i proposta de persones seleccionades1

10175 31/03/2023, 13:47       #Concurs de mèrits,

Des de l'Espai personal pots consultar el detall de la valoració definitiva dels mèrits de les especialitats en què participes.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Pots presentar recurs d'alçada des de l'1 d'abril al 2 de maig de 2023.

Model de recurs d'alçada:
- en PDF
- en ODT

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal