Plazas para profesores interinos en Marruecos curso 2015-20160

1995 18/02/2015, 10:17       #Places a l'exterior, #Interins i substituts,

Convocatoria de la Consejería de Educación en Marruecos para la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en plazas docentes de los centros educativos de titularidad española en Marruecos para el curso 2015-2016.

Plazo de presentación de solicitudes:

Desde: 17-02-2015 a las 08:00, hora peninsular española.

Hasta: 03-03-2015 a las 17:30, hora peninsular española.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes. Convocatòria ordinària0

1795 18/02/2015, 10:12       #Formació,

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves del curs 2014-2015 per a l'obtenció dels certificats següents:

  • Nivell intermedi. Corresponent a 390 hores lectives i al nivell B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECR).
  • Nivell avançat. Corresponent a 650 hores lectives i al nivell B2 del MECR.
  • Nivell C1. Corresponent a 130 hores lectives i al nivell C1 del MECR.

Inscripció: del 24 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 27 de febrer de 2015.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Comunicat d'ASPEPC·SPS: Ensenyament vol mantenir el model LOGSE fins als 16 anys i desaprofita l'oportunitat d'esmenar la LOMCE0

1036 18/02/2015, 10:10       #Opinió, #Normativa i legislació, #LOMCE, #Comunicats,

Els canvis en la normativa bàsica estatal (LOMCE) obliguen el Departament d'Ensenyament a adaptar el currículum català a la nova legislació estatal. Però el Departament, lluny d'aprofitar l'oportunitat per a rectificar els nombrosos aspectes nefastes de la LOMCE, opta per aplicar-la quasi bé fil per randa però mantenint "l’esperit LOGSE".

Resolución de la convocatoria de plazas de estancias profesionales en diversos países para profesorado de lenguas extranjeras0

1057 17/02/2015, 08:19       #Places a l'exterior, #BOE,

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera, perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2014/2015.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


MUFACE: Nota informativa sobre la asistencia sanitaria0

1845 16/02/2015, 09:15       #MUFACE,

Ante las diferentes informaciones aparecidas en los últimos días sobre una eventual situación de desprotección de los mutualistas en situación de enfermedad, se informa de lo siguiente:

• MUFACE, como organismo encargado de la gestión del régimen especial de la seguridad social de los funcionarios civiles del estado, tiene la obligación de proporcionar, como mínimo, y así lo garantiza, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud a sus mutualistas y beneficiarios, con todas sus especialidades, y sin necesidad de copagos o fórmulas de aseguramiento complementario.

La prestación de asistencia sanitara se proporciona, bien por los servicios públicos de salud o bien por cualquiera de las entidades de seguro concertadas con MUFACE, que para 2015, son, al igual que en 2014, ADESLAS, ASISA, DKV e Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria, a libre elección de los mutualistas.

...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


CC OO de banca pagó a sus delegados 3,7 millones en sobresueldos1

1079 15/02/2015, 14:03       #Opinió,

Las entidades financiaron al sindicato con 8,3 millones entre 2008 y 2012, cuando el sector perdió más de 30.000 empleos

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2014-2015: vacants provisionals secundària0

4154 13/02/2015, 08:37       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ ENS/175/2015, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Vols ser apoderat o interventor d'ASPEPC·SPS el proper 26 de febrer?0

1342 11/02/2015, 10:52       #Mobilitzacions, #Comunicats,

Cal que disposem de persones que ens ajudin a garantir que la votació transcorri amb normalitat. Si vols col·laborar amb ASPEPC·SPS durant el dia de les eleccions, ara pots fer-ho acreditant-te com a interventor i/o apoderat.

El professorat que acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Els estudiants de 4t d'ESO posen a prova les competències en llengües i matemàtiques0

666 10/02/2015, 10:22   

Els exàmens es portaran a terme aquest dimarts i dimecres a més d'un miler de centres públics i privats Els resultats es coneixeran a partir del 7 d'abril

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Pla de xoc als instituts per aturar el fracàs escolar dels immigrants0

882 10/02/2015, 10:20   

Les aules d'acollida es transformaran en classes de reforç lingüístic per a alumnes estrangers. Els experts advoquen perquè el nou servei s'estengui als nois autòctons sense recursos

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal