Proyecto de Real Decreto de Especialidades de Secundaria0

1266 07/11/2014, 18:06       #LOMCE, #Decret de plantilles,

REAL DECRETO XXXX/2014, de xx de noviembre, por el que se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria, se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas de Idiomas.

Real decreto que establece el curso de formación sobre desarrollo de la función directiva0

1215 07/11/2014, 08:40       #Normativa i legislació, #Decret de plantilles, #BOE,

Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


L'ensenyament català en caiguda lliure?0

1513 06/11/2014, 17:03       #Opinió, #LEC, #Decret de plantilles,

Als instituts del voltant també es donen situacions rocambolesques derivades del nepotisme que sembla haver-se instal·lat pràcticament arreu

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de Trasllats 2014-2015: tot allò que necessites (operatiu l'aplicatiu telemàtic)0

4280 06/11/2014, 08:22       #Concurs de trasllats,

Convocatòria indexada per a una fàcil i ràpida navegació, Calendari, Resums de la convocatòria, Accés a l'aplicatiu d'inscripció, Normativa, FAQ...

Accés a la sol·licitud amb el codi d'usuari GICAR (Atri)

Accés a la sol·licitud amb el codi d'usuari temporal

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Los profesores de Filosofía darán clases de Actividad Empresarial1

1347 05/11/2014, 19:11       #LOMCE,

Los profesores se reciclan. Los que antes daban Filosofía tendrán la autorización en breve para impartir también Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Lo dice el bo

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Legislación básica consolidada: LOE y LOMCE vigentes0

1914 03/11/2014, 20:23       #LOMCE, #LOE, #BOE,

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de Trasllats 2014-2015: publicació de la convocatòria (secundària)0

1798 30/10/2014, 07:22       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Convocatòria proves extraordinària i ordinària nivell intermedi, avançat i C-1 d'EOI0

1244 29/10/2014, 08:22       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/2384/2014, de 16 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2014-2015, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Xerrada informativa: "Drets del professorat en el marc de l'autonomia de centres"1

1407 28/10/2014, 10:14       #Decret de plantilles,

Decret de direccions, decret d’autonomia de centres, decret de plantilles... En alguns centres sembla que les direccions poden fer el que volen, tot invocant aquests decrets, però això no és cert. Tots els actes administratius -i les decisions de les direccions ho són- estan sotmesos a regles precises.

Contra la burocràcia que afecta el professorat substitut1

3346 27/10/2014, 09:07       #Interins i substituts,

Recentment hem detectat un problema que afecta els docents que reben el primer nomenament o substitució i es van inscriure a la borsa de treball amb anterioritat a la darrera convocatòria.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal