Real Decreto que regula el acceso a las enseñanzas de Grado0

1187 11/06/2014, 08:34       #Normativa i legislació, #BOE,

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Carta enviada a la Consellera en relació a l'exercici del Dret de petició contra el Decret de plantilles i la resposta de Presidència0

2047 09/06/2014, 10:37       #Mobilitzacions, #Decret de plantilles, #Comunicats,

HBLE. CONSELLERA D'ENSENYAMENT
SRA. IRENE RIGAU

Em dirigeixo a vostè en nom de l'associació que represento, ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de Secundària, per tal de comunicar-vos que, en relació a les gairebé nou mil peticions exercides per professors i professores de secundària de Catalunya, dirigides al Molt Hble. President de la Generalitat demanant que es derogui el decret 39/2014, conegut com a "decret de plantilles", hem rebut una comunicació de Presidència en la qual se'ns informa que aquesta petició us ha estat traslladada, en la vostra condició de màxima responsable del Departament d'Ensenyament, per tal de sotmetre-la a la vostra consideració.

Desplaçaments (Professorat afectat per la disminució del lloc de treball)0

1214 05/06/2014, 09:26       #Normativa i legislació, #Decret de plantilles,

El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació, i ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals que preveu la resolució RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d'abril.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball de personal docent: llistes ordenades per especialitat de cada Servei Territorial0

2591 04/06/2014, 09:00       #Interins i substituts,

Relació de persones de la Borsa de treball de personal docent ordenades per especialitat a cada Servei Territorial actualitzades a miag de 2014.

Nomenaments telemàtics de finals d'agost0

2788 04/06/2014, 08:53       #Interins i substituts, #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

Segons fonts relacionades amb el Departament, a finals d'agost, abans dels nomenaments telemàtics que es realitzaran amb el mateix aplicatiu i de la mateixa manera que enguany, hi haurà uns "nomenaments de difícil cobertura" que inclouran totes les places vacants i substitucions de perfil lingüístic i de diversitat que no s'hagin cobert a les ajudicacions de juliol. Aquestes places s'adjudicaran mitjançant el mateix procediment dels fins ara considerats nomenaments de difícil cobertura.

Rèplica a "El Periódico": en defensa de la jornada intensiva0

1852 03/06/2014, 09:13       #Opinió, #Jornada intensiva, #Comunicats,

Els passats 9 i 10 de maig, el rotatiu "El Periódico" va publicar sengles notícies en relació a l'impacte negatiu que la implantació de la jornada intensiva hauria tingut, entre el sector d’alumnat més desafavorit socialment, a causa del suposat tancament dels menjadors escolars, cosa que els hauria «abocat» als menjadors socials. La jornada intensiva escolar aboca a los alumnos pobres al comedor social (9 de maig) i La jornada intensiva lesiona la equidad por un ahorro mínimo (10 de maig). Segons aquestes informacions, la implantació de la jornada intensiva hauria produït un augment de la marginalitat social.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Profesores de Secundaria llevan el decreto de plantillas al TSJC0

1140 02/06/2014, 20:30       #Mobilitzacions, #Decret de plantilles,

El sindicato de profesores de Secundaria Aspepc·Sps ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC contra el decreto de plantillas del Govern.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Funcionarios docentes en el exterior: consulta de la resolución definitiva0

1239 02/06/2014, 10:17       #Places a l'exterior, #BOE,

Orden ECD/861/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2220/2013, de 21 de noviembre.

Consulta por DNI

Puntuación obtenida en la fase específica, con indicación de la puntuación total obtenida en el concurso de méritos de los participantes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


ASPEPC·SPS impugna el Decret de plantilles0

1380 02/06/2014, 08:53       #Serveis Jurídics, #Mobilitzacions, #Decret de plantilles,

El propassat 21 de maig, els serveis jurídics d'ASPEPC·SPS van interposar, davant la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el recurs d'impugnació del Decret 39/2014, conegut com a "decret de plantilles".

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 28 de maig de 2014: gestió de la borsa de treball per al curs 2014-2015 i període de prova dels interins0

1179 30/05/2014, 08:18       #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2014 corresponent a la sessió del dia 30 d’abril de 2014.
2.- Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
3.-Resolució ENS/xx de xx de xxxxx, per la qual es dicten instruccions per a regular el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que preveu l’article 3.bis del Decret 133/2001, de 29 de maig.
4.- Llicències sindicals per al curs 2014-2015.
5.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal