Curs de competència lingüística de nivell superior (català): inscripcions obertes per a tot el professorat0

4745 11/10/2022, 11:22       #Formació,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix un curs telemàtic de 80 hores de durada reconegut pel Departament d'Ensenyament com a activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Professorat.
"Curs de competència lingüística de nivell superior (català)" es correspon, en la seva temàtica i objectius, amb el sisè nivell en l'escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.
Aquest curs pretén donar les eines adients al professorat de qualsevol especialitat per tal que assoleixi una competència lingüística superior en llengua catalana, tot aprofundint en aspectes ortogràfics, gramaticals, lexicals i textuals bàsics i actualitzats.

El curs no subministra automàticament la certificació oficial de C2. Si vols presentar-te a les proves oficials aquest curs pot ser una ajuda molt important
Inscripcions: de 05 d'octubre a 03 de novembre de 2022.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 10 d'octubre de 2022: Concurs de trasllats, PTFP, Estabilitat interins...0

1421 11/10/2022, 10:01       #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Concurs de trasllats, #Cicles Formatius,

Ordre del dia:
1.- Modificació de les resolucions dels concursos generals de trasllats adreçats als cossos docents
2.- Formació Professional i Equiparació Salarial.
3.- Pacte d’estabilitat.
4.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa tècnica de 5 d'octubre de 2022: competència digital docent0

2286 06/10/2022, 12:01       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.
2.- Competència Digital Docent.

La FIC, que servirà per acreditar l’A1 de la competència digital docent, tal com ha exposat Professors de Secundària (aspepc·sps) i el Departament ha manifestat el seu acord, NO ÉS OBLIGATÒRIA.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Real Decreto de integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de PTFP en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria1

971 05/10/2022, 19:52       #Cicles Formatius, #BOE,

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Aprobación del RD de integración de los profesores técnicos de FP con grado universitario en el cuerpo de Secundaria0

549 05/10/2022, 14:12       #Cicles Formatius,

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2020: persones aptes a la fase de pràctiques0

889 05/10/2022, 09:37       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2958/2022, de 29 de setembre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Dates previstes pel curs La programació per competències (ESO, Batxillerat i EOI). Edició: Unitat Didàctica0

1000 04/10/2022, 12:50       #Oposicions, #LOMLOE, #Formació,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix el curs telemàtic de 30 hores -reconegut pel Departament d'Educació com a activitat de Formació Permanent del Professorat- “La programació per competències” que es realitzarà en dos torns diferents.
El considerem molt recomanable per al professorat que vol presentar-se a les oposicions de secundària d'aquest curs.
El curs oferirà la possibilitat d'incorporar la revisió de la Unitat Didàctica com un servei apart que no és condició per a la seva certificació.

1r. torn
El curs començarà el 16 de gener de 2023 i finalitzarà el 10 de març de 2023.
2n. torn
El curs començarà el 27 de març de 2023 i finalitzarà el 19 de maig de 2023.

Matrícula
A partir del 15 de novembre

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: esborrany del Reial Decret que modifica el concurs de trasllats1

1129 03/10/2022, 12:00       #Concurs de trasllats,

Real Decreto xxx/2022, de xx de xxxx, por el que se modifica el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: el Departament canvia de criteri respecte a la docència universitària1

1606 30/09/2022, 13:16       #Concurs de mèrits,

En anteriors reunions tècniques el Departament havia manifestat que es reconeixeria la docència universitària com a mèrit. Ara ha canviat d'opinió.

Bon dia

En relació amb el què es va comentar a la reunió tècnica del dia 27 de setembre sobre l’experiència docent a les universitats, segons ens ha comunicat la unitat administrativa corresponent, us informo que:

Al·legació d’experiència docent a universitats

Un cop revisada la base 7.1 de la resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria del concurs de mèrits, s’ha constatat que no és possible tenir en compte els serveis prestats com a personal docent a les universitats, atès que en cap dels seus subapartats queda recollida aquesta possibilitat.

Els subapartats 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 i 7.1.4, recullen allò que determina el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, del reglament per a l’ingrés a la funció pública docent i concretament el què estableix la disposició transitòria cinquena relativa a la convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal:

7.1.1 Per cada any d'experiència docent en l'especialitat del cos a què opta l'aspirant, en centres públics de titularitat d'una administració educativa 0,700 punts.
7.1.2 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,350 punts.
7.1.3 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents del cos a què s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,125 punts.
7.1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts.

D’acord amb això, els serveis prestats no es poden comptabilitzar en els primers tres subapartats, perquè les universitats no són de titularitat l’administració educativa,i perquè la resolució fa referència als centres públics que són els que s’indica al capítol II del Títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, i tampoc es poden comptabilitzar per l’apartat 7.1.4 perquè els estudis impartits no es corresponent a cap nivell ni etapa educativa de les impartides pels cossos que es convoquen i que són als que poden optar els aspirants.

Oposicions a inspecció: llista provisional de persones admeses i excloses i sorteig públic dels vocals dels tribunals0

554 30/09/2022, 11:20       #Inspecció,

Llista provisional de persones admeses i excloses: Presentació de reclamacions del 30 de setembre al 14 d'octubre. Accés a la consulta.

Sorteig públic dels vocals dels tribunals

Dilluns 3 d'octubre de 2022 a les 10 h, a la Sala de Plens de la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Les persones interessades a assistir de forma presencial a l'acte públic ho han de comunicar amb antelació enviant un correu a accesinspeccio.educacio@gencat.cat.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal