Aprobación del RD de integración de los profesores técnicos de FP con grado universitario en el cuerpo de Secundaria0

552 05/10/2022, 14:12       #Cicles Formatius,

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2020: persones aptes a la fase de pràctiques0

897 05/10/2022, 09:37       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2958/2022, de 29 de setembre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Dates previstes pel curs La programació per competències (ESO, Batxillerat i EOI). Edició: Unitat Didàctica0

1008 04/10/2022, 12:50       #Oposicions, #LOMLOE, #Formació,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix el curs telemàtic de 30 hores -reconegut pel Departament d'Educació com a activitat de Formació Permanent del Professorat- “La programació per competències” que es realitzarà en dos torns diferents.
El considerem molt recomanable per al professorat que vol presentar-se a les oposicions de secundària d'aquest curs.
El curs oferirà la possibilitat d'incorporar la revisió de la Unitat Didàctica com un servei apart que no és condició per a la seva certificació.

1r. torn
El curs començarà el 16 de gener de 2023 i finalitzarà el 10 de març de 2023.
2n. torn
El curs començarà el 27 de març de 2023 i finalitzarà el 19 de maig de 2023.

Matrícula
A partir del 15 de novembre

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: esborrany del Reial Decret que modifica el concurs de trasllats1

1134 03/10/2022, 12:00       #Concurs de trasllats,

Real Decreto xxx/2022, de xx de xxxx, por el que se modifica el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: el Departament canvia de criteri respecte a la docència universitària1

1617 30/09/2022, 13:16       #Concurs de mèrits,

En anteriors reunions tècniques el Departament havia manifestat que es reconeixeria la docència universitària com a mèrit. Ara ha canviat d'opinió.

Bon dia

En relació amb el què es va comentar a la reunió tècnica del dia 27 de setembre sobre l’experiència docent a les universitats, segons ens ha comunicat la unitat administrativa corresponent, us informo que:

Al·legació d’experiència docent a universitats

Un cop revisada la base 7.1 de la resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria del concurs de mèrits, s’ha constatat que no és possible tenir en compte els serveis prestats com a personal docent a les universitats, atès que en cap dels seus subapartats queda recollida aquesta possibilitat.

Els subapartats 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 i 7.1.4, recullen allò que determina el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, del reglament per a l’ingrés a la funció pública docent i concretament el què estableix la disposició transitòria cinquena relativa a la convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal:

7.1.1 Per cada any d'experiència docent en l'especialitat del cos a què opta l'aspirant, en centres públics de titularitat d'una administració educativa 0,700 punts.
7.1.2 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,350 punts.
7.1.3 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents del cos a què s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,125 punts.
7.1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts.

D’acord amb això, els serveis prestats no es poden comptabilitzar en els primers tres subapartats, perquè les universitats no són de titularitat l’administració educativa,i perquè la resolució fa referència als centres públics que són els que s’indica al capítol II del Títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, i tampoc es poden comptabilitzar per l’apartat 7.1.4 perquè els estudis impartits no es corresponent a cap nivell ni etapa educativa de les impartides pels cossos que es convoquen i que són als que poden optar els aspirants.

Oposicions a inspecció: llista provisional de persones admeses i excloses i sorteig públic dels vocals dels tribunals0

559 30/09/2022, 11:20       #Inspecció,

Llista provisional de persones admeses i excloses: Presentació de reclamacions del 30 de setembre al 14 d'octubre. Accés a la consulta.

Sorteig públic dels vocals dels tribunals

Dilluns 3 d'octubre de 2022 a les 10 h, a la Sala de Plens de la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Les persones interessades a assistir de forma presencial a l'acte públic ho han de comunicar amb antelació enviant un correu a accesinspeccio.educacio@gencat.cat.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B al professorat d'FP0

482 30/09/2022, 11:13       #DOGC, #Cicles Formatius,

RESOLUCIÓ EDU/2822/2022, de 28 de juliol, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per l’any 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Ordre per la qual s'estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes0

338 30/09/2022, 11:09       #DOGC,

ORDRE EDU/217/2022, de 23 de setembre, per la qual s'estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica0

1196 29/09/2022, 09:56       #Normativa i legislació, #LOMLOE, #DOGC,

DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica (Decret indexat).
(...)
"Disposició addicional tercera
Adaptació de les programacions didàctiques
Els centres educatius disposen de tres cursos escolars a partir de l'inici del curs escolar 2022-2023 per modificar, adaptar i actualitzar les programacions didàctiques, de conformitat amb l'establert en aquest Decret. L'administració educativa ha d'acompanyar els centres educatius en l'elaboració i el desenvolupament de les programacions."

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: Preguntes Freqüents (actualització)0

3119 28/09/2022, 10:15       #Concurs de mèrits,

 • Com puc assegurar-me que la sol·licitud s'ha enviat correctament?
 • Tinc problemes per accedir a la sol·licitud de participació o falla l'aplicació. Què puc fer?
 • L'aplicació no em permet adjuntar un document
 • Què faig si hi ha un error en les dades que consten a la sol·licitud?
 • Puc sol·licitar la devolució de la taxa?
 • Puc anul·lar la meva sol·licitud de participació i fer-ne una nova?
 • Tens dubtes o no estàs d'acord amb la puntuació de l'autobarem que apareix en la teva sol·licitud?
 • La puntuació total de l'apartat de l'experiència docent no és correspon a la suma dels subapartats
 • El que consta al meu expedient electrònic és incorrecte i, per això, l'autobarem no em puntua correctament. Puc modificar-ho?
 • Puntua la meva experiència docent en una llar d'infants?
 • Tinc serveis prestats a l'especialitat de Cultura Clàssica. A quina especialitat em puntua?
 • No puc seleccionar el cos al qual vull optar. Què puc fer?
 • No puc introduir el meu postgrau a l'apartat de titulacions. Què puc fer?
 • No puc incloure el diploma d'estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora. Què faig?
 • Puntua el meu certificat d'ACTIC?
 • Per què no puntua el meu certificat de nivell avançat (B2)?
 • Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
  Qui som què fem

  Contacta'ns

  Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

  Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

  Política de privacitat i avís legal