Carta oberta als directors del centres educatius públics de Catalunya0

957 27/05/2013, 09:55       #Opinió, #LEC, #Decret de plantilles,

Companys. Sí, companys, ja que etimològicament parlant, la paraula company ve de ***** panis, o sigui, aquell amb qui comparteixes el pa. I com bé sabeu, prou que n'hem compartit de coses, entre d'altres, les oposicions, que ha estat el sistema d’accés igual per a tothom (professors i directors), el sistema educatiu, les retallades i tot sovint el menyspreu per part de l’opinió publica.

Borsa de treball. Reclamacions contra el número d'ordre0

861 27/05/2013, 09:52       #Interins i substituts,

Durant el període de consulta i modificació de dades obert el 22 de maig fins al 4 de juny hem rebut nombroses queixes respecte al número d'ordre que apareix. La pràctica totalitat coincideixen en el fet que malgrat haver treballat tot el curs el número d'ordre, sorprenentment, ha pujat en lloc de baixar. Us recordem que, segons el Departament, aquest número és provisional i podeu presentar-hi una reclamació.

SECUNDARIA.INFO. Reduccions d'horari per als majors de 55 i 59 anys0

1045 27/05/2013, 09:44       #Reducció de jornada, #Publicacions,

Resum de la RESOLUCIÓ ENS/1046/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys a partir del curs 2013-2014, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal. DOGC núm. 6378 de 17.5.2013.

SECUNDARIA.INFO. Reduccions de jornada0

877 27/05/2013, 09:36       #Reducció de jornada, #Publicacions,

Resum de la Resolució ENS/1045/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2013-2014, DOGC núm. 6378 de 17.5.2013.

Criteris de confecció de plantilles i Decret de plantilles0

1410 24/05/2013, 09:02       #Mesa sectorial, #LEC, #Decret de plantilles,

Ordre del dia:

1. Segona sessió sobre les Resolucions per les quals es fixen els criteris generals de plantilles pel curs 2013-2014.

2. Quarta sessió sobre el projecte de Decret de plantilles i provisió de llocs docents.

Las evaluaciones de Primaria y la ESO costarán más de 3,7 millones0

774 22/05/2013, 08:34       #LOMCE,

Las evaluaciones externas que se realizarán al término de Primaria y de Secundaria conforme dicta el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tendrán un coste para el Ministerio de Educación por encima de 3,7 millones de euros anuales, según la memoria de impacto normativo elaborado por el departamento que dirige José Ignacio Wert.

Wert retreu a Catalunya el seu nivell de fracàs escolar0

872 22/05/2013, 08:12       #LOMCE,

La marató de set preguntes a què ha estat sotmès aquest dimarts el ministre d'Educació i Cultura, José Ignacio Wert, al Senat ha finalitzat amb una nova envestida a Catalunya: “No poden estar vostès gaire satisfets del seu nivell d'abandonament escolar, que és el de la mitjana d'Espanya i no el que els correspondria” pel seu nivell socioeconòmic. Responia així al senador de CiU Ramon Alturo, que li havia demanat la presentació d'un nou projecte del llei perquè l'actual LOMCE és “un atemptant a la cohesió social i al model d'immersió que l'ha garantit, creant un problema on no n'hi ha”.

Wert li ha recordat que 1.031 pares han demanat l'escolarització en castellà, i se'ls ha de garantir aquest dret, segons mandat del Tribunal Constitucional. “No anem contra la immersió, és un problema de llibertats”, ha assenyalat.

Malgrat diverses apel·lacions al consens i a la voluntat d'arribar a acords durant la tramitació parlamentària, el ministre ha advertit que no cedirà en “res del que és essencial”, i entre el que és essencial considera que figura la qüestió lingüística. Excepte, això sí, que la Generalitat ofereixi una fórmula alternativa per garantir aquest dret als pares.

Cinc senadors socialistes li han demanat la retirada d'un projecte en què “està sol socialment i políticament”. Rafael Bruguera (PSC) l'ha qualificat de “cop d'Estat democràtic al sistema educatiu”.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


SECUNDARIA.INFO. Adjudicacions provisionals per al curs 2013-20140

1790 21/05/2013, 09:28       #Publicacions, #Adjudicacions d'estiu,

Resum de l'esborrany de Resolució, terminis, novetats...

DOGC núm 6379. Destinacions provisionals 2013-20140

2200 21/05/2013, 09:22       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/1051/2013, de 13 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2013 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Els terminis de presentació de sol·licituds seran els següents:

a) Personal interí: del 22 de maig al 4 de juny de 2013.

b) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 24 de maig al 14 de juny de 2013.

c) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 30 de maig al 13 de juny de 2013.

El personal funcionari de carrera afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2013 podrà presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic amb posterioritat al 13 de juny de 2013 en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


DOGC núm 6379. Borsa: modificació correspondències entre titulacions i especialitats0

1316 21/05/2013, 09:08       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre.

Substituir les titulacions que es detallen a la taula de l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre, corresponents amb les especialitats dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional i de professors d’escoles oficials d’idiomes, per les titulacions de l’annex 1 d’aquesta resolució.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal