SECUNDARIA.INFO. Els tribunals posen límits al paper dels pares en les sancions i a la polivalència0

Lectures (800) 19/04/2013, 08:57  |   |  Etiquetes: #Publicacions,

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena) ha emès sentència sobre el recurs 346/2010, presentat per ASPEPC·SPS, en el qual s' impugnava el Decret d'Autonomia dels centres educatius. En aquest recurs s'impugnava globalment aquest decret juntament amb alguns articles concrets. El Tribunal ha desestimat la impugnació global, però ha estimat parcialment alguns dels aspectes referents a articles concrets.

SECUNDÀRIA EXPRÉS. On és el lloc singular? (arbitrarietats previstes al futur Decret de plantilles)0

Lectures (2336) 16/04/2013, 09:06  |  ASPEPC·SPS  |  Etiquetes: #Publicacions, #Decret de plantilles,

Amb el Decret de plantilles que el Departament d’Ensenyament està tramant, es concreta i es consolida l’aversió que el seus responsables senten per la normativa de la funció pública en general i pel concurs de trasllats en particular. Amb els anomenats “procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial”, el Departament dóna carta blanca a les direccions per configurar i escollir la “seva” plantilla de professors.

SECUNDARIA.INFO. La nova normativa d'incapacitats temporals (baixes)0

Lectures (1641) 06/03/2013, 08:40  |  Actualitzat març de 2013  |  Etiquetes: #Salut laboral, #Publicacions,

Absència per malaltia d'un dia com a màxim, sense baixa mèdica: es cobrarà el 100% de les retribucions, ja que la direcció del centre ho podrà justificar com a “absència per motius de salut de durada màxima d'un dia”, sempre que es presenti la justificació d'atenció mèdica corresponent.

Absència per motius de salut de durada superior a un dia: Tindrà consideració de baixa per malaltia o IT, es justificarà mitjançant el comunicat mèdic de baixa, i s'aplicarà la deducció de sou que indica el decret.

SECUNDARIA.INFO. La LLei Wert (LOMCE)0

Lectures (785) 07/02/2013, 12:53  |   |  Etiquetes: #Publicacions, #LOMCE, #LOE,

La LOMCE sorgeix com a part del programa electoral del govern, però incomplint la proposta clau d’aquest programa: el Batxillerat de tres cursos. En incomplir-se el programa, el resultat és una llei que es limita a modificar parcialment la LOE.

Aquestes són les novetats més significatives...

SECUNDARIA.INFO. La pèrdua de poder adquisitiu en els darrers quatre anys0

Lectures (1159) 06/02/2013, 10:01  |   |  Etiquetes: #Retribucions, #Publicacions,

Involució del sou dels professors de secundària: models comparatius entre els anys 2009 i 2012 segons diferents graus d'antiguitat.

SECUNDARIA.INFO. Accions jurídiques d'ASPEPC·SPS en defensa dels seus afiliats0

Lectures (565) 01/02/2013, 09:26  |   |  Etiquetes: #Publicacions,

La immensa majoria dels casos que s'esmenten s'han resolt favorablement al jutjat contenciós i d’altres en via administrativa.

SECUNDARIA.INFO. Accions jurídiques d'ASPEPC·SPS contra el deteriorament de les condicions0

Lectures (548) 23/01/2013, 09:55  |   |  Etiquetes: #Publicacions,

A banda de defensar els seus afiliats en les seves reclamacions concretes, des d'expedients disciplinaris a reconeixements administratius (de cos, escala o grup), reconeixements econòmics (d'estadis docents, de serveis previs, d'abonaments de complements i ajuts), situacions vinculades als incompliments de la Llei 8/2006 de conciliació de la vida laboral i familiar en matèria de permisos per cura de fills i maternitat, incapacitats, baixes o, fins i tot, reclamacions patrimonials, els Serveis Jurídics d'ASPEPC·SPS han interposat una sèrie de recursos i procediments judicials contra moltes actuacions normatives i administratives del Departament,

SECUNDARIA.INFO. Retribucions 20130

Lectures (2395) 16/01/2013, 10:19  |   |  Etiquetes: #Retribucions, #Publicacions,

Taules retributives del personal docent no universitari establertes per a l'any 2013.

SECUNDARIA.INFO. Jubilació 20130

Lectures (1237) 10/01/2013, 12:45  |   |  Etiquetes: #Publicacions, #Jubilacions,

Ja fa temps que es parla de revisar l'accés a la jubilació per al règim de classes passives, per ajustar-lo al de la Seguretat Social. Malgrat que a la data d'elaboració d'aquest info encara no hi ha cap novetat al respecte, no descartem que aquesta es produeixi ben aviat, i podria anar en la línea del que han fet amb el règim general, és a dir, retardant progressivament l'edat de jubilació, tant forçosa com voluntària i exigint més anys cotitzats per poder cobrar la pensió màxima. Però tot això són suposicions ja que, repetim, de moment no hi ha cap novetat i, fins que aquesta revisió no es produeixi, continua vigent la legislació actual

SECUNDARIA.INFO. Extra de nadal...0

Lectures (1067) 03/12/2012, 11:32  |   |  Etiquetes: #Retribucions, #Publicacions,

El Govern de la Generalitat, mitjançant l'ACORD GOV/44/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici 2012 i s'adequa l'Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, va establir la retallada del 5% del total de les retribucions anuals als seus treballadors. Aquesta abaixada de sou es va començar a aplicar a la paga extra del juny, on ens van descomptar l'equivalent al 2,5% de les retribucions totals d'aquest any.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal