Nova mesura de conciliació en relació amb la reducció de jornada per interès particular0

398 02/11/2023, 11:54       #Reducció de jornada,


L’Acord MEPAG de 9/3/2023, aprovat pel Govern el 28/3/2023, estableix una nova mesura de conciliació en relació amb la reducció de jornada per interès particular per cura de fill o filla de 12 a 14 anys.

Pel que fa al personal docent, la reducció de jornada per interès particular ve regulada a la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent. Aquesta resolució estableix entre d’altres que: no es pot sol·licitar fora del termini establert (31 de maig) ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, la durada d’aquesta reducció és per a tot el curs, i la seva autorització resta subordinada a les necessitats de servei.

Si es demana una reducció de jornada per interès particular per cura de fill o filla de 12 a 14 anys, la seva autorització no resta supeditada a les necessitats de servei i es pot demanar fora del termini establert i finalitzar quan el fill o filla compleix els 14 anys. Aquesta informació consta al Portal de centre, a l’apartat de reducció de jornada per interès particular.

Oposicions 2024: dates d'inscripció i places (modificació)0

3746 31/10/2023, 09:22       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3643/2023, de 27 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

(...)
Atès que no ha finalitzat el concurs oposició extraordinari convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, i que cal incorporar places d'aquesta oferta pública, a la convocatòria publicada per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats;
A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Modificar la base 3.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, que queda redactada de la manera següent:
“3.2 Termini de presentació de sol·licituds
Abans de finalitzar el mes de desembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de la data d'inici que es determini a la Resolució esmentada.”

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Procediment d'intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència0

1899 30/10/2023, 10:46       #Violència escolar, #Salut laboral,

El Departament d'Educació ha elaborat el Procediment d'intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, amb l'objectiu que els centres educatius tinguin una eina per valorar i intervenir davant de les faltes greus d'alumnes.

Les actuacions d'aquest document s'adrecen a contenir i reforçar les mesures de protecció i control. S'hi faciliten un procediment d'intervenció comú a tots els protocols per millorar la convivència als centres i un circuit de coordinació entre els diferents membres de la comunitat escolar i educativa implicats en el procediment.

Aquest Protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics del Servei d'Educació de Catalunya.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits per a Inspecció: llista provisional d'admesos i exclosos0

1617 30/10/2023, 10:40       #Inspecció,

S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al concurs de mèrits.

Termini per presentar reclamacions: 30 i 31 d'octubre de 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B al professorat d'FP0

995 30/10/2023, 08:33       #DOGC, #Cicles Formatius,

RESOLUCIÓ EDU/3591/2023, de 24 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i s’obre convocatòria de concurs públic per a l’any 2024.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Ni mig pa ni un llibre0

685 27/10/2023, 10:50       #Salut laboral, #Opinió,

A la inauguració de la biblioteca de Fuente Vaqueros, Lorca va dir: “Si tingués gana i estigués desvalgut al carrer no demanaria un pa; sinó que demanaria mig pa i un llibre”.

És molt evident que, pel que fa a la cultura, el Departament ja fa molt temps que ha abandonat qualsevol aspecte que faci olor d'intel·lectualitat o raonament científic. El bandejament del coneixement acompanyat de l’exalçament de la mediocritat és el pa de cada dia, i s’albira un horitzó educatiu erm i fosc.

Com si amb això no n’hi hagués prou, ha costat Déu i ajuda treure l’entrellat del famós “COCOBE”. Primer era un coordinació que havia de tenir algú que ja tenia una altra coordinació, en un intent maldestre que no es notés que no es percebria cap remuneració per aquesta feina. Després ha resultat que sí que hi havia previsió de pagar el càrrec el curs que ve. I ara la consellera diu que això canvia aquest curs. A més, com totes les coordinacions, sense que hi hagi una assignació horària específica per a les tasques que comporta aquest càrrec, decisió que queda a l’arbitri de la direcció.

Resum de la Mesa sectorial de 26 d'octubre de 2023: Oposicions 2024 i mèrits Oposicions 20230

3962 26/10/2023, 12:01       #Oposicions, #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Proposta de RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Càrrecs de coordinació i tutories. Informació del Departament0

2457 25/10/2023, 17:14       #Retribucions,

Us informem que del 25 d’octubre fins el 6 de novembre estarà disponible l’aplicació informàtica d’assignació de càrrecs als centres educatius, per tal de gestionar els càrrecs de coordinació i tutories pel curs 2023-2024. Els centres hauran d’anotar novament l’assignació dels diferents càrrecs.

La nova coordinació de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat podrà ser assignada amb els mateixos criteris i efectes retributius que la resta de coordinacions.

L’excentricitat del Treball de Recerca al batxillerat0

1629 25/10/2023, 09:54       #Opinió,

Pel que fa a l’àmbit de l’educació a Catalunya tenim el mèrit de ser pioners a implantar estratègies educatives no contrastades i que compten amb poc consens dins de la comunitat educativa, i molt menys en la comunitat docent. Un exemple clar podria ser el “projecte 1x1” on tots els alumnes havien de disposar d’un petit ordinador portàtil que va desbancar els llibres de text i va fer perdre hores i hores dels alumnes i els docents. I diners, molts diners. Després del fracàs no en queda ni rastre, però no s’han dirimit responsabilitats. Buscar i penalitzar responsables és important, perquè si no es fa qualsevol que tingui una mica de poder li pot semblar escaient provar a l’educació pública la primera idea que li vingui al cap o que una fundació privada li expliqui. Aquesta persona i el seu equip se sabran invulnerables encertin o no en les decisions.

Des de fa uns anys a Catalunya, i només aquí, el 10% de la nota de batxillerat s’obté amb un treball que s’anomena Treball de Recerca (TdR). Qui més qui menys, tothom ha tingut contacte amb algun adolescent que l’ha patit. També, des de fa uns anys i des de sectors diversos es parla de la salut mental dels nostres adolescents. Malgrat que els professors hem assenyalat diverses vegades els punts febles del TdR i l’estrès que provoca a molts dels alumnes, sembla que els que dominen el debat educatiu no volen ni parlar de l’error que van cometre en implantar-lo.

XI Jornades de Secundària. Els nous currículums en educació0

1312 20/10/2023, 09:51       #Mobilitzacions, #Formació,

Els nous currículums educatius han entrat en escena per innovar i reformar els aprenentatges escolars. Molts dels seus defensors asseguren que amb aquestes noves eines s’assolirà una educació millor a les aules, però també hi ha altres veus dissidents que volen obrir un debat lògic i contrastat amb més dades i aportacions. Per tant, la qüestió que ara aflora és com els nous currículums afectaran la qualitat educativa i a la dinàmica entre docents i alumnes. Per debatre tot això s’han organitzat aquestes jornades amb l’assistència d’experts de vàlua contrastada.

Les conferències aniran a càrrec del doctor i expert en educació Miguel Ángel Tirado, de la professora Laura Rodríguez, i del doctor en matemàtiques i professor de la Universitat de Lisboa, Antonio Bivar.

Tindran lloc a la Sala d'Actes de la Residència d’Investigadors del CSIC, Carrer Hospital 64, cantonada amb Egipcíaques, a Barcelona.

Es realitzaran els dies 24 i 25 de novembre. Divendres de 15:30h a 21:00h i dissabte de 10:00h a 13:30h.

Aquestes jornades, dirigides al professorat, s’inscriuen en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat i estan homologades pel Departament d’Educació com un curs de 15h.

Matrícula

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal