Publicacions...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

SECUNDARIA.INFO. La nova normativa d'incapacitats temporals (baixes)0

1817 06/03/2013, 08:40       #Salut laboral, #Publicacions,

Absència per malaltia d'un dia com a màxim, sense baixa mèdica: es cobrarà el 100% de les retribucions, ja que la direcció del centre ho podrà justificar com a “absència per motius de salut de durada màxima d'un dia”, sempre que es presenti la justificació d'atenció mèdica corresponent.

Absència per motius de salut de durada superior a un dia: Tindrà consideració de baixa per malaltia o IT, es justificarà mitjançant el comunicat mèdic de baixa, i s'aplicarà la deducció de sou que indica el decret.

SECUNDARIA.INFO. La LLei Wert (LOMCE)0

973 07/02/2013, 12:53       #Publicacions, #LOMCE, #LOE,

La LOMCE sorgeix com a part del programa electoral del govern, però incomplint la proposta clau d’aquest programa: el Batxillerat de tres cursos. En incomplir-se el programa, el resultat és una llei que es limita a modificar parcialment la LOE.

Aquestes són les novetats més significatives...

SECUNDARIA.INFO. La pèrdua de poder adquisitiu en els darrers quatre anys0

1316 06/02/2013, 10:01       #Retribucions, #Publicacions,

Involució del sou dels professors de secundària: models comparatius entre els anys 2009 i 2012 segons diferents graus d'antiguitat.

SECUNDARIA.INFO. Accions jurídiques d'ASPEPC·SPS en defensa dels seus afiliats0

730 01/02/2013, 09:26       #Publicacions,

La immensa majoria dels casos que s'esmenten s'han resolt favorablement al jutjat contenciós i d’altres en via administrativa.

SECUNDARIA.INFO. Accions jurídiques d'ASPEPC·SPS contra el deteriorament de les condicions0

716 23/01/2013, 09:55       #Serveis Jurídics, #Publicacions,

A banda de defensar els seus afiliats en les seves reclamacions concretes, des d'expedients disciplinaris a reconeixements administratius (de cos, escala o grup), reconeixements econòmics (d'estadis docents, de serveis previs, d'abonaments de complements i ajuts), situacions vinculades als incompliments de la Llei 8/2006 de conciliació de la vida laboral i familiar en matèria de permisos per cura de fills i maternitat, incapacitats, baixes o, fins i tot, reclamacions patrimonials, els Serveis Jurídics d'ASPEPC·SPS han interposat una sèrie de recursos i procediments judicials contra moltes actuacions normatives i administratives del Departament,

SECUNDARIA.INFO. Retribucions 20130

2566 16/01/2013, 10:19       #Retribucions, #Publicacions,

Taules retributives del personal docent no universitari establertes per a l'any 2013.

SECUNDARIA.INFO. Jubilació 20130

1424 10/01/2013, 12:45       #Publicacions, #Jubilacions,

Ja fa temps que es parla de revisar l'accés a la jubilació per al règim de classes passives, per ajustar-lo al de la Seguretat Social. Malgrat que a la data d'elaboració d'aquest info encara no hi ha cap novetat al respecte, no descartem que aquesta es produeixi ben aviat, i podria anar en la línea del que han fet amb el règim general, és a dir, retardant progressivament l'edat de jubilació, tant forçosa com voluntària i exigint més anys cotitzats per poder cobrar la pensió màxima. Però tot això són suposicions ja que, repetim, de moment no hi ha cap novetat i, fins que aquesta revisió no es produeixi, continua vigent la legislació actual

SECUNDARIA.INFO. Extra de nadal...0

1245 03/12/2012, 11:32       #Retribucions, #Publicacions,

El Govern de la Generalitat, mitjançant l'ACORD GOV/44/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici 2012 i s'adequa l'Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, va establir la retallada del 5% del total de les retribucions anuals als seus treballadors. Aquesta abaixada de sou es va començar a aplicar a la paga extra del juny, on ens van descomptar l'equivalent al 2,5% de les retribucions totals d'aquest any.

SECUNDARIA.INFO. Concurs de trasllats 2012-2013. Resum de la convocatòria i barem0

2770 06/11/2012, 11:03       #Publicacions, #Concurs de trasllats,

Concurs de trasllats 2012-2013. Resum de la RESOLUCIÓ ENS/2239/2012, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats i Barem.

SECUNDARIA.INFO. Concurs de trasllats 2012-20130

1140 26/10/2012, 10:26       #Publicacions, #Concurs de trasllats,

Aspectes més destacats de la propera convocatòria de Concurs de Trasllats estatal

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal