Concurs de Trasllats 2014-2015: aplicatiu de centres0

Lectures (2069) 10/11/2014, 19:31  |  ASPEPC·SPS  |  Etiquetes: #Concurs de trasllats,

Centres de Catalunya
1) Cercador de centres
Podeu fer cerques de centres per diferents criteris (municipi, nom del centre, comarca...), situa els resultats a un plànol i, entre altres dades del centre, us facilita un itinerari per arribar-hi.
2) Generador de peticions
Genera un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra. Molt útil per omplir les peticions dels concursos de trasllats, interinatges, comissions de servei...
3) Altres mapes

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de Trasllats 2014-2015: tot allò que necessites (operatiu l'aplicatiu telemàtic)0

Lectures (3953) 06/11/2014, 08:22  |   |  Etiquetes: #Concurs de trasllats,

Convocatòria indexada per a una fàcil i ràpida navegació, Calendari, Resums de la convocatòria, Accés a l'aplicatiu d'inscripció, Normativa, FAQ...

Accés a la sol·licitud amb el codi d'usuari GICAR (Atri)

Accés a la sol·licitud amb el codi d'usuari temporal

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de Trasllats 2014-2015: publicació de la convocatòria (secundària)0

Lectures (1398) 30/10/2014, 07:22  |   |  Etiquetes: #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Plantilles dels centres docents públics per al curs 2014-20150

Lectures (1477) 21/10/2014, 10:15  |   |  Etiquetes: #DOGC, #Decret de plantilles, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ ENS/2265/2014, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2014-2015.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 15 d'octubre de 2014: Concurs de trasllats 2014-20150

Lectures (1196) 16/10/2014, 18:01  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Concurs de trasllats,

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
- Acta núm. 11/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2014; Acta núm. 12/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de 2014.
2. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament per la qual s’anunciarà la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
. 3. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, i a les escoles d’art i superiors de disseny.
4. Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2014-2015: normes procedimentals0

Lectures (4070) 06/10/2014, 08:50  |   |  Etiquetes: #Concurs de trasllats, #BOE,

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su disposición adicional sexta, apartado 1, determina que, entre otras, es base del régimen estatutario del personal funcionario público docente la provisión de puestos mediante concurso de traslados de ámbito estatal.
Termini previst de presentació de sol·licituds: de 6 a 24 de novembre.

En el apartado 3, de esta misma disposición, se establece la obligación para las Administraciones educativas de convocar periódicamente concursos de traslados de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquellas, así como para garantizar la posible concurrencia del personal funcionario de su ámbito de gestión a plazas de otras Administraciones educativas y, en su caso, si procede, la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos podrá participar todo el personal funcionario docente, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependa o por la que haya ingresado, siempre que reúna los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de trabajo establezcan dichas convocatorias.

Altres dates d'interès:
Les vacants provisionals del Concurs de Trasllats es publicaran abans del 13 de febrer.
Les vacants definitives del Concurs de Trasllats es publicaran abans del 14 d'abril.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Un sindicat vol portar les irregularitats del decret de plantilles al Síndic0

Lectures (816) 14/07/2014, 11:26  |  Diari de Girona  |  Etiquetes: #Mobilitzacions, #Interins i substituts, #Decret de plantilles, #Concurs de trasllats,

El sindicat de professorat de Secundària Aspepc-SPS prepara una queixa al Síndic de Greuges amb les irregularitats que es detectin a partir de l'aplicació del decret de provisió de places. En concret, l'associació centra la seva atenció en els possibles casos d'amiguisme que puguin derivar-se de la potestat dels directors de proposar docents amb un perfil determinat.

Bústia de denúncies

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Modificació en la relació de centres d'especial dificultat0

Lectures (4135) 22/05/2014, 09:40  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Decret de plantilles, #Concurs de trasllats,

Per resolució de 14 de maig de 2014, es va fer pública la relació d’escoles i instituts que tenen la consideració de dificultat especial per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits classificats com de complexitat màxima.
Atès que s’ha observat una incidència en el tractament de les dades referides als indicadors de context emprats en alguns centres, a proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Baix Llobregat i dels Serveis Territorials de Tarragona, procedeix afegir alguns centres classificats com de complexitat màxima als inclosos a l’annex de l’esmentada Resolució.

Per tot això,

RESOLC:
1- Fer pública la nova relació d’escoles i instituts que tenen la consideració de dificultat especial per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits classificats com de complexitat màxima, que figuren a l’annex.
2- Deixar sense efecte l’annex de centres que figuraven a la Resolució de 14 de maig de 2014.
Barcelona, 21 de maig de 2014

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Centres educatius i llocs de treball docents de dificultat especial0

Lectures (1567) 30/04/2014, 10:51  |   |  Etiquetes: #DOGC, #Decret de plantilles, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Publicat el Decret de plantilles, ara de "procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents0

Lectures (1989) 27/03/2014, 10:13  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #LEC, #DOGC, #Decret de plantilles, #Concurs de trasllats,

DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal