Resum de la Mesa sectorial de 18 de setembre de 2014: tutoria, malaltia crónica, decret de direccions...0

Lectures (1007) 22/09/2014, 09:07  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia: 1.- Segona sessió sobre el Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres públics i del personal directiu professional docent. 2.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Nota sobre la reducció d'hores lectives per tutoria1

Lectures (2325) 18/09/2014, 11:55  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Avui, a la Mesa sectorial, el Departament, en resposta a la pregunta d'ASPEPC·SPS sobre la interpretació d'alguns equips directius en el sentit de que atès que a les Instruccions d'Organització i Gestió dels Centres no apareix esmentada explícitament la reducció de 2 hores lectives a l'ESO i 1 al Batxillerat per tutoria,

Resum de la Mesa sectorial de 10 de setembre de 2014: Decret de direccions, absències, hores de tutoria...2

Lectures (1517) 14/09/2014, 14:22  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 09/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de juny de 2014; Acta núm. 10/2014 corresponent a la sessió del dia 7 de juliol de 2014.
2.- Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
3.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 18 de juny de 2014: documents d'organització i gestió dels centres0

Lectures (861) 25/06/2014, 20:08  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
- Acta núm. 06/2014 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2014.
- Acta núm. 07/2014 corresponent a la sessió del dia 22 de maig de 2014.
2.- Presentació dels documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al curs 2014-2015.
3.- Documents relatius a currículum: ESO i Batxillerat.
4.- Documents relatius a personal docent.
5.- Documents relatius a currículum: Educació Infantil i Primària.
6.- Documents relatius a currículum: Ensenyaments de Règim Especial.
7.- Documents relatius a currículum: Formació Professional.
8.- Documents relatius a currículum: Programes, Formació i Innovació.
9.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 28 de maig de 2014: gestió de la borsa de treball per al curs 2014-2015 i període de prova dels interins0

Lectures (896) 30/05/2014, 08:18  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2014 corresponent a la sessió del dia 30 d’abril de 2014.
2.- Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
3.-Resolució ENS/xx de xx de xxxxx, per la qual es dicten instruccions per a regular el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que preveu l’article 3.bis del Decret 133/2001, de 29 de maig.
4.- Llicències sindicals per al curs 2014-2015.
5.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 23 de maig de 2014: criteris de plantilles per al curs 2014-20150

Lectures (1105) 27/05/2014, 08:30  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 03/2014 corresponent a la sessió del dia 10 d’abril de 2014; Acta núm. 04/2014 corresponent a la sessió del dia 24 d’abril de 2014.
Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
Professorat que imparteix els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.
Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial de 30 d'abril de 2014: modificació dades curs 2014-2015, reduccions majors de 55 anys i de jornada voluntària0

Lectures (1410) 05/05/2014, 08:29  |   |  Etiquetes: #Reducció de jornada, #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
Resolució ENS/xx/2014, de xx de maig, per la qual s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 24 d'abril de 2014: Institut Obert de Catalunya0

Lectures (1097) 28/04/2014, 08:25  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Resolució ENS/xxxx/2014, de xx de xxxx, sobre la regulació de les llistes de professorat col.laborador de l’Institut Obert de Catalunya, del procediment de concurs de mèrits per formar-hi part i per la qual es convoca el concurs de mèrits.
2.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 10 d'abril de 2014: adjudicacions provisionals per al curs 2014-20150

Lectures (1346) 22/04/2014, 11:20  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Adjudicacions d'estiu,

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2014 corresponent a la sessió del dia 12 de març de 2014.
2.- Resolució per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball que tenen la consideració d’especial dificultat.
3.- Resolució per la qual s’estableixen els procediments d’adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent per al curs 2014-2015.
4.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 12 de març de 2014: Calendari, sexennis i Decret de plantilles0

Lectures (1186) 14/03/2014, 08:16  |   |  Etiquetes: #Retribucions, #Mesa sectorial,

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 01/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de gener de 2014.
2.- Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
3.- Ordre sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques, personal interí els cossos docents no universitaris i professorat de religió (el document es trametrà abans de la reunió).
4.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal