Normativa i legislació...


L'atenció educativa inclusiva segons el Departament0

480 07/11/2023, 08:06       #Normativa i legislació,

Mesures i suports universals en el centre educatiu

(...)
El present document s'ha elaborat amb el propòsit d'aportar orientacions i proporcionar elements als centres educatius per a la presa de decisions en la concreció de mesures i suports universals en el marc d'una atenció educativa inclusiva. Es fonamenta en la normativa actual, així com en els marcs conceptuals que orienten les línies de treball del Departament d'Educació.
(...)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


No som professors d'àmbits. Portem davant el Tribunal Suprem el «Decret d'Especialitats»0

1103 23/09/2023, 12:00       #Serveis Jurídics, #Normativa i legislació, #Mobilitzacions, #LOMLOE, #Comunicats,

Professors de Secundària (aspepc·sps), de forma conjunta amb l’Associació OCRE (Observatori Crític de la Realitat Educativa), l'Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC) i la Fundació Episteme, ha portat al Tribunal Suprem el nou «Decret d’Especialitats».

De forma conjunta, les quatre organitzacions esmentades hem impugnat davant el Tribunal Suprem l’article 2.5 del Real Decreto 286/2023, de 18 de abril, por el que se regula la asignación de materias en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato a las especialidades de distintos cuerpos de funcionarios docentes, conegut entre els docents com a “decret d’especialitats”.

El precepte impugnat obliga els professors amb una determinada especialitat a impartir els continguts d’altres matèries de diferents àmbits de coneixement que formen part del currículum. Més enllà del fet que es tracta d’una excepció al règim de les especialitats docents, el més greu és que no s’exigeix cap requisit de titulació o qualificació. Altrament dit, l’article 2.5 del RD 286/2023 ha convertit els docents especialistes de Secundària en professors d’àmbits, és a dir, en una mena de mestres generalistes que poden impartir qualsevol disciplina.

Per uns horaris justos als centres. El claustre té molt a dir0

1835 12/09/2023, 10:50       #Normativa i legislació,

Com cada inici de curs, rebem moltes consultes sobre els nostres drets respecte a la jornada laboral. Malauradament, la regulació existent no és prou clara i això s’aprofita per no respectar els drets del professorat.

Professors de Secundària (aspepc.sps) posa a l’abast del claustre i dels docents la normativa que la regula. A més a més, desglosa alguns dels aspectes principals a tenir en compte, per tal d’evitar propostes abusives per part d’algunes direccions.

Els nostres horaris estan regulats en dos documents inclosos als Documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC):

Aquestes instruccions tenen com a límit la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), que en la seva disposició addicional 31.4, estableix que l’horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de 24 h setmanals i el pacte sindicats/govern que va recollir el retorn a les 18 h lectives setmanals.

Cal també tenir presents els art. 94.1 i 146.1 i 2 a), també de la LEC, que recullen la participació del claustre en l’elaboració i modificació del PEC (Projecte Educatiu del Centre): https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=480169

Aquests articles es desenvolupen al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius que en el seu art. 5.1 d) inclou com a contingut del PEC els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia, i en els arts.18, 19, 20, 22 i 48 la participació del claustre en l’elaboració de les NOFC i en els criteris d’organització pedagògica. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=545262

Publicats els Documents d'organització i gestió dels centres per al curs 2023-20240

1680 13/06/2023, 11:04       #Normativa i legislació,

Resolució ​per la qual s’aproven cinquanta-tres documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2023-2024.
Els documents per a l'organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Consulteu les principals novetats d'aquests documents per al curs 2023-2024 en aquest espai.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Àmbits al centre? Només amb el vistiplau o el silenci del Claustre de professors0

1235 01/06/2023, 10:29       #Opinió, #Normativa i legislació, #Mobilitzacions, #LOMLOE,

El 18 d’abril va publicar-se en el BOE el Real Decreto de Especialidades que afecta tant a Secundària, com Batxillerat, FP i ensenyaments de règim especial. Aquesta mesura emmarcada en la LOMLOE afecta al programa de “diversificació curricular” que va ensorrant progressivament l’especialitat. Però, què pot fer l’especialista (el professor de Secundària) davant una imposició normativa d’aquesta naturalesa?


Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Portal de centre: modificació del document de Personal Docent sobre el juliol (publicat 24 de maig de 2023)0

2240 24/05/2023, 13:04       #Normativa i legislació,

Redacció per al curs 2023-2024:
"Tot i que, amb caràcter general, el mes de juliol es reserva perquè el professorat pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir la presència de docents els primers dies de juliol, si es produeixen circumstàncies excepcionals que ho facin necessari (sn)".
Document (PDF)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Novetat judicial en el permís de paternitat a famílies monoparentals: mesura cautelar0

1134 07/02/2023, 18:05       #Serveis Jurídics, #Normativa i legislació, #Mobilitzacions,

En els darrers mesos un parell de sindicats han publicitat un o dos èxits judicials en la lluita per a obtenir la concessió del permís de paternitat de 16 setmanes als progenitors/es de famílies monoparentals. En general, es tractava de sentències guanyades als Jutjats del Social, és a dir, amb efectes al món laboral.

A l’àmbit funcionarial i dels empleats públics, i per tant, a l’espai al que pertanyem els professors i professores, aquestes reclamacions s’han de vehicular al Jutjat Contenciós administratiu i justament en aquest ordre jurisdiccional pràcticament no hi ha sentències ni precedents.

Resum de la Mesa sectorial de 2 de desembre de 2022: nomenaments reducció hora lectiva, cobrament tutories...0

1420 02/12/2022, 13:49       #Normativa i legislació, #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #18i24,

Ordre del dia:
1.- Modificació documents organització i gestió de centres per la reducció de l'hora lectiva.
2.- Modificació de les resolucions de plantilles per la reducció de l'hora lectiva.
3.- Torn obert de paraules.

Recordem de nou el calendari dels nomenaments derivats de la reducció de l’hora lectiva:

  • 12 de desembre: Nomenaments de les vacants per reducció de l’hora lectiva
  • 14 de desembre: Nomenaments de les vacants per reducció de l’hora lectiva + substitucions
  • 16 de desembre: Queda oberta la possibilitat d’obrir aquest dia també per nomenaments, si és necessari. Els que no es cobreixin passaran fins al gener a difícil cobertura.
  • 5 de gener: Tornaran a nomenament les vacants no cobertes, més les substitucions noves que surtin.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la mesa sectorial de 24 d'octubre de 2022: Instruccions per la reducció de l’hora lectiva0

969 24/10/2022, 17:41       #Normativa i legislació, #Mesa sectorial,

Instruccions per la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023.
Instruccions (PDF)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Decret de currículum dels nivells A2, C1 i C2 dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes0

856 24/10/2022, 11:27       #Normativa i legislació, #LOMLOE, #DOGC,

DECRET 243/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal