Vacants a la Inspecció d’Educació0

797 29/06/2005, 09:53   

Llocs vacants a la Inspecció d'Educació de Catalunya per al curs 2005-2006 per cobrir en comissions de serveis

L'ORDRE ENS/289/2002, per la qual es desplega l'organització i el funcionament de la Inspecció d'Ensenyament a Catalunya, preveu a l'article 24 que en ocasió de vacant,per inexistència de disponibilitat dels funcionaris del cos, es podran incorporar funcionaris docents a l'exercici de la funció inspectora mitjançant comissió de serveis.

El mateix article estableix els requisits dels aspirants i el procediment a seguir per efectuar la proposta d'adscripció.

Els funcionaris docents aspirants a ocupar una d'aquestes vacants, que reuneixin els requisits establerts a l'article 11 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament i els requisits de l'especialitat a la qual es vol accedir segons l'annex 2 de l'esmentada Ordre ENS/289/2002, han de presentar la seva sol·licitud a la Inspecció d'Educació dels serveis territorials corresponents abans del 5 de juliol de 2005.

Pel que fa al requisit d'especialitat, també es podrà optar a la comissió de serveis si es pot al·legar l'exercici de la docència en un lloc de treball corresponent a l'especialitat durant un mínim de 6 cursos.

La sol·licitud es presentarà seguint el model 1 de l'annex 1 i s'acompanyarà d'un currículum estructurat segons el model 2 de l'esmentat annex.

El subdirector general de la Inspecció d'Educació farà la proposta raonada d'adscripció en comissió de serveis de l'aspirant seleccionat per a cadascuna de les vacants.

Si durant el curs 2005-2006 es produeixen noves vacants a cobrir, d'alguna de les especialitats convocades, es proposarà l'adscripció seguint l'ordre de les persones valorades en aquest procés

Llocs vacants

Barcelona II-Comarques: 1 Ensenyament artístic ­ Arts plàstiques

Baix Llobregat-Anoia: 1 Formació professional, 1 Llengües estrangeres, 1 Llengua, 1 Educació física, 1 (s'ocuparà en el moment que es produeixi la vacant.) Organització de centres.

Tarragona: 1 Educació física

Terres de l'Ebre: 1 Formació professional, 1 Atenció a la diversitat, 1 Llengua.

Lleida: 1 Llengües estrangeres.

Girona: 1 Educació infantil, 1 Formació professional, 1 Ciències de la naturalesa.

ANNEX

MODEL 1.
Sol·licitud per cobrir places vacants a la inspecció d'educació en règim de comissió de serveis per al
curs 2005-2006
Cognoms ..................................................
Nom.......................................................
Cos docent de ............................................
Destinació curs 2004-2005 .............................
Vacant a la qual s'opta
serveis territorials de .............................
especialitat de .....................................
Data i signatura
Inspecció d'educació dels serveis territorials de ..................................


MODEL 2.
Currículum
Nom i cognoms ..................................................
Cos docent .......................................................
1 Exercici de la funció inspectora en comissió de serveis
2 Exercici de càrrecs directius i de coordinació
3 Experiència docent ( cal destacar l'experiència docent en l'especialitat)
4 Formació acadèmica
5 Activitats de formació i recerca i publicacions relacionades amb les especialitats en
que es participa i/o en la gestió i avaluació dels centres docents i dels serveis i
programes educatius.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal