Un gir espectacular0

479 30/11/2005, 10:06       #LOE,

El text recull les principals reivindicacions de l'escola concertada sense arraconar les demandes de la pública. Endureix el pas de curs a l'ESO i reforça la figura dels directors.

Tots els grups parlamentaris, menys el PP, coincideixen que no és la llei que ells haurien fet, però que s'ha millorat. El fet és que el projecte de llei orgànica d'educació (LOE), amb els canvis introduïts en el debat a la Comissió d'Educació del Congrés, ha acabat aconseguint el suport majoritari dels partits i de l'escola concertada religiosa. El projecte de LOE ha experimentat "un gir espectacular" en la seva tramitació, va dir ahir el portaveu d'IU-ICV al Congrés, Joan Herrera.

Finalment, la votació de les esmenes al projecte de llei, que va allargar-se fins ahir a la matinada, va permetre incorporar totes les esmenes transaccionals -fins a 107-, la majoria proposades pel PSOE als diversos grups, i 75 esmenes parcials. Les modificacions introduïdes afecten aspectes polèmics com els continguts dels ensenyaments mínims, la superació de curs a l'ESO, el finançament de l'escola concertada, l'admissió d'alumnes, el dret de les famílies a l'elecció de centre, la religió i el paper de les direccions dels centres. Moltes de les transaccionals recullen reivindicacions de CiU, sobretot en l'apartat de l'escola concertada i de les direccions de centres.

Ensenyaments mínims

El nou redactat de la llei en aquest punt clarifica que els continguts comuns que fixa el govern central per als alumnes de tot l'Estat "requeriran" un 55% de l'horari escolar a les comunitats amb llengua pròpia com Catalunya i un 65% a la resta, les proporcions que existeixen en l'actualitat. La fixació d'aquests percentatges havia estat una de les principals reivindicacions del PP, que, no obstant, en la votació de l'esmena transaccional que recollia aquest canvi es va abstenir. El redactat inicial indicava que aquests continguts bàsics "no requeriran més" del 55% de l'horari escolar a les comunitats amb llengua pròpia i del 65% a la resta, cosa que el PP interpretava que podia donar lloc a 17 sistemes educatius diferents.

Repetició de curs a l'ESO

El text inicial de la LOE era més lax que l'actual en aquest punt, ja que establia que els alumnes d'ESO poguessin passar de curs amb més de tres suspensos si l'equip de professors ho considerava convenient. El redactat final fixa que els estudiants podran passar de curs amb dues assignatures suspeses, i "excepcionalment" amb tres. Prèviament, es realitzaran "proves extraordinàries" de recuperació per als alumnes que vulguin una segona oportunitat abans de repetir.

Escola concertada

El govern central es compromet a revisar anualment la dotació del mòdul del concert per, en un termini de 5 anys, garantir la plena gratuïtat dels ensenyaments concertats, recollint així una de les principals demandes de les escoles concertades. En aquest període transitori, els salaris dels docents de l'escola concertada aniran augmentant al mateix ritme que els de la pública i "no se sancionaran" les donacions per part de fundacions que contribueixin al finançament dels centres concertats.

Elecció de centre

El text recull explícitament el dret a l'educació i l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre per part dels pares", una altra de les principals reivindicacions de l'escola concertada. El nou redactat manté les comissions d'escolarització per garantir la transparència en els processos d'admissió, sempre que la demanda de places en un centre superi l'oferta. També indica que les famílies podran presentar les sol·licituds d'admissió al centre que desitgin escolaritzar els seus fills.

Finançament

El projecte recull el compromís de l'Administració per augmentar la despesa pública en educació per equiparar-la a la mitjana europea en un termini de deu anys.

Reserva de places

Els centres podran reservar una part de les places per a alumnes immigrants únicament fins al final del període de preinscripció o matrícula. Igualment, la ràtio màxima d'alumnes per aula podrà augmentar fins a un 10% per atendre les necessitats d'escolarització. Les administracions hauran de proporcionar els recursos perquè la xarxa pública i la concertada puguin acollir els alumnes immigrants en termes d'igualtat.

Assignatura de religió

El nou redactat estableix que la religió catòlica "s'inclourà com a àrea o matèria als nivells educatius que correspongui, que serà d'oferta obligatòria per als centres i voluntària per als alumnes". Els professors seran contractats per l'administració d'acord amb l'estatut dels treballadors.

Direccions de centres

El projecte de llei reforça el paper dels directors per imposar sancions als alumnes sense que aquestes hagin de passar prèviament pel consell escolar. El consell escolar tindrà potestat per revisar-les.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal