ASPEPC-SPS: Carta lliurada a la Consellera0

968 22/02/2006, 09:08       #Oposicions,

Sra. Marta Cid
Hble. Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Aquest curs 2005-2006 el Departament d'Educació ha resolt convocar un reduïdíssim nombre de places d'oposicions a secundària (només unes poques places de Formació Professional). Això no obstant, sí que es convoquen, i en un nombre elevat, oposicions a primària. Entenem que això trenca les promeses del Departament de convocar oposicions "massives" en el període 2005-2008.

Valorem que no hi ha, per part del Departament, una veritable voluntat de solucionar la situació dels interins i substituts de secundària.

A les plantilles de secundària de Catalunya hi ha en aquest moments una proporció de professorat interí que és tres vegades superior al que seria estructuralment acceptable; una situació que ve donada per la no convocatòria de les places vacants reals al llarg dels darrers anys. D'altra banda, les mesures promogudes recentment des del Departament d'Educació, amb l'acord d'alguns sindicats, per tal d'assegurar un mínim d'estabilitat al professorat interí, considerem que no són sinó mers pal·liatius que àdhuc incorren en uns criteris de designació que no es corresponen a la deguda transparència que ha de mantenir una Administració Pública. Estem davant d'una situació excepcional que requereix de mesures també excepcionals, però sempre transparents i d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat. Per tal de solucionar realment aquesta problemàtica creiem que és necessari:

  1. Que es convoquin oposicions a secundària durant aquest curs 2005-2006.
  2. Que hi hagi una oferta més amplia de places de secundària que estigui d'acord amb les necessitats reals dels centres i que a més permeti incorporar els actuals interins i substituts, sobretot tenint en compte que el 50% d'aquestes places han estat destinades al torn de reserva per als mestres de primària.
  3. Que el professorat interí es pugui presentar pel torn de reserva, igual que els mestres de primària, i que aleshores aquest torn s'augmenti fins el 70% de les places de la convocatòria.
  4. Que els titulats universitaris superiors es puguin presentar a les oposicions de primària, tot eliminant prèviament les actuals restriccions per accedir-hi; unes restriccions que no tenen cap sentit i que suposen un greuge per al col·lectiu de llicenciats respecte d'altres àmbits de la Funció Pública..
  5. Que no s'eternitzin les situacions en expectativa de destinació més enllà de dos anys d'antiguitat com a funcionari de carrera. Que es creïn les places orgàniques necessàries, en comptes d'amortitzar-les com s'ha fet durant tots aquests darrers anys,

Tampoc convoca el Departament Concurs de Trasllats. Durant tots aquests anys s'han anat amortitzant places i a més no han sortit a concurs moltes vacants. Cada vegada s'adjudiquen més places per part de les direccions i entenem que aquestes no haurien d'intervenir en aquests aspectes laborals, les seves funcions són unes altres.

Cal definir amb la màxima claredat les plantilles orgàniques que haurien de constituir el major nombre de llocs de treball i proveir-los pel procediment de concurs de trasllats, amb publicació prèvia de les vacants, ja que és el sistema més just i transparent de cara a l'estabilitat del professorat.

Per altre banda han passat ja 15 anys des de la convocatòria del concurs per accedir a la condició de catedràtic adreçada als professors de secundària de Catalunya.

Com és sabut, les múltiples incidències de diversa índole que aquella convocatòria va generar han lesionat i continuen lesionant els legítims interessos de promoció professional del col·lectiu de secundària. Un cop resolts definitivament aquests contenciosos, entenem que no hi ha cap argument que impedeixi la convocatòria d'accés a càtedra i sol·licitem formalment al Departament d'Educació que promogui noves proves d'accés.

Ens uns moments en els quals es proclama la voluntat de dignificar i millorar la tasca del professorat, millorant-ne també la motivació, no podem ignorar el fet que els professors de secundària de Catalunya hem sofert un greuge comparatiu important respecte als de la resta de l'Estat. No solament es va incomplir la voluntat, assumida pública i oficialment per l'antic Dept. D'Ensenyament a les meses de negociació, de no excloure a cap professor amb la condició de catedràtic obtinguda ja el 1993 (60 d'entre ells han quedat exclosos), sinó que no s'han convocat més proves d'accés, cosa que sí han fet la resta de les comunitats autònomes.

Per tal de solucionar realment totes aquestes problemàtiques DEMANEM:

  1. Que es convoquin oposicions de secundària durant aquest curs 2005-2006 i següents, en què el professorat interí pugui concórrer pel torn de reserva en les mateixes condicions que els mestres de primària.
  2. Que els titolats universitaris superiors puguin concórrer a les oposicions de primària.
  3. Que es convoqui Concurs de Trasllat durant el curs 2005-2006 amb el màxim de places possibles i amb la màxima transparència.
  4. Que es convoquin, amb la màxima urgència, proves d'accés al cos de catedràtics tal com indica la normativa vigent, tants anys bloquejada.

Atentament,

Xavier Massó, Secretari Gral. d'ASPEPC i Ramon Alonso, Secretari Gral. d'SPS

En representació de la Federació ASPEPC·SPS

ASPEPC SPS


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal