Disminució horari lectiu per majors de 60 anys0

747 08/06/2006, 09:17   

Proposta de resolució per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada, de disminució de dues hores setmanals lectives per al personal funcionari docent que tingui entre 60 i 64

El personal interessat haurà de demanar-ho mitjançant sol·licitud al director/a dels SSTT, model que es trobarà a internet o als mateixos SSTT i s’haurà de presentar abans del 30 de juny.

Els directors/es dictaran resolució abans del 31 de juliol, comunicant-ho a la persona interessada i a la direcció del centre.

S’han de tenir complerts els anys abans de l’1 de setembre

Queda derogada la possibilitat de demanar la reducció de 3 hores complementàries per als majors de 60 anys.


Del magnífic acord signat entre el Departament d'Educació i un sindicat:

1.3 Condicions específiques de l'horari setmanal per als majors de 55 anys.

Per tal d'afavorir la distribució de les tasques docents al professorat major de 55 anys, el Departament d'Educació i els representants sindicals presents a la Mesa sectorial negociaran les condicions i requisits generals per tal que els centres, sempre que restin cobertes les necessitats d'atenció als alumnes i del servei públic docent, puguin assignar al professorat major de 55 anys un horari setmanal docent que permeti incloure dintre de la seva dedicació docent les activitats setmanals esmentades en l'apartat a) d'aquest punt.

a) El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents dels Departaments d'Educació i de Justícia i amb més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari podrà disposar de dos hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directe a l'alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa, segons s'especifica a continuació:

  • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat;
  • Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica, d'idiomes...) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent;
  • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre;
  • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent;
  • Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació;
  • Altres activitats necessàries per l'assoliment dels objectius del centre acordades amb el professorat.

b) Aquesta distribució de l'horari docent no podrà assignar-se als que tinguin, en el seu horari setmanal, hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

c) En funció del nombre de professors de cada centre que demanin acollir-se a aquesta mesura, i també en funció del nombre mínim d'hores per especialitat per assignar un lloc de treball, el Departament d'Educació incrementarà la plantilla del centre.

d) Calendari d'aplicació: la implantació generalitzada de les reduccions de jornada lectiva setmanal es portarà a efecte segons el següent calendari:

  • Curs 2006-07: implantació general de la distribució de l'horari docent als funcionaris que tinguin entre 60 i 64 anys;
  • Curs 2007-08: implantació general de la distribució de l'horari docent als funcionaris que tinguin entre 57 i 59 anys;
  • Curs 2008-09: implantació general de la distribució de l'horari docent als funcionaris que tinguin entre 55 i 56 anys;

Aquesta distribució de l'horari docent als majors de 55 anys serà analitzada després de implantar-se durant els cursos 2006-07, 2007-08 i 2008-09. Les parts signants es comprometen a estudiar-la i a revisar-la, per a la seva ampliació, en el segon trimestre del curs 2008-09.

Restarà sense efectes el punt 3.2.a) de l'Acord de la mesa sectorial de 21 de novembre de 2001, publicat al DOGC núm. 3644 de 28.5.2002, que preveu una reducció de fins a 3 hores complementàries per al personal funcionari docent de 60 o més anys i amb més de 30 anysde serveis i de fins a dues hores lectives per als els mestres funcionaris de 57 o més anys, amb deu o més anys de dedicació en centres específics d'educació especial.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal