Per a què serveixen les Eleccions Sindicals?0

1153 04/10/2006, 09:48       #LEC,

S'acosta una nova convocatòria d'eleccions sindicals, unes eleccions que, cal reconèixer-ho, estan bastant desprestigiades entre el professorat de secundària, així com en general el món del sindicalisme docent. Aquesta percepció negativa entre el professorat s'ha traduït en una massiva abstenció a les darreres convocatòries electorals.

Des de la Federació ASPEPC·SPS pensem que és oportú explicar al professorat de secundària algunes qüestions que, com a resultat d'una desinformació intencionada per part de l'Administració i dels seus sindicats còmplices, ha allunyat l'interès del professorat de secundària d'una qüestió en la qual s'hi juga molt.

ELECCIONS SINDICALS i SECTORIALITZACIÓ:

Les eleccions sindicals tenen lloc cada quatre anys. A cada convocatòria, els treballadors elegeixen els qui seran els seus represenants davant l'Administració -en el nostre cas- durant aquest període.

L'àmbit sindical està sectorialitzat, és a dir, cada col·lectiu, segons la seva ocupació i situació professional o administrativa, estria els seus representants en l'àmbit que li correspon. En el nostre cas, el professorat de secundària pública està inscrit en la sectorial de Funció Pública i, dins d'aquesta, en el subsector de personal docent no universitari. Hi ha, doncs, una Mesa General de Funció Pública, i, inscrita en aquesta, una Mesa Sectorial del personal docent no universitari. En un nivell immediatament inferior, i des del punt de vista de la distribució territorial i electoral, tenim les Juntes de Personal Docent no Universitari, la distribució territorial de les quals és, avui en dia, d'àmbit provincial

esquema

Aquest és l'esquema fins a la Mesa General de Funció Pública catalana. L'esquema es reprodueix anàlogament a la resta de comunitats autònomes i a partir de totes elles surt la Mesa General de Funció Pública espanyola, de la qual es nodreixen les sectorials estatals (en el nostre cas, la de personal docent no universitari). També, haver obtingut uns determinats percentatges en la mateixa sectorial a totes les comunitats autònomes, dóna representació a la sectorial estatal.

Què es negocia a cada Mesa?

A la Mesa General de Funció Pública espanyola es negocien tots aquells temes laborals referents a Funció Pública que són competència del govern espanyol.

A la Mesa Sectorial espanyola de Personal Docent no Universitari, es negocien tots aquells temes que afecten les condicions laborals dels docents no universitaris de la pública que són competència del govern espanyol.

A la Mesa General de la Funció Pública catalana es negocien tots aquells temes que afecten les condicions laborals de la Funció Pública catalana que són competència del govern català.

A la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari catalana es negocien tots aquells temes que afecten específicament les condicions laborals dels funcionaris docents no universitaris que són competència del govern català.

Per exemple:

  • L'Estatut de la Funció Pública es negociaria a la General espanyola.
  • L'Estatut de la Funció Docent es negociaria a la Sectorial espanyola.
  • L'Estatut de la Funció Pública catalana es negociaria a la General catalana.
  • L'Estatut de la Funció Docent catalana es negociaria a la Sectorial catalana.

Per la seva part, les Juntes de Personal tenen la funció, sobre el paper, d'atendre pel compliment dels dret laborals en el seu àmbit territorial i plantejar qüestions que s'hagin de discutir a la Mesa Sectorial. En la pràctica, el servilisme dels grans sindicats ha remès les Juntes de Personal a un funcionament burocratizat escleròtic.

On és important estar?

En aquests moments, la instància a on es negocien i decideixen pràcticament el 80% de les qüestions que afecten les nostres condicions laborals és la Mesa Sectorial catalana. Allí es discuteixen els augments salarials dels complements, a quins col·lectius i a quins no se'ls adjudica, el nostre horari, les nostrs obligacions i drets, els desplaçaments, l'accés dels mestres de primària a secundària, les places d'oposicions…

Per tot això, és fonamental que la veu dels docents de la secundària tingui presència a la Mesa Sectorial. El fet que la majoria de sindicats tinguin una afiliació composta en la seva majoria per mestres de primària, ha desplaçat els centres d'interès dels grans sindicats cap a aquest col·lectiu i s'han negligit els problemes i les reivindicacions de la secundària.

Aquesta és la situació. Ara, la Federació ASPEPC-SPS espera que, amb el teu suport, aconseguirem portar la veu de la secundària allí on fins ara ha estat silenciada.

ASPEPC SPS

FEDERACIÓ ASPEPC·SPS
www.secundaria.info


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal