Convocatòria adquisició noves especialitats -Síntesi dels punts principals-0

4311 12/01/2007, 10:17       #Oposicions,

Síntesi dels punts principals de la RESOLUCIÓ EDU/4320/2006, de 29 de desembre, de convocatòria de proves per a l'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents.

Convocatòria: RESOLUCIÓ EDU/4320/2006, de 29 de desembre,

Directori de Recursos: Temaris Oposicions

Adquisició de noves especialitats als cossos de:

Professors d’ensenyament secundari

Professors d’arts plàstiques i disseny

Professors d’escoles oficials d’idiomes

Requisits

- Ser funcionari de carrera dels cossos corresponents.

- Tenir la última destinació a Catalunya.

- Posseir el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent a efectes de docència

- Posseir la formació pedagògica que determina l’article 200.2 de la llei orgànica 2/2006 de 3 de maig (CAP o equivalent en experiència docent)

Terminis

- Sol·licituds: s'ha de presentar una sol·licitud per a cada especialitat que es vulgui adquirir entre els dies 9 al 18 de gener de 2007

- Llistes provisionals: abans del 18 de Febrer de 2007 es publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos

- Reclamacions: un cop publicada la llista provisional, hi haurà 10 dies naturals per presentar reclamacions o per esmenar deficiències.

- Llista definitiva: la llista definitiva es publicarà abans del 24 de Febrer

Procediment

S’iniciarà el dissabte dia 3 de març i continuarà en els dissabtes posteriors.

Prova

Hi haurà una única prova oral que constarà de dues parts sobre un tema del temari (mateix temari que per a accedir al cos segons consta a l’annex II) triat d’entre quatre trets a l’atzar pel mateix concursant.

El concursant disposarà de dues hores per preparar la prova durant les quals romandrà incomunicat i podrà consultar el material que cregui oportú. Per la exposició oral disposarà de 1 hora com a màxim i de 15 minuts més si el tribunal considera oportú obrir un debat sobre el tema exposat.

En algunes especialitats de la Formació Professional hi haurà també una prova pràctica.

- Primera part: Tractarà sobre els aspectes científics del tema escollit (continguts).

- Segona part: Consistirà en especificar el tractament didàctic i la relació del tema dins el currículum oficial (ubicació del tema dins la programació, motivació, metodologia i tècnica pedagògica que es preveu utilitzar i la seva justificació). També caldrà especificar els exercicis pràctics o problemes que es creguin necessaris així com el procediment d'avaluació i de recuperació. El concursant podrà triar el nivell de l’alumnat al que farà el supòsit didàctic.

- Prova pràctica: en les especialitats de la FP i d’Arts plàstiques i disseny que es detallen al final, hi haurà una prova pràctica a desenvolupar per l’aspirant triada de entre dues opcions proposades pel tribunal. L’aspirant disposarà de dues hores per la resolució d’aquesta prova que varia per a cada especialitat segons s’especifica a l’annex II de la convocatòria.

- Qualificació: cada aspirant serà qualificat pel tribunal com a apte o no apte. Els aspirants amb qualificació d'apte podran concòrrer a concurs de trasllats de qualsevol especialitat que tinguin reconeguda amb l’antiguitat de l’ingrés al cos i tindran preferència, per una sola vegada, per ocupar plaça de la nova especialitat en el centre on tinguin la destinació definitiva en ocasió de vacant.

Llista d’especialitats que hauran de fer la prova pràctica: Tecnologia

Anàlisi i química industrial
Assessoria i processos d’imatge personal
Construccions civils i edificacions
Informàtica
Organització i processos de manteniments de vehicles
Organització i projectes de fabricació mecànica
Organització i projectes de sistemes energètics
Processos de producció agrària
Processos indústria alimentària
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
Processos sanitaris
Processos i mitjans de comunicació
Sistemes electrònics
Sistemes electrotècnics i automàtics
Dibuix artístic i color
Disseny d’interiors
Materials i tecnologia: disseny


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal