Enseñanzas mínimas ESO - Síntesi del Real Decreto-0

982 17/01/2007, 10:59       #LOE, #BOE,

Síntesi del "Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria".

Elements més significatius i/o diferencials.

1. Matèries. Substitució dels cicles per blocs.

Ara els continguts del currículum són per “matèries”. El decret separa el currículum en dos blocs: el primer correspon als tres primers cursos i el segon a quart, on s’estableix l’optativitat de determinades matèries que ja es permet introduir de manera limitada en els anteriors cursos.

PRIMERS TRES CURSOS

Ciències de la Naturalesa (*)
Ciències Socials, Geografia i Història(*)
Educació física(*)
Educació per a la ciutadania i drets humans
Educació plàstica i visual
Llengua Castellana i Literatura i, si n’hi hagués, llengua cooficial i literatura(*)
Llengua estrangera(*)
Matemàtiques(*)
Música
Tecnologies

-De l’anterior llista, les matèries que s’han de cursar en tots tres cursos són les marcades amb (*)

- La matèria “Educació per a la ciutadania i drets humans” s’ha de cursar en un dels tres cursos.

- Es permet desdoblar Ciències de la Naturalesa en “Biologia i geologia” d’una banda i “Física i Química” d’una altra a tercer, mantenint el caràcter unitari de la matèria a efectes de promoció de curs.

- A primer i segon només es podran cursar dues matèries més que al darrer cicle de l’educació primària.

- Es poden introduir matèries optatives en el conjunt dels tres cursos, segons el marc que estableixin les autoritats educatives. Si hi ha aquesta oferta, ha d’incloure una Segona Llengua Estrangera i Cultura Clàssica.

QUART CURS

Ciències Socials, Geografia i Història
Educació Ètico-cívica
Educació física
Llengua Castellana i Literatura i, si n’hi hagués, llengua cooficial i literatura
Matemàtiques
Primera Llengua estrangera
Biologia i Geologia(*)
Educació plàstica i visual(*)
Física i Química(*)
Informàtica(*)
Llatí(*)
Música(*)
Segona Llengua estrangera(*)
Tecnologia(*)

Els alumnes hauran de triar tres de les matèries marcades amb (*), la resta són obligatòries.

- A més,els alumnes podran cursar una o més matèries optatives, segons estableixin les administracions educatives

- La tutoria ara no consta com a matèria avaluable.

- Les matemàtiques es poden organitzar de dues maneres, A ó B, segons es consideri que tenen caràcter “terminal o propedèutic”. Si no es fa aquesta distinció, el model a seguir és l’opció B (annex 2). Aquesta decisió és privativa de les administracions educatives, no dels centres.

- Els centres han d’oferir les vuit matèries de la llista 2. Ara bé, es permet una certa distribució de les matèries en una mena d’itineraris que el decret denomina “opcions”. D’altra banda es considera la possibilitat de limitar l’elecció de “matèries i opcions” de l’alumnat quan no hi hagi prou alumnes en alguna matèria, segons uns criteris que haurà d’establir l’administració educativa.

- En els dos blocs (de primer a tercer i quart) s’insisteix en que s’ha de treballar en totes les matèries els següents aspectes: la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i l’educació en valors.

2. Programes de qualificació professional inicial (Antics Programes de garantia Social: PGS)

- Excepcionalment i amb l’acord de l’alumne, pares i/o tutors legals, es podrà reduir l’edat d’entrada en aquests programes a quinze anys per a alumnes que un cop cursat segon d’Eso “no estiguin en condicions de promocionar a tercer i si ja han repetit curs en l’etapa”, després de la pertinent avaluació acadèmica i psicopedagògica.

3. La religió

La matèria de Religió és d’oferta obligada com fins ara. Pel que fa als alumnes que no triïn la matèria el decret disposa que “els centres disposaran les mesures organitzatives necessàries –incloses a llur projecte educatiu- per a proporcionar la deguda atenció educativa”. Com a ensenyament alternatiu es programa “Història i cultura de les religions”.

La matèria de religió s’haurà d’avaluar com les altres matèries de l’etapa, però les qualificacions de religió “no es computaran en les convocatòries en les quals hagin d’entrar en concurrència els expedients acadèmics, ni en l’obtenció de la nota mitjana a efectes d’admissió d’alumnes, en el cas que s’hi hagués d’acudir per a realitzar un selecció entre els sol·licitants.”

BALANÇ HORARI GLOBAL

Ed.Plàstica i visual+ 35 hores
Educació per la ciutadania+ 70 "
Matemàtiques+ 50 "
Música+ 35 "
Ciències Socials- 20 "
Llengua castellana i Literatura- 10 " (**)
Ll.Estrangera- 30 "
Religió- 45 "
Tecnologia- 55 "

La resta de matèries es queden igual o bé són opcionals.

(**) Hi ha una aparent disminució de les hores de Llengua castellana, que és relativa: D’acord amb l’article 6.3 de la LOE, les comunitat s autònomes amb llengua cooficial disposaran, per a organitzar els ensenyaments d’aquesta llengua, del 10 % de l’horari escolar total que es deriva del annex III del Decret, on està aquesta assignació d’hores que teniu al quadre. Fins ara aquest 10% sortia exclusivament de l’àmbit lingüístic. Ara pot ser extret de qualsevol àmbit, sempre que no es tregui d’una àrea més de 50 hores en el conjunt dels tres primers cursos ni 20 hores de quart. El decret afegeix que en el cas que hi hagi continguts referits a estructures lingüístiques que puguin ésser compartits per diverses llengües en un mateix curs, es podran impartir de manera conjunta o sigui, en la llengua cooficial. En aquest cas, s’ha de garantir que els alumnes reben ensenyaments “de llengua castellana o en llengua castellana” en un nombre d’hores no inferior al que correspongui a aquesta matèria segons els criteris anteriors: la qual cosa vol dir que el Ministeri vol garantir el nombre d’hores de llengua castellana del quadre.

Síntesi més desenvolupada del Reial Decret


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal