Increments retributius per a l'any 20070

2723 24/01/2007, 09:41       #Retribucions,

La Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, reunida a Barcelona en data 22 de gener de 2007, acorda:

 1. Aplicar els següents increments per a l'any 2007:
  1. 3'55% d'increment retributiu general, que es desglossa com segueix:
   • 2% per aplicació de l'increment previst a la LPE (art. 5.1 III Acord)
   • 1% per aplicació de l'increment previst a l'art. 21 LPE (art. 5.1 III Acord)
   • 0,35% corresponent a la consolidació del complement de destinació a les pagues extraordinàries.
   • 0'20% fons addicional d'aplicació general (art. 5.2.b III Acord)
  2. 0,3% corresponent al fons addicional de millora dels serveis públics, l'aplicació de la qual serà determinada per les meses sectorials corresponents, (art. 5.2.a III Acord)
 2. Mantenir una aportació del 0,5% de la massa salarial al Pla de pensions de l'àmbit de la Generalitat, segons la disposició addicional del Reglament del Pla. Les aportacions individualitzades experimentaran el 2007 un increment equivalent a l'establert a l'apartat 1 .a)
 3. Pagament a compte, a la nòmina de gener del 2% d'increment previst a la LPE sobre les retribucions bàsiques (sou base i triennis) i part de les complementàries (complement de destinació).
 4. El compromís d'arribar amb la paga extraordinària de desembre de 2009 al 100% del total del complement específic o concepte adequat.
 5. Respecte l'1% d'increment addicional previst a l'art. 21 de la LPE, i a l'acord de la Mesa General de les Administracions Públiques, s'adopta l'acord d'establir, amb caràcter general, el compromís d'acordar prèvia negociació i abans del dia 10 de febrer l'aplicació d'aquest increment per a l'any 2007 i amb l'objectiu d'aconseguir en exercicis successius que a la paga extraordinària de desembre de 2009 es completi la finalitat prevista al punt 4 d'aquest acord, amb el ben entès que per garantir el compliment d'aquesta finalitat, s'aplicaran els ajustaments necessaris en la massa salarial dins l'esmentat termini, sempre i quan no s'establissin les oportunes correccions en futures lleis de pressupostos. En aquest sentit s'aplicaran els pactes sectorials i per als col·lectius que hagin signat pactes sectorials que impliquin increments retributius per al 2007, i als quals no es puguin aplicar ets efectes dels citats pactes a la nòmina del mes de gener, s'acorda que cada departament abans del dia 15 de febrer comuniqui als col·lectius afectats els termes econòmics que els esmentats pactes han de tenir a la nòmina de febrer.

Text sencer de l'acord


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal