Negociacions i gestions d'ASPEPC·SPS amb el Departament0

878 21/02/2007, 10:21       #LOGSE, #LOE, #LOCE,

Constitució de la nova Mesa Sectorial, Comissions Tècniques sobre adaptació al personal docent de la Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral i sobre contractació de professorat especialista i entrevista amb el responsable del "Pla de Millora" ("Aprovats x diners").

Negociació Sectorial de l'Ensenyament.

En aquesta instància negociadora, l'Administració ha d'informar i negociar amb els sindicats representatius del sector tota aquella normativa que afecti les condicions laborals del professorat.

Hi estan presents els sindicats que, o bé han assolit un 10%, com a mínim, del total de delegats electes, o també, per "irradiació", els qui són presents a la Mesa General de Funció Pública o a la Sectorial Estatal de l'Ensenyament.

En aquests moments la composició de la Mesa és la següent:

  • USTEC-STEs (+del 10% de delegats i irradiació de la Mesa General)
  • CCOO (+del 10% de delegats i irradiació de la Mesa General)
  • ASPEPC·SPS (+del 10% de delegats)
  • FETE-UGT (irradiació de la Mesa General)
  • CEMSATSE (irradiació de la Mesa General)

Nota: Com a conseqüència de la modificació de la llei 9/87, que regula la representativitat sindical, desapareix la representativitat automàtica, per la qual cosa CEMSATSE (sindicat de l'àmbit sanitari) perdrà la seva representació a la Sectorial de l'Ensenyament quan es procedeixi a la renovació de la Mesa el proper gener del 2008. La manté FETE-UGT com a representativa del sector en ser present a altres meses sectorials de l'Ensenyament.

Mesa Sectorial 07.02.2007

Es constitueix provisionalment la Mesa Sectorial amb la incorporació d'ASPEPC·SPS, com a conseqüència dels resultats de les eleccions sindicals al sector del personal docent no universitari, a l'espera de la renovació reglamentària el gener del 2008.

La part sindical demana, en el torn obert de paraules, que s'introdueixin properament les següents qüestions, entre d'altres:

1) Adequació del Pacte de Drets Sindicals al sector d'Educació, mitjançant una adaptació progressiva a la nova distribució de demarcacions electorals, per a les eleccions sindicals del 2010 (àmbit de les delegacions territorials com a demarcació electoral).

2) Introducció dels "tiquets restaurant" per al personal docent, igual que es fa ja a la resta de l'Administració Pública catalana.

Comissió Tècnica 13.02.2007

Sobre l'aplicació a l'àmbit de la funció pública docent de la Llei de Conciliació Familiar.

La disposició addicional tercera de la Llei 8/2006 2006, de 5 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, establia que "en el termini de tres mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern n'ha de fer el desplegament reglamentari i adaptar-ne les mesures a les peculiaritats del personal docent".

El Departament presenta un esborrany de Decret per a negociar amb els sindicats.

Propostes d’ASPEPC·SPS:

Entre d’altres, ASPEPC·SPS proposa que les mesures de conciliació plantejades pel Departament s’ampliïn al personal substitut amb nomenament per sis mesos o més. També planteja que no es deixi a l’arbitri de les direccions dels centres, emparant-se en les “necessitats del servei”, la concessió de determinats permisos o llicències de curta durada.

Finalment, ASPEPC·SPS proposa que les mesures de conciliació previstes siguin prou flexibles com per a fer front a circumstàncies familiars i/o personals sobrevingudes.

Comissió Tècnica 19.02.2007

Sobre la contractació de professionals com a professorat especialista.

Es tracta d'un tema restringit fins ara a casos molt específics de la Formació Professional, que s'està estudiant d'ampliar a d'altres àmbits: ensenyaments artístics, esportius i d’idiomes.

Posició d'ASPEPC·SPS:

Des d'ASPEPC·SPS s'entén que es tracta de casos molt excepcionals, i que aquest caràcter excepcional s'ha de seguir mantenint.

Atès que una de les característiques d'aquests professionals contractats externament –mal anomenats "professors especialistes"- és que no es precisa titulació, considerem que el seu caràcter excepcional només es pot entendre en casos de cicles formatius molt concrets en els quals es requereixi algun tipus de col·laboració externa amb el professorat titular, com ara cicles formatius de construcció, llenguatge de signes o manteniment aeromecànic. Però, no podem admetre que s'obri la porta a aquest tipus de contractació, i encara menys que es generalitzi en àmbits com el de les EOI (contractats externs per ensenyar idiomes sense titulació), l'esport o ensenyaments artístics. En qualsevol d'aquests àmbits hi ha, entre el personal docent de l'especialitat d'Educació Física, de les especialitats d'ensenyaments artístics i d’ensenyaments d’idiomes, acreditació, competència i titulació suficient com per a poder impartir docència amb tota garantia.

14.02.2007: entrevista amb Eugeni Garcia (responsable del "Pla de Millora")

Representants d'ASPEPC·SPS van mantenir una reunió amb Eugeni Garcia per a contrastar opinions i punts de vista sobre els "Plans de Millora", que ASPEPC·SPS va denunciar, i segueix denunciant, perquè representen, al nostre entendre, el principi d’aprovar a canvi de diners, tal com ho hem denunciat: "aprovat x diners".

La reunió va ser cordial i distesa, però va palesar també les diferències irreconciliables de plantejament entre l'Administració i ASPEPC·SPS.

Entre les nostres reclamacions, destacarem la necessitat d'introduir auxiliars de docència (que s'haurien d'incorporar al Pla) que assistissin el professorat en les tasques no acadèmiques (guàrdies de pati, etc.) i que s’agiliti la separació del centre dels alumnes amb problemes conductuals greus que impedeixen la convivència als IES. Els representants d'ASPEPC·SPS van reiterar que els plans de millora són una operació d'aparador que no afronta, ni de bon tros, els problemes reals de l'ensenyament secundari, que pretén maquillar el fracàs de la Reforma (LOGSE, LOCE, LOE) aprovant per "contracte" i que representa un frau a l'alumnat i a la societat.

Es va insistir en el fet que els plans de millora estan subordinats a uns principis educatius l'aplicació dels quals ha propiciat l'actual desgavell educatiu.

Cal, per tant, canviar els principis i les teories educatives, i després podrem parlar de plans de millora. Abans no.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal