Al·legacions d'ASPEPC·SPS contra el Projecte d'ordenació de l'ESO 0

1165 20/04/2007, 10:45       #LOGSE, #LOE,

L'esborrany del nou Decret d'ordenació del currículum de l'ESO que ha fet públic el Departament d'Educació conté una sèrie de propostes que, al marge de la seva més que dubtosa legalitat, atempten, un cop més, a la dignitat, qualitat i funció social de l'ensenyament secundari i dels professors que han de fer-se'n càrrec.

Els aspectes més preocupants són els següents:

1. La LOE fixa un total de vuit matèries optatives per quart d’ ESO i no n’estableix cap prioritat. El Real Decreto 1631/2006 sobre els continguts mínims de l’ESO estableix en el seu article 5.8. "Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias a las que se refiere el apartado 2 de este artículo." En el punt 12 de l’article 8 de l’esborrany de Decret es fixa una oferta mínima de quatre matèries optatives de quart per la centres d’una línia i de sis per als centre de dues o més línies.

Tot i que en centres petits pot ser complicat oferir les vuit matèries optatives de quart a les quals fa referència l’article, que no es faci l’oferta de totes vuit matèries comporta conseqüències inacceptables:

  • El dret dels alumnes a la igualtat en matèria d’oferta educativa queda conculcat.
  • No s’estableix amb quin criteri es pot decidir deixar d’impartir una optativa. Si és la composició de la plantilla, per exemple, entenem que la necessitat de mantenir la qualitat d’especialista del professorat de secundaria està amenaçada. Com es decidirà que s’imparteix una matèria i no una altra?

2. En l’article 12 de l’esborrany del Decret, el Departament s’inventa unes agrupacions de matèries que denomina "àrees de coneixement" que pretén que imparteixi el mateix professorat. La raó és que diu voler "afavorir la integració de coneixements i que el nombre de professors i professores que intervenen en un grup d’alumnes de primer i segon curs d’Educació secundària obligatòria sigui el mínim possible" (12.2).

Les intencions d’aquesta mesura són clares, constitueixen una perversió d’allò que ha de ser l’ensenyament secundari i vulneren diverses normes i lleis.

  • Pretén convertir Primer i Segon d’Eso en dos cursos de primària;
  • Pretén eliminar la qualitat d’especialista del professorat de secundària. Tot i que el Departament té la paraula a la boca constantment, va en detriment de la qualitat de l’ensenyament, quan permet impartir les matèries agrupades per "àrees" a professorat no qualificat: un sol professor impartirà matemàtiques i ciències naturals? O totes les llengües?
  • En l’escrit d’al·legacions adjunt es troben detallades les normes i lleis que ASPEPC·SPS considera vulnerades per aquesta genialitat de les “àrees de coneixement”.

3. En la mateixa línia l’esborrany de Decret diu en el seu article 16, punt 3: que la matèria d’Educació per la ciutadania i drets humans ha de ser impartida de manera preferent pel professor-tutor de cada grup.

Aquesta matèria, com qualsevol altra, té uns continguts que requereixen que sigui impartida pel corresponent professorat especialista. Com pretén el Departament que imparteixi aquesta matèria un tutor de tercer o quart, professor de, per exemple, matemàtiques o tecnologia?

- Tampoc és legal: com diu l’escrit d’al·legacions adjunt, vulnera la normativa vigent.

4. Fins l’actual curs 2006/2007, les instruccions d’inici de curs establien unes condicions per a permetre la promoció d’alumnes amb l’avaluació negativa de tres o més matèries. Aquesta possibilitat ve indicada en el nou Decret, en l’apartat 2 del l’article 19.

Tot i haver estat sempre en contra de la irracionalitat i el menyspreu pel criteri del professorat que constitueix el fet s’hagi a arribat a convertir en norma que la qualificació final d’un alumne es pugui sotmetre a votació hi havia, si més no, una restricció: canviar una nota exigia el vot afirmatiu de 2/3 dels membres de la Junta avaluadora. El Decret no en diu res. Cal demanar si es manté la condició esmentada, En cas contrari quin seria el criteri que s’aplicaria? Passarem ja directament a la promoció automàtica de tan gran record entre tots nosaltres?

5. L’article 23.8 del l’esborrany permet a centres “que implementin un projecte interdisciplinari o globalitzat” detreure hores de les matèries curriculars per a dur a terme aquest projecte en un total quantificat en l’annex 5 del l’esborrany.

El total d’hores seria el següent:

De Primer a tercer d'ESO

MATÈRIES HORES Disminució

Llengua catalana i literatura

300

15

Llengua castellana i literatura

300

15

Llengua estrangera

280

35

Matemàtiques

245

70

Ciències Socials, Geografia i Història

210

105

Ciències de la naturalesa

210

105

Educació física

210

=

Tecnologies

140

70

Educació visual i plàstica

105

=

Música

105

=

Tutoria

105

=

Religió (voluntària)

105

=

Matèries optatives

280

=

Educació per la ciutadania

35

=

Quart d'ESO

MATÈRIES HORES Disminució

Llengua catalana i Literatura

105

=

Llengua castellana i Literatura

105

=

Llengua estrangera

90

15

Matemàtiques

90

15

Ciències Socials, geografia i història

70

35

Educació física

35

35

Tutoria

35

=

Religió (voluntària)

35

=

Educació Ètico-cívica

35

=

Projecte de recerca

35

=

Optatives: (Triar tres de les següents)

Biologia i geologia

Educació Visual i plàstica

Música

Física i Química

70

35

Informàtica

Tecnologia

Segona llengua estrangera

Llatí

Aquesta mena de mesures es venen com afavoridores de la nova panacea educativa, l’autonomia dels Centres, però ja sabem quin és el perill. En alguns centres hi haurà una política sensata, però en d’altres ens temem que passarà el que ja sabem. Només voldríem recordar que en ser implantat el batxillerat LOGSE, alguns centres, atenent al fet que les matemàtiques eren una matèria de modalitat "més", van programar itineraris de Batxillerat científic en els quals es podia evitar cursar matemàtiques, o un batxillerat "de lletres" sense llatí.

Tot i que desapareix el vocabulari dels "crèdits" i dels "variables", no sembla que s’accepti que, en la major part dels casos, són una pèrdua de temps. Cal tenir en compte, a més, que no "hi caben". Les propostes inicials del Departament permetien que els centres poguessin treure hores de les matèries comunes per generar hores pels variables (tal i com sona!). Aquesta possibilitat no ha quedat recollida a l’esborrany. Però cal estudiar amb atenció els dos quadres precedents, perquè comporten una possibilitat no menys irracional En nom de la "flexibilitat" i de "l’autonomia" dels centres a l’hora d’organitzar el currículum, es va molt més lluny del que diu la LOE sobre la qüestió i es proposa permetre que es puguin restar, per exemple, 70 hores de matemàtiques o 105 hores de ciències socials i naturals (un terç del total!), per a fer exactament què? El mateix podem dir de les optatives de quart. De tres hores setmanals de cadascuna es passa a dues. Del fet de passar de dues hores setmanals d’educació física a només una a quart gairebé és millor no parlar-ne. El mateix país que no podrà sobreviure sense seleccions esportives pròpies permetrà que els nois i noies de 15 anys tinguin una hora setmanal d’educació física?.

El Departament insisteix a defensar l’existència de centres on es fan projectes que, des del nostre punt de vista, són inacceptables per diverses raons:

  • Cap projecte "pedagògic" justifica restar hores de les matèries curriculars. Com es pot justificar que, d’una banda s’estableixin unes assignacions horàries mínimes per a totes les matèries i després es permeti, en nom de "projectes" pedagògic individuals "interdisciplinaris" "globalitzats" o com se’n vulgui dir, els alumnes d’aquests centres tinguin menys hores de classe de matemàtiques o de física i química que els altres?
  • Com es pretén embarcar a Juntes Directives i Claustres –un cop més!- en experiments els resultats dels quals ja ens són malauradament familiars? Potser comprant llurs voluntats amb una nova edició dels "plans de millora"?
  • De l’altra banda, si aquests "projectes" són tan positius, es vulnera un cop més el dret a la igualtat dels alumnes: s’avança un cop més cap a la consolidació d’un model amb dos tipus de centres, els de "primera classe" que fan "plans" i "projectes" i "currículums flexibles" i els de segona, que es limiten a fer la seva veritable funció, impartir coneixements de la millor manera possible.
  • Finalment, aquest tipus de plans xoca frontalment, com els anteriors punts amb l’exigència de mantenir la qualitat d’especialista del professorat de secundària.

Per totes aquestes raons, la Federació sindical ASPEPC·SPS ha presentat al·legacions a l’esborrany de decret d’ordenació del currículum i, si fos necessari, presentarà el corresponent recurs per a aturar aquest nou atac a la secundària i als seus professionals.

Al·legacions presentades per ASPEPC·SPS contra el Decret d'ordenació de l'ESO

Federació de secundària ASPEPC·SPS
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal