Instruccions complementàries sobre l'informe al professorat interí 0

865 22/05/2007, 13:07       #Oposicions,

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES EN RELACIÓ AMB LA VALORACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN FET L'OPCIÓ DE SUBSTITUIR LA PART B2 DE LA PROVA PER UN INFORME.

Coneixement del contingut de l'informe per part de l'aspirant

El punt 2.7 de la base 3 de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, estableix que "Els interessats que hagin sol·licitat l'esmentada opció tindran coneixement del contingut del seu informe en el centre on estan destinats"

Per tal de garantir aquest coneixement la comissió lliurarà una còpia de l'informe signat pel president i pel secretari.

En cas d'aspirants que no han estat valorats per una comissió, l'inspector/a lliurarà una còpia del seu informe prèviament signat.

Comissions de valoració en centres de formació de persones adultes.

La comissió es pot constituir per valorar els aspirants destinats a una vacant de primària.

En el cas dels centres de formació de persones adultes la comissió estarà formada per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingitcos d'inspectors al servei de l'administració educativa, amb la següent composició: un inspector que la presidirà i vocals. Aquest vocals, seran el director, que actuarà com a secretari, i un coordinador del mateix ensenyament (*) o un mestre destinat a la mateixa especialitat de cada aspirant, sempre que siguin funcionaris de carrera.

(*) ensenyaments inicials, de formació bàsica, de preparació a les proves d'accés, de competències per a societat de la informació.

La valoració dels aspirants destinats a una vacant de secundària en centres de formació de persones adultes la realitzarà l'inspector/a.

Complimentació de l'informe

Tots els ítems de l'informe han d'estar valorats necessàriament. La comissió o l'inspector/a disposen de fonts d'informació suficients per valorar tots els ítems.

L'opció "sense informació" està reservada per a casos molt extraordinaris en els quals sigui impossible l'obtenció de cap mena d'informació.

Aspirants amb absència de llarga durada (per malaltia, permís o altres)

En el cas d'aspirants que hagin tingut absència de llarga durada al llarg d'aquest curs, caldrà fer-ho saber a l'inspector en cap a efectes de considerar les circumstàncies personals de cadascun d'aquests aspirants per tal de ser valorats amb unitat de criteri.

Catedràtics

Han fet arribar la pregunta: Els catedràtics poden formar part de la comissió, atès que no són del mateix cos al qual s'aspira?

Resposta: Sí que han de formar part. Actualment no tenen l'excedència del cos de professors d'ensenyament secundari, en el qual estan en actiu. Encara no s'ha publicat al BOE l'assignació al nou cos de catedràtics.

Aspirants de la llista d'interins del Departament d'Educació amb destinació a centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris.

No han aparegut en les llistes. Han de presentar reclamació. Cal estar a l'espera de la resolució de les reclamacions. Podrien ser ateses positivament. En aquest cas ja es lliurarà el llistat d'aspirants a valorar als inspectors/es corresponents.

Aspirants que es presenten a altres comunitats autònomes

Es centralitzen les sol·licituds en Subdirecció General de Gestió de Personal Docent. En cas que es presentin als Serveis Territorials cal lliurar-les a l'esmentada Subdirecció. Posteriorment es farà arribar a cada inspector en cap el llistat amb els aspirants que s'han de valorar.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal