DOGC núm. 4894. Oposicions 2007 -modificació convocatòria-0

1536 30/05/2007, 08:05       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1591/2007, de 24 de maig, de modificació de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 18585)

.1 Modificar el primer paràgraf de la base 6.1.1, data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves, que queda redactat en els termes següents:

.El procediment selectiu començarà el 22 de juny de 2007, en què es realitzarà la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. El dia 23 de juny de 2007, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals.

.Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb disminucions iniciaran la fase d'oposicions a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera part de la prova.

.Els tribunals específics que només tenen aspirants del procediment d'accés a un cos de grup superior iniciaran també la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb el començament de les exposicions orals corresponents a la prova.

.Els tribunals mixtos que tenen aspirants dels dos procediments esmentats anteriorment faran el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb disminució iniciaran la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de la primera part de la prova, i els aspirants d'accés a un cos de grup superior el dia 23 de juny de 2007 només realitzaran l'acte de presentació, de manera que es posposarà l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin, que en qualsevol cas serà després de les lectures corresponents a la primera part de la prova del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb disminucions..

.2 En vista de la modificació del primer paràgraf de la base 6.1.1, es deixa sense efectes el segon paràgraf de la base 6.1.3, desenvolupament i procediment, relatiu a l'ordre d'actuació dels aspirants.

.3 Modificar la base 7.3.7, exempcions i renúncies, que queda redactada en els termes següents:

.L'exempció de la realització de la fase de pràctiques no podrà suposar cap modificació del nombre de places assignades a la resta d'aspirants..

.4 Afegir una base, la 7.3.8, llista complementària d'aspirants seleccionats, que queda redactada en els termes següents:

.D'acord amb el que estableix l'article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats..


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal